!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Reindrifta og Sametinget
Mathis Nilsen Eira er 2. kandidat for NSR i Ávjovárri valgkrets.
NSR er ikke fremmed for at Sametinget på sikt skal ha et ansvar for reindrifta. Men på det nåværende tidspunkt er det ikke klart hva et slikt ansvar skal innebære. Det er derfor viktig, som vi hele tiden har presisert, at reindrifta blir involvert i det arbeidet som skal gjøres.

Publisert: 02.09.2009

Under konsultasjonene om ny reindriftslov i 2006 ble besluttet at det skulle nedsettes et utvalg bestående av Norske Reindriftssamers Landsforbund, Sametinget og departementet til å utrede den framtidige forvaltingen av reindriften. Formålet med å nedsette et slikt utvalg er at reindriften som en direkte berørt part i saken skal få anledning til å fremme sitt syn i saken og delta i prosessen. Det vil være naturlig at utvalget ikke bare utreder forvaltningsmodeller, men også Sametingets helhetlige rolle i forhold til reindrifta.

- Jeg mener det er riktig å avvente resultatet av dette arbeidet, slik at ikke næringen føler at de får tredd noe nedover hodene som de ikke ønsker. NSRs utgangspunkt er å få dette arbeidet igangsatt så snart som mulig. Vi trenger et solid grunnlag å eventuelt bygge en ny fremtidig forvaltningsstruktur i reindrifta på, presiserer Mathis Nilsen Eira.

Portrett

På samisk/sámegillii

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S

Ávjovarri valgkrets Avjovarre valgkrets