!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Tromsø i samisk språkforvaltningsområde?
Sametingskandidat Randi A. Skum (NSR) mener det er viktig å styrke samisk språk i urfolksbyen Tromsø.
NSR er glad for alle initiativ som bidrar til å styrke samisk språk. Dersom Tromsø innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk, vil det være den første store bykommunen som tar dette skrittet.

Publisert: 28.08.2009

Tromsø ville i så fall være et godt forbilde for andre byer, slik som Alta og Oslo. NSR stiller imidlertid spørsmål til om det på nåværende tidspunkt er et riktig virkemiddel for å løfte det samiske språket i området.

Skole vel så viktig

Selv om det er viktig at de samiske innbyggerne skal kunne kommunisere på samisk med kommunen, er det vel så viktig å få videreutviklet samiskundervisning på skolene, sier Randi Skum, 2. kandidat for NSR i Gáisi valgkrets.

Samisk hus i Tromsø

Like viktig er det å få etablert Samisk hus i Tromsø som vil være en viktig språkarena for byens samer, samtidig som Gáisi språksenter i Ullsfjord må styrkes, sier Skum. Dette er konkrete tiltak som vil ha positiv effekt på språket.

Vi ønsker også å gi tilbud om opplæring i samisk for voksne, og at de skal kunne søke stipender som gjør at de kan få opplæring på dagtid. Denne ordningen har de allerede i Kåfjord. 

Mange språkutfordringer å gripe fatt i

En annen utfordring er å få utvidet den samiske barnehagen. Etter det jeg kjenner til, var det flere barn som ikke fikk plass ved høstens opptak. Og snart kommer en samisk “eldrebølge” i byene, og bykommunen Tromsø bør forberede seg på å gi et språklig og sosialt tilbud til disse, avslutter Randi Skum.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Blogg av bloggern 31.08.2009 20:10
Les hva Randi Skum skriver om denne saken i sin blogg: http://randiskum.blogspot.com/2009/08/ja-til-troms-inn-i-forvaltningsomradet.html
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S

Gaisi valgkrets