!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sametinget har stor betydning for distriktene
Aili Keskitalo og Silje Muotka understreker at Sametinget arbeider for distriktene.
I disse dager er det viktig å få frem noen perspektiver på Sametingets virksomhet og arbeidet som Sametinget står for. Situasjonen i distriktene i nord har vært og er til dels preget av fraflytting, manglende tilgang til naturressurser, dårlig kommuneøkonomi og skolenedleggelser.

Publisert: 09.05.2008

Det er ikke NSR eller Sametingets politikk som har skapt disse fellesutfordringene, skriver Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR) og NSRs leder Silje Muotka i et felles leserinnlegg.

Ulike regjeringer har avfolket distriktene

Situasjonen er et resultat av den politikk som skiftende regjeringer gjennom flere tiår har ført. Denne politikken har røtter tilbake til tiden før Rattsøutvalgets forslag om kommunesammenslåinger og da vi i Finnmark arbeidet for å ikke være "tusseladder" som flyttet avgåre fra fylket. Struktureringen av fiskeflåten og endringene i kommunenes inntektssystem (Sørheimutvalget) er også uttrykk for den faktiske avfolkingspolitikken.

Sametinget fører en viktig motkonjunkturpolitikk i forhold til stadig nedadgående trekk for distriktene. Samiske rettighetsspørsmål kan betraktes som en kamp om nødvendig regionalisering og endring av beslutningsmyndigheten. Samenes mulighet til medbestemmelse er endret til det positive og aller størst endringer har selve etableringen av Sametinget
medført.

Områdebaserte ordninger har vært hovedregel

Kystfiskeutvalgets forslag, som springer ut fra det faktum at samiske fiskerirettigheter eksisterer, gir oss en historisk mulighet til å gjeninnføre folkets fiskeriallmenning. Dette vil komme til å ha svært stor betydning for kysten og Finnmark forøvrig. Det er viktig å få frem at både Sametinget og NSR har arbeidet for områdebaserte ordninger som hovedregel. Dette er godt dokumentert gjennom Sametingets uttalte politikk og i forhold til NSRs landsmøteuttalelser. I arbeidet med å få anerkjent fiskerirettighetene har det vært klart og tydelig formulert at det er områdebaserte ordninger man ønsker seg.

Denne politikken er gjennomført blant annet gjennom at virkeområdet for Samisk utviklingsfond (SUF) omfatter over 30.000 personer som er bosatt i området, uansett etnisk tilhørighet.

Vi vil også peke på at tidligere sametingspresident Sven-Roald Nystø (NSR) gjorde en stor innsats for å beholde differensiert arbeidsgiveravgift i disse områdene ved innføring av EØS-avtalen, og det har kommet oss alle til gode.

Bedre muligheter for innflytelse

Som følge av den innsatsen som Sametinget og flere har stått for, har faktisk også alle finnmarkingers muligheter til innflytelse også endret seg. Hvem husker navnet på de som satt i Statsskogstyret før vi fikk FeFo? Var det slik at folk oppfattet Statsskog som et system hvor alle ble hørt og vi sammen tok del i å forme virksomhetens strategier? Nå er vi på fornavn
med de som sitter i styret for Finnmarkseiendommen. Styret har vist at de hører på folket, sist i saken med forslag om fire forvaltningsområder for småviltjakta i Finnmark.

Vi regner med en fortsatt utvikling i styringen av FeFo hvor det å lytte til både folk og brukerinteressert i viktige saker vektlegges i stor grad.

Folket er bedre representert nå

Hvordan har den jevne finnmarking opplevd innføringen av Finnmarkseiendommen? Er det manglende demokrati at hele befolkningen har vært invitert med på folkemøter over hele fylket for å drøfte innholdet i FeFos strategi? Er det manglende demokrati at alle kan fremme søknad om "grønne midler" til ulike formål, eller at vi alle kan sende inn høringsuttalelser om både småviltforvaltninga, storviltjakta og andre saker vi bryr oss om?

Vi vil hevde at folket i Finnmark er ikke dårligere representert, men tvert om bedre representert i styringen av ressursene i Finnmark. Det kommer til uttrykk ved at vi er sikret overrepresentasjon av representanter i forhold til stortingsvalget, og også gjennom at vi kan arbeide gjennom både kommuner, fylker og Sametinget for å sikre gjennomslag i saker av stor betydning for oss.

Sametinget en viktig alliansepartner

Sametinget har vist seg som en viktig alliansepartner og vil fortsatt være det for fremtiden, kanskje særlig for folk på kysten og i bygdene – uansett etnisk bakgrunn.
 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S