!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon 1. mai og internasjonal solidaritet – men ikke med urfolk
NSRs leder er sterkt kritisk til Arbeiderpartiets mange angrep på Sametinget.
Finnmark Arbeiderpartis leder Inga-Lill Olsen og ordfører i Alta Geir Ove Bakken (AP) benyttet begge sine 1. mai taler til å hamre løs på Sametinget i forbindelse med Vega-mining saken i Kvalsund. NSRs leder Silje Muotka er kritisk.

Publisert: 05.05.2008

Det må være et stort tankekors at de to AP-toppene beveger seg så langt ut på siden av den internasjonale ånden som denne arbeidernes kampdag skal markere. På APs nettsider står det at "høytidsdagen 1. mai er et resultat av samholdsideen".

Urfolk og mineralvirksomhet
 
Urfolk verden over har opplevd at pengemakta og industrien har presset dem ut av sine tradisjonelle områder og fremtvunget dramatiske endringer i urfolks levekår som følge av blant annet mineralvirksomhet. Intex Resources, som kanskje er mer kjent for sitt belastede forretningsnavn Crew Minerals, ble verdenskjent da nikkelgruven deres på Filippinene førte til store konflikter med urfolkenes interesser. Bergverksindustriens kyniske fremferd har vi også sett når det for eksempel gjelder kobber i Zambia og gull i Mosambik, påpeker Muotka.

Ap på parti med pengemakta?

Når Sametinget arbeider for at ny minerallov i dette landet skal holde folkerettslig standard, blant annet standarder som følger av ILO-konvensjon 169 art. 15, så utnytter altså APs fremste tillitspersoner den tradisjonsrike 1.mai markeringen til å regelrett tråkke på urfolk og for å ukritisk fremme pengeindustriens interesser i slike saker.

Hva ILO står for? Jo, nettopp International Labour Organization.

Norge som et godt eksempel
 
Sametingets arbeid kan faktisk spille en stor rolle for urfolk verden over i slike saker. Med et gjennombrudd i forhold til ny minerallov og knesetting av viktige folkerettslige prinsipper – vil verden også kunne bruke våre løsninger på feltet som "best practice".  Det kan bety at millioner av urfolk kan oppleve dramatiske forbedringer av egne vilkår som følge av eksempelets makt. Disse urfolkene er også arbeidere, de arbeider for livets opphold ved ressursutnytting lokalt. Kanskje deres virke i større grad representerer bærekraftig ressursutnytting enn storsamfunnets industrialiserte pengejag? 

Innebærer AP-toppenes budskap den 1. mai for eksempel at nye industrielle næringer er mer verdt enn de som allerede eksisterer?

Ingen solidaritet med urfolk?
 
Det må være lov til å påpeke at etterdønningene av årets 1.mai markering virkelig viser at både samholdsideen eller arbeidet for internasjonal solidaritet har liten eller ingen betydning for AP-toppene i Finnmark.
 
Ett annet spørsmål som tvinger seg frem er videre hvilken samepolitikk som egentlig gjelder i Arbeiderpartiets rekker? Velgerne er forhåpentlig også oppmerksomme på de mange forskjellige urfolksbudskap man fremmer i Arbeiderpartiets rekker.

Olli får motbør fra egne rekker

Nå sitter AP i posisjon på Sametinget, med Egil Olli, partimann fremfor noen, i ledelsen. Overraskelsen må være stor for presidenten når det viser seg at det er hans egne partifeller som er de fremste motstanderne av politikken sametingspresidenten fører, avslutter Muotka. 
 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S