!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Rita Alise Porsanger topper i Sør-Norge
NSRs lokallag i Valgkrets 13  Sør-Norge nominerte onsdag 9. mars Rita Alise Porsanger på topp. På 2. og 3. plass finner vi Kirsti Guvsám og Ole Mathis Hetta.
Les mer her  14.03.2005
Gunn Britt Retter topper i Varanger
NSR har nominert i samarbeid med SáB i Varanger. To kvinner topper lista; Gunn Britt Retter fra Nesseby, og Christina Henriksen fra Kirkenes.
Les mer her  06.03.2005
Jarle Jonassen listetopp
Sametingsrepresentant og NSRs politiske nestleder Jarle Jonassen topper NSR-lista i Sørsameområdet. På andre plass følger Ellinor Jåma. Nominasjonsmøte ble avholdt i Steinkjer lørdag 05.03.05.
Les mer her  06.03.2005
Skriv deg inn i samemanntallet!
Sametinget har sendt ut 300 000 samemanntallskjema til unge velgere og husstander i Finnmark, Troms og valgkrets Nordre-Nordland.
Les mer her  01.03.2005
Endelig hedret
NSR hedret på landsmøte kvinnene som for 24 år siden fremmet den samiske rettighetskamp på statsminister Gro Harlem Brundlands kontor.
Les mer her  28.02.2005
Fortsatt reindrift på Kvaløya
NSRs Landsmøte, samlet i Alta 18.-20- februar 2005, tar avstand fra Hammerfest Arbeiderpartis forslag om å forby reindrift på Kvaløya. NSR ønsker at en flerhundreårig bærekraftig reindrift i Kvaløya videreføres.  
Les mer her  25.02.2005
Landsmøtets ærespris
NSRs 37. landsmøte samlet i Alta tildelte Landsmøtets Ærespris til to dyktige samepolitikere fra Alta; Ruth Rye Josefsen og Tore Bongo.
Les mer her  24.02.2005
Valg på Landsmøte
Her kan du lese hvem son ble valgt til tillitsverv på NSRs 37. Landsmøte i Alta.
Les mer her  22.02.2005
Tor på topp
Tor Mikalsen ble fredag nominert på topp på NSRs liste i Nord-Troms. På de to neste plassene følger Anne Dalheim og Camilla Brattland.
Les mer her  12.02.2005
Randi og Lene fronter NSR i Midt-Troms
Randi A. Skum og Lene Hansen ble nominert øverst på NSRs liste i Midt-Troms. Martin Urheim og Per Bjørn Lakselvnes følger på tredje og fjerde plass.
Les mer her  12.02.2005
Sametingets økonomistyring
Påstandene om at Sametingets virksomhet preges av manglende økonomistyring tilbakevises av Sametingsrådet. Rådet viser til at det er svært viktig at kritikken bygger på riktig faktagrunnlag og kommer med en klar oppfordring; "la oss alle være tydelige, og ikke målbære politisk uenighet under dekke av påstander om økonomisk rot og uryddighet"
Les mer her  09.02.2005
Debatt og jubileum i Sirma
Jánoš holder innlegg om forvaltning av naturressurser, Tanabreddens Ungdom har 30 års jubileumskonsert og mett blir man også. Det skjer mye i Sirma fredag 11.02.05.
Les mer her  08.02.2005
Ønsker å snu utviklinga
Gáivuona-NSR avholdt årsmøte 29.01.05. Lokallagets årsmøte ønsker økt satsning på kyst- og fjordfiske, forteller leder Tor Mikalsen.
Les mer her  06.02.2005
Landsmøte 2005
NSR avholder landsmøte 18.-20 februar 2005 på Rica Hotell i Alta. På sakslista står blant annet utnevning av presidentkandidat til Sametingsvalget.
Les mer her  05.02.2005
Debattforumet stengt
Norske Samers Riksforbund har midlertidig stengt debattforumet. Organisasjonen vurderer en annen type løsning for debattforumet, og vil gjenåpne siden når vi har en ny løsning på plass!
  30.01.2005
Ungdommens Røst!
NSR-U arrangerer et seminar om ungdom i politikken 17. februar 2005 i Alta, dagen før NSRs landsmøte. Meld deg på! NSR-U ønsker med dette seminaret å sette fokus på ungdom og politikk, og viktigheten av at ungdommens røst høres i samepolitikken.
Les mer her  27.01.2005
Kjersti på topp
Kjersti Myrnes Balto fra Evenes er nominert på 1. plass på NSR-lista i Nordre Nordland. På de to neste plassene følger Roger Pedersen, Bjerkvik og Åge Nordkild, Bjerkvik.
Les mer her  27.01.2005
Kunnskapsoverføring i reindrifta – en sak for korrupsjonsