!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Åpning av nytt Sameting og plenumsmøte
H.M. Kong Harald V åpner det sjette Sameting tirsdag 13. oktober 2009 kl. 13.00 i Kárášjohka/Karasjok. Det første ordinære plenumsmøte starter samme dag kl. 17.00.
www.sametinget.no  08.10.2009
Kurs i røyking av kjøtt i Harstad
For 3. gang på rad inviterer Harstad og omegn sameforening-NSR til kurs i røyking av reinkjøtt, sammen med Sør-Troms museum. Kursavgiften er på kr. 200 og kursdeltakerene samles på sletta over boligfeltet i Hagan lørdag 17. oktober kl. 10.
Les mer  07.10.2009
Dypt skuffet
Regjeringen avviser samiske fiskerirettigheter. Dette til tross for at et enstemmig kystfiskeutvalg, ledet av Carsten Smith, konkluderte med at slike rettigheter eksisterer. Norske Samers Riksforbund (NSR) er skuffet.
Les mer her  07.10.2009
Ikke legg ned Infonuorra Sápmi, gjør den heller bedre
Norske Samers Riksforbunds Ungdomsutvalg (NSR-U) mener at det er et stort behov for å opprettholde og forbedre Infonuorra Sápmi nettside, som er en bra informasjonskanal for samisk ungdom. Det er et stort tap hvis informasjonskanalen for samisk ungdom blir lagt ned.

Les mer her  01.10.2009
Sametingets ungdomskonferanse
NSR-ungdom deltar sammen med annen samisk ungdom på Sametingets ungdomskonferanse i Trondheim 23 - 25. oktober 2009.
Les mer om konferansen  19.09.2009
Samisk høgere utdanning og forskning
NSR mener vi samer selv skal ta ansvar for å utvikle og formidle kunnskap om oss selv og våre omgivelser. Tradisjonell kunnskap bør være en naturlig del av kunnskapsgrunnlaget i samisk forskning og vitenskap.
Les mer om vår politikk her  10.09.2009
Duodji som næring og kultur
NSR mener at duodji må ivaretas både som en viktig kulturbærer og som en samisk næring. På Sametinget vil vi blant annet styrke duodjiavtalen og etablere flere veilederstillinger.
Vil du vite mer om NSRs duodjipolitikk?  10.09.2009
NSR om reindrift
Reindrifta er en viktig samisk næring, både kulturelt og i forhold til sysselsetning og verdiskapning. NSR arbeider for å styrke reindriftas rett til intern selvbestemmelse.
Vil du vite mer? Les her  10.09.2009
Samisk kulturpolitikk
Er du en samisk kulturarbeider? Eller er du opptatt av å ha et godt samisk kulturtilbud der du bor? Da er du kanskje enig med oss!
Les mer om NSRs kulturpolitikk  10.09.2009
Vil ha billigere elgjakt
- Norske Samers Riksforbund (NSR) ønsker billigere elgjakt i Finnmark, sier 2.kandidat i Ávjovárre valgkrets, Mathis Nilsen Eira.
Les mer her  09.09.2009
NSR skolevalgets vinner 2009
Norske Samers Riksforbund (NSR) fikk 25.3 % av stemmene ved årets skolevalg, gjennomført ved videregående skoler. NSR vant også skolevalget i 2005.
Les mer her  08.09.2009
Sats på samisk reiseliv!
- Det er svært gledelig at Reiseliv i Hamsuns Rike (RHR) nå skal løfte satsingen på reiseliv i Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord kommuner. I denne forbindelse er det viktig at mulighetene for å utvikle samisk reiseliv tas med, sier NSRs Miriam Paulsen.
Les mer her  07.09.2009
Klimaendringer i Sápmi
Mange spådde at klima og miljøsaker skulle bli viktige ved dette stortingsvalget. De spådommene ser ikke ut til å ha slått til. Som vanlig er det billigere bensin og lavere skatter som opptar folk flest. NSR oppfordrer folk til ikke å glemme klimasaken når de går til stemmeurnene om noen uker.
