!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Primærnæringenes forsvarer
Mathis Nilsen Eira er 2. kandidat for NSR i Ávjovárri valgkrets.
- En av oppgavene for meg  som driver med samisk politikk, er å sikre fiskerirettighetene til kystsamene og å fortsette arbeidet med arealvern for reindrifta, sier Mathis Nilsen Eira. Samtidig vil han jobbe for å verne om de få samiske bøndene som er igjen.

Publisert: 01.09.2009

Reindrift, utmarksnæring og samisk jordbruk og fiske er viktige politiske saker og Mathis mener disse næringene må sikres gode rammevilkår. Han har drevet med reindrift hele livet, med sommerbeite i Porsanger og vinterbeite i Karasjok. – Reindrifta i dag er fysisk lettere med moderne hjelpemidler, men nærheta til flokken og den sterke samiske identiteten er den samme. – Derfor er det så viktig å holde denne næringa i hevd, sier Mathis.

Natur og miljø

Mathis er på mange måter et barn av den gamle reindriftens tid. Han er stolt av både historien og yrket han driver i dag. – Vi viderefører en tradisjon som er overlevert fra mange generasjoner tilbake. – Hele tiden har vi drevet i pakt med naturen og den kunnskapen må vi overføre til våre barn, sier han.

Mathis har en appell til alle som skal oppdra den kommende slekt: – Bruk sunn fornuft og bevar naturen til beste for alle dem som kommer etter oss: Både fiskere, reineiere, bønder og andre.


Hvem er Mathis Nilsen Eira?

Født: 1949, Karasjok.

Oppvokst: Porsanger og Karasjok.

Sivilstand: Gift med Ragna, 6 barn. 

Sameforening: Leder i Karasjok sameforening.

Innvalgt på Sametinget: 1. vara 2001- 2005.

Yrke: Reindriftsutøver

Bakgrunn: Reindriftsbakgrunn og grunnskole.

Andre interesser: Mye involvert i barnas idrettsaktiviteter, slik som fotball og ski. Tidligere styremedlem i NRL. Tidligere kommunestyrerepresentant i Karasjok.


Les mer om NSRs politikk i vårt valgprogram

Se Mathis på YouTube

Flere bilder av Mathis Nilsen Eira

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S

Ávjovarri valgkrets Avjovarre valgkrets