!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon NSR oppfordrer til læremiddeldugnad!
Aili Keskitalo (NSR) vil ha kommunene med på en læremiddeldugnad. Hun understreker at hovedutfordringen fortsatt ligger i å produsere nok læremidler.
– Gratis læremidler til skolene kan være en god tanke. Da unngår man at dårlig kommuneøkonomi hindrer elevene i å få tilgang på de læremidlene som finnes, sier opposisjonslederen på Sametinget, Aili Keskitalo fra Norske Samers Riksforbund (NSR) i en pressemelding.

Publisert: 17.04.2008

- Men er det Sametingets primære oppgave å bøte på kommunenes slunkne pengekasse, spør hun videre i en kommentar til sametingsrådets forslag om at kommunene heretter skal få samiske læremidler gratis for distribusjon til skolene og elevene. – Bør vi ikke alle sammen, både på Sametinget, i kommunene og i regjeringen bidra til en læremiddeldugnad?

Kommunene må gi lærerne permisjon

NSR sametingsgruppe mener at kommunene må ta sin del av ansvaret for at en ny ordning med gratis læremidler ikke skal bli så kostbar at det går ut over antallet læremidler man kan produsere.

– Hovedproblemet er fortsatt at vi mangler læremidler og fagfolk som kan produsere slike. Kommunene må forplikte seg til å gi lærere permisjon for å produsere flere læremidler, foreslår Keskitalo. – Vi må først ha læremidler hvis vi skal kunne gi dem bort gratis.

– I dag risikerer lærere å miste sosiale rettigheter når de free-lancer som læremiddelprodusenter. Vi foreslår at kommunene gjør sitt i en samisk læremiddeldugnad, ved å betale de sosiale utgiftene til lærere som tar permisjon for å produsere læremidler, sier Keskitalo.

Sametinget behandler saken i mai

NSRs sametingsgruppe mener at den viktigste utfordringen fremover er å rekruttere flere læremiddelforfattere som kan produsere flere læremidler. Å spandere gratis læremidler på kommunene løser ikke dette problemet. Sametingsrådets forslag er imidlertid et godt utgangspunkt for videre drøfting, og NSR ser frem til behandling av saken i Sametingets kommende komité- og plenumsmøter.

- Det er særdeles viktig å komme frem til gode løsninger som kan løse læremiddelsaken både på kort og lang sikt. NSR ønsker å bidra til at samiske elever og lærere snarest skal få en bedre skolehverdag ved at flere læremidler blir tilgjengelige, uttaler Keskitalo.

Den samiske læremiddelsituasjonen har over lengre tid vært lite tilfredsstillende. Norske Samers Riksforbund tok derfor initiativet til en evalueringsrapport med sikte på å komme frem til tiltak for å bedre situasjonen. Denne rapporten forelå høsten 2007, og på bakgrunn av den vil Sametinget på plenumsmøtet i mai behandle strategisk plan for samisk læremiddelutvikling.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S