Les mer her  05.09.2009
Ny giv for folk i kyst og fjordstrøkene
Folk langs kysten og i fjordstrøkene fortviler over at tilgangen til de livsviktige fiskeriressursene overføres stadig færre og mer kapitalsterke aktører. NSR mener at kystfiskeutvalgets forslag ville snu det negative til noe positivt. Hvorfor er Helga Pedersen (Ap) så taus?
Les mer her  05.09.2009
Debuterer på catwalken
Presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR) ved årets sametingsvalg, Aili Keskitalo, viser fram samisk design på sameforeningens høstfest i Oslo.
Les mer her  04.09.2009
Samisk hus i Oslo trenger bedre lokaler
I dag er ikke det samiske huset i hovedstaden tilfredsstillende. Det skjulte “huset” bak mange låste dører i 7. etasje er det mange som har problemer med å finne. Det mener Lisbeth Somby som er 2. kandidat for NSR i Sø-Norge valgkrets.
Les mer her  04.09.2009
Støtter tørrfisk i Kvalsund
Første kandidat til sametingsvalget i Nordre krets, Silje Karine Muotka (NSR), er glad for at Sametingets tilskuddstyre på sitt møte 02.09.09 har valgt å innvilge pengestøtte til bedriften Askur AS på Grøtnes i Kvalsund kommune.
Les mer her  04.09.2009
Beiteland tapes bit for bit
Norske Samers Riksforbund (NSR) har over lang tid påpekt faren ved at stadig større del av beitearealene for reindrifta båndlegges. Reineier og sametingskandidat Jarle Jonassen (NSR) er bekymret.
Les mer her  03.09.2009
Samiske fiskerirettigheter også sør for Finnmark
Fiskeripolitisk talsmann for NSR, Geir Tommy Pedersen, hevder at samene har fiskerirettigheter også sør for Finnmark. - Norges folkerettslige forpliktelser overfor samene gjelder likt i alle tradisjonelle samiske områder i Norge, påpeker han.
Les mer her  02.09.2009
Reindrifta og Sametinget
NSR er ikke fremmed for at Sametinget på sikt skal ha et ansvar for reindrifta. Men på det nåværende tidspunkt er det ikke klart hva et slikt ansvar skal innebære. Det er derfor viktig, som vi hele tiden har presisert, at reindrifta blir involvert i det arbeidet som skal gjøres.
Les mer her  02.09.2009
Arbeiderpartiet, NSR og samisk selvbestemmelse
Norske Samers Riksforbund (NSR) har kjempet for samiske rettigheter i storm og motvind, og har gjort så i flere tiår. Vi har stått for samisk selvbestemmelse, selv i orkan styrke. Det vil vi fortsatt gjøre så lenge de samiske velgerne gir oss tillit.
Les mer her  02.09.2009
Lås opp kjøleskapdøra
Klemet Erland Hætta liker å lage god mat til venner og kjente. Som habil hobbykokk henter han selv råvarene ute i naturen. – Hele Finnmarksvidda er som et stort kjøleskap, men dessverre er dette stengt for veldig mange, sier kautokeinoordføreren.
Les mer her  01.09.2009
Primærnæringenes forsvarer
- En av oppgavene for meg  som driver med samisk politikk, er å sikre fiskerirettighetene til kystsamene og å fortsette arbeidet med arealvern for reindrifta, sier Mathis Nilsen Eira. Samtidig vil han jobbe for å verne om de få samiske bøndene som er igjen.
Les mer her  01.09.2009
Et barn av NSR
Brita Julianne N. Skum var ett år da NSR ble stiftet i 1968, men med en politisk aktiv far, har samepolitikken hele tiden vært en del av livet hennes. – Jeg er stolt over at NSR har banet veien i mange viktige saker, sier Brita.
Les mer her  30.08.2009
Politikk er å være engasjert
Silje Karine Muotka har en helt nødvendig politisk egenskap. Hun lar seg lett engasjere i både gleder og i urettferdigheter. Er det rett at mange samiske barn i Alta ikke har tilgang på samisk barnehage? – Nei, svarer Silje på sitt eget spørsmål.
