!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sats på samisk reiseliv!
Sametingskandidat Miriam Paulsen (NSR) mener at samisk reiseliv må være en del av reiselivssatsingen.
- Det er svært gledelig at Reiseliv i Hamsuns Rike (RHR) nå skal løfte satsingen på reiseliv i Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord kommuner. I denne forbindelse er det viktig at mulighetene for å utvikle samisk reiseliv tas med, sier NSRs Miriam Paulsen.

Publisert: 07.09.2009

- Det utfordrer først og fremst samene selv, da reiselivet beror på private aktører. Derfor trengs det en særskilt satsing for å finne folk som er interesserte og legge til rette for kompetanseutvikling og bedriftsetableringer. Andre folks syn på det samiske har fremdeles betydning for i hvilken grad samer lokalt ønsker å stå fram som samer og synliggjøre samisk identitet. Det gjelder også innen reiselivet dersom man ønsker å utvikle samisk kultur i reiselivsnæringen. Derfor er det viktig at satsing på samisk kultur tas med i det videre arbeidet i RHR. Her ligger det framtidige muligheter og jeg skal arbeide for at Sametinget bidrar, uttaler sametingsrepresentant Miriam Paulsen (NSR), Tysfjord.

Partnerskap og seminar

   - Sametinget har igangsatt et verdiskapningsprogram der samisk reiseliv inngår. Vi må nå se nærmere på de muligheter vi har i Salten og Ofotenområdet og utvikle disse. For å få det til trengs det et partnerskap mellom private interesserte, reiselivsorganisasjoner og myndigheter.  Derfor ber jeg Reiseliv i Hamsuns Rike, Reiseliv i Nordland, Nordland fylkeskommune og Sametinget om å arrangere et seminar om samisk reiseliv. Det vil også være første skritt til at interesserte samer kan møtes på en felles arena, utveksle ideer og erfaringer og samarbeide om felles tiltak som kompetanseutvikling og markedsføring, avslutter Paulsen.

Samisk som satsingsområde

Reiseliv i Hamsuns Rikes satsing på reiselivet tar utgangspunkt i en rapport fra Mimir i 2006 om hvordan reiselivet i regionen bør utvikles. Der ble det pekt ut fire satsingsområder: Hamsun, det samiske, kulturminnene i Steigen og naturbaserte opplevelser. Nå gjennomføres oppfølgingsprosjektet “fra ord til handling” som legger vekt på bedriftene og deres rammebetingelser.

Mer fra Vesthavet valgkrets

På samisk/sámegillii

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Skrevet av hvem? av Undrende 08.09.2009 17:21
Er dette skrevet av styreleder i Reiseliv i Hamsuns rike, mon tro??
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S

Vesthavet valgkrets