!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Badet i språk
Kirsti Guvsám er 1. kandidat for NSR i Sør-Norge valgkrets.
Kirsti Guvsám er oppvokst i Nord-Trøndelag, og bosatt i Romsdal. Men somrene ble tilbrakt hos besteforeldrene i Tysfjord. Der ble hun bevisst på egen identitet.

Publisert: 23.08.2009

Og der var hun omgitt av samisk språk og kultur. Viktige somre for en ung samisk politiker. Som representant for Sør- Norge valgkrets, med postadresse i lille Bud på Nordvestlandet, er hun temmelig ensom. – Derfor er språk en av de viktigste utfordringene i sør i forhold til andre samiske områder, hevder Guvsám.

Men vi lar det ligge litt. Først skal det handle om samiske oppvekstvilkår, og kultur. Norske Samers Riksforbund har blant annet som politikk og mål at alle samiske barn skal ha rett til samisk barnehageplass. Det er ikke slik det fungerer i dag.

– Jeg vil at samiske barn, uansett i landet, skal få vokse opp i et samisk miljø, med opplæring i eget språk og kultur. Barnehager er viktige undervisnings- og kulturarenaer, men det fungerer ikke så bra som det burde, sier hun. –Svært mange samiske barn mangler et samisk tilbud i barnehagene, og like mange foreldre er ikke klar over rettighetene sine. Blant annet må vi videreføre tilbudet med lesing av samiske eventyr ved samiske barnhage i Oslo. Et viktig virkemiddel for å opprettholde kultur, tradisjon og språk, påpeker hun.

Eldre og unge

Selv har hun deltatt på språkbad i Tysfjord og hatt stor nytte av det. Hun har lært duodji, språk, friluftsliv og samisk kokekunst. I Nord-Norge, vel og merke. I sør er utfordringene større.

- Jeg savner en institusjon for eldre i Oslo med samisk kompetanse for samiske bruker. Det må NSR jobbe for, sier Guvsám.  Et språksenter i Oslo hadde også vært en bra start. Språkbad for barn og unge, der barna må snakke samisk, støttet av Sametinget. Vi kan også opprette et ungdomsfond. Samisk ungdom bør kunne søke om støtte til aktiviteter i sitt lokalmiljø og få raskt svar. Det tror jeg kan være bra å få på plass.

Ta ansvar

Samfunnsengasjerte foreldre gjorde at Kirsti Guvsám fikk tilbringe mye tid nordpå i et samisk område. Hun vil gjerne gjenskape opplevelsene fra Tysfjord sørpå.

– Jeg tror det handler om å skape språkbrukere også her, og vi må tenke på begge gruppene. De som snakker samisk, men ikke bruker det aktivt, og de som ikke benytter språket i det hele tatt. Jeg vil jobbe for bedre kommunikasjon med kommunene for et bedre samisk tilbud til barn i grunnskole, og videregående. Vi kan arrangere kurs i samisk oversettelse, og etablere språkbad i sør. Sametingets oppgave er å tilrettelegge, men vi må også selv ta ansvar.


Hvem er Kirsti?

Født: i Oslo 20. august 1979

Oppvokst: Oppvokst på Steinkjer i Nord-Trøndelag, farsslekt i Tysfjord. Bor nå i Bud i Romsdal

Sivilstand: Gift, ingen barn

Sameforening: Nylig meldt overgang fra Oslo sameforening til Møre- og Romsdal sameforening.

Innvalgt på Sametinget: Sametingsrepresentant fra 2005.

Yrke: Rådgiver i asylmottak

Bakgrunn: Ungdomskonsulent i Samisk kirkeråd, vikar i omsorgstjenesten og organistvikar. Musikk grunnfag, utviklingsstudier og duodji. Bachelor i kultur- og samfunnsfag studieretning religionshistorie. Kurs i arabisk. 

Andre interesser: Duodji, musikk, skog og hav og fjell, samt grønne vekster.   


Les mer om NSRs politikk i vårt valgprogram

Følg Kirsti Guvsáms blogg

Se Kirsti på Youtube

Flere bilder av Kirsti Guvsám

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S

Sametingsvalget Sør-Norge kretsen