Les mer her  30.08.2009
Vuonnamárkanat fortjener økte bevilgninger
Norske Samers Riksforbund (NSR) og Samefolkets Parti (SfP) mener at Vuonnamárkanat fortjener økte bevilgninger, og dermed også bedre utviklingsmuligheter.
Les mer her  28.08.2009
Tromsø i samisk språkforvaltningsområde?
NSR er glad for alle initiativ som bidrar til å styrke samisk språk. Dersom Tromsø innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk, vil det være den første store bykommunen som tar dette skrittet.
Les mer her  28.08.2009
En kystsame henter fart
I Lyngen er det bare motbakker. – Derfor sier vi at vi går til fjells for å hente fart, humrer Rolf Johansen. Motbakker er det nest beste han vet – det beste han vet, er å nå toppen. Sånn er det på fjellet og sånn er det i politikken.
Les mer her  27.08.2009
Et politisk kunstverk
Randi Skum har malt et bilde hun er glad for at det henger hos en slektning. Da ser hun det nemlig ikke så ofte.
Les mer her  27.08.2009
Et liv i endring
De samme folkene som truet Geir Tommy Pedersen med juling har nå selv tatt på seg samekofte. Og bærer den med stolthet. En aldri så liten revolusjon har skjedd.
Les mer her  27.08.2009
Stans lidelsene
Når en bilfører kjører på en rein og stikker av blir sjåføren etterlyst av politiet. Når rein blir påkjørt av tog på Saltfjellet kan dyrene ligge i timevis på jernbanesporet mens toget raser videre. Uten stopp.
Les mer her  26.08.2009
Kjemper for samiske bygder
Vassdalen (Áravuopmi) er en 100% samisk bygd. De første beboerne var flyttsamer som drev med reindrift på 1600-tallet. De siste vil forlate bygda snart. Om ikke noe gjøres.
Les mer her  26.08.2009
En fot i begge leire
Året var delt i to. Høsten i Tysfjord, og våren i Skånland.  Dermed er Ann Mari Thomassen godt kjent i valgkretsen. Og hun vet hva som skal til.
Les mer her  26.08.2009
Dobbelt tap
Som barn ble de fratatt sitt morsmål på grunn av fornorskingspolitikken. Som foreldre oppleves et nytt tap. Å ikke snakke samme språk som sine egne barn.
Les mer her  26.08.2009
Nei takk til mer oppdrett
Øst-Finnmark kan bevare villaksen og sjøsamisk kultur ved å lytte til fagfolkene og si nei til flere oppdrettskonsesjoner. Det sier 3. kandidat for NSR i Østre valgkrets, Elin Henriksen, til Sør-Varanger Avis.
Les mer her  25.08.2009
Aili i alle kanaler
I dag kunne velgerne først få høre NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo i radioduell med Aps Olli. Deretter inviterte hun NRKs seere med på tur med reinkjøtt og bålkjele i sekken. Fikk du det ikke med deg? Se og hør det i opptak her!
Les mer her  25.08.2009
Ny retning i samiske saker i Alta
Vi i NSR er veldig glade over at Alta nå oppretter tilbud om undervisning i og på samisk. Det er naturlig at det burde finnes et tilbud som dette her i Alta hvor det bor mange samiske barn. Det skriver sametingskandidat Brita Julianne Skum (NSR).
Les mer her  24.08.2009
Vil ha omkamp
Betty Marie Kappfjell har vokst opp i en reindriftsfamile. Både hun og ektemannen driver med reindrift. Men nå ser hun beitelandet forsvinne.
Les mer her  24.08.2009
Grenseløs utdanning
Jarle Jonassen er sørsamisk reineier og familiemann. Men det er sønnen som skjøter reindrifta. Selv er han heltidspolitiker. En politiker som gjerne flytter grenser, eller opphever de om det må til.
Les mer her  24.08.2009
Badet i språk
Kirsti Guvsám er oppvokst i Nord-Trøndelag, og bosatt i Romsdal. Men somrene ble tilbrakt hos besteforeldrene i Tysfjord. Der ble hun bevisst på egen identitet.
Les mer her  23.08.2009
Forrige side1  ... 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S