!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Etterlyser informasjon om den nye sameretten

NSRs leder Silje Muotka og SfPs leder Birger Nymo har sammen med lederne i SFF og SLF sendt et felles brev til departementet hvor de etterlyser informasjon om den nye sameretten.

 

På vegne av sameforeninger over hele landet etterlyser de tre samiske hoved-organisasjonene Norske Samers Riksforbund (NSR), Samenes Folkeforbund (SFF) og Samenes Landsforbund (SLF) samt det samiske partiet, Samefolkets parti (SfP), informasjon om den nye sameretten.

Publisert: 18.04.2008

NSR, SFF, SLF og SFP har skrevet felles brev til Justis- og politidepartementet og Sametinget, og anmodet Justis- og politidepartementet og Sametinget om å sørge for at det arrangeres åpne høringsmøter om NOU 2007:13 Den nye sameretten, samerettsutvalgets forslag om ny forvaltnings-modell for land og vann i Troms, Nordland og områder med sørsamisk befolkning.

Informasjonsrunde foreslås

- Vi mener en informasjonsrunde lik den som Arbeids- og inkluderings-departementet (AID) arrangerte i forbindelse med Samekonvensjonens arbeid er en god modell å følge, heter det i brevet.

AID samarbeidet med de samiske språk- og kultursentrene i Norge, og ga de i oppdrag å velge møtelokale og samle folk til åpne informasjonsmøter med høyesterettsjustitiarius Carsten Smith og hans følge, inkl. geografiske områder som ikke har egne samiske senter.

Stort informasjonsbehov

- Vi vil også anmode om at også andre enn samiske interesser inviteres som både innledere og tilhørere til høringsmøtene, heter det i brevet.

Det er stort behov for felles informasjon og meningsutveksling blant befolkningen som helhet. De samiske hovedorganisasjonene vil som ledd i dette oppfordre egne lokallag til å være aktive deltakere i denne prosessen og på informasjonsmøtene.

 

 

Kontaktperson:

NSR-leder Silje K. Muotka, 984 87 576

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S