!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Komitémøter på Sametinget i mai
Sametingets representanter er nå samlet til komitémøter i Karasjok.
Sametinget avholder denne uken komitémøter, og det er mange saker som skal behandles. Blant annet skal politikerne ta viktige avgjørelser når det gjelder samiske læremidler og retten til fiske i havet utenfor Finnmark.

Publisert: 05.05.2008

NSRs sametingsgruppe, som den største opposisjonsgruppen, vil søke å få flertall for sin politikk i de sakene som er til behandling. For å få flertall trenger de støtte fra ytterligere 5 representanter. Komiteenes innstillinger vil bli behandlet i plenum 27. - 30. mai 2008. Følgende komiteer skal fremme innstilling i følgende saker:

Nærings- og kulturkomiteen
- Sak 23/08 Sametingets høringsuttalelse til NOU 2008:5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark (Finnmarksfiskeloven)
Saksordfører: Randi A. Skum, tlf: 97 09 03 38, e-post: rand-sku@online.no

- Sak 26/08 Sametingets rapport til ILO fram til mai 2008
Skyggesaksordfører: Klemet Erland Hætta, tlf: 91 87 17 44, e-post: klemet.erland.heatta@samediggi.no

Plan- og finanskomiteen
- Sak 24/08 Sametingets handlingsplan for likestilling

- Sak 25/08 Samefolkets fond – bruk av oppsamlet avkastning
Saksordfører: Aili Keskitalo, tlf: 97 12 93 05, e-post: aili.keskitalo@samediggi.no

- Sak 27/08 Sametingets reviderte budsjett 2008
Skyggesaksordfører: Kirsti Guvsám, tlf: 90 83 56 49, e-post: kirsti.guvsam@samediggi.no

Oppvekst- og utdanningskomiteen
- Sak 19/08 Tilsynsfunksjoner i barnevernet
Saksordfører: Jarle Jonassen, tlf: 97 58 16 37, e-post: jarle.jonassen@samediggi.no

- Sak 20/08 Ivaretakelse av samiske barns rettssikkerhet og behov i prosjektet Barnas Hus
Skyggesaksordfører: Rita-Alise Porsanger, tlf: 95 23 07 48, e-post: rita.alise.porsanger@samediggi.no

- Sak 21/08 Sametingets strategiske plan for læremiddelutvikling 2009-2012 – forslag
Skyggesaksordfører: Kjersti Myrnes Balto, tlf: 41 50 35 29, e-post: kjersti.myrnes.balto@samediggi.no


For NSRs sametingsgruppe møter følgende:

Nils A. Gaup, Varanger valgkrets (vararepresentant for Gunn-Britt Retter)

Synnøve Solbakken-Härkönen, Karasjok valgkrets

Aili Keskitalo, Kautokeino valgkrets

Klemet Erland Hætta, Kautokeino valgkrets

Tore Bongo, Alta valgkrets (vararepresentant for John Harald Skum)

Anne Dalheim, Nord-Troms valgkrets (vararepresentant for Tor Mikalsen)

Randi A. Skum, Midt-Troms valgkrets

Per-Bjørn Lakselvnes, Midt-Troms valgkrets (vararepresentant for Lene Hansen)

Ann-Mari Thomassen, Sør-Troms valgkrets

Nanna Thomassen, Sør-Troms valgkrets (vararepresentant for Susanne A. Andersen)

Roger Pedersen, Nordre Nordland valgkrets

Kjersti Myrnes Balto, Nordre Nordland valgkrets

Tone Finnesen, Midtre Nordland valgkrets

Ing-Lill Pavall, Midtre Nordland valgkrets (vararepresentant for Miriam Paulsen)

Jarle Jonassen, Sørsameområdet valgkrets

Rita Alise Porsanger, Sør-Norge valgkrets

Kirsti Guvsám, Sør-Norge valgkrets

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S