!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon NSR om reindrift
Reindrifta er en viktig samisk næring, både kulturelt og i forhold til sysselsetning og verdiskapning. NSR arbeider for å styrke reindriftas rett til intern selvbestemmelse.

Publisert: 10.09.2009

NSR vil styrke reindriftsnæringen som grunnlag for sysselsetting og verdiskaping innenfor en bærekraftig ramme. Samtidig er reindrifta en sterk samisk kulturbærer. Derfor må det være et mål å sikre at verdiskapningen økes samtidig som kulturelle og samfunnsmessige sider av næringen blir ivaretatt.

NSR støtter målsettingen om en økologisk, kulturell og økonomisk bærekraftig reindrift. Reindriftens rammebetingelser må styrkes. NSR vil også følge opp den nye reindriftsloven, og fortsette arbeidet for styrking av reindriftas rett til intern selvbestemmelse i den framtidige revisjonen av reindriftsloven.

På Sametinget vil NSR arbeide for at:

 • rekruttering til næringen sikres gjennom generasjonsoverganger i reindrifta
 • bestemmelsene i reindriftsloven og plan- og bygningsloven samordnes for å styrke reindriftens innflytelse i samfunnsplanleggingen
 • reindriftas arealvern styrkes
 • kunnskapen om og forståelsen for reindrift i befolkningen økes
 • Sametingets rolle i sikringen av reindriftens fremtid styrkes innen næringspolitiske og forvaltningsmessige spørsmål
 • reindriftas interesser ivaretas i rovdyrforvaltninga

Les mer om vår politikk, både om reindrift og om andre temaer, i vårt valgprogram!

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
 • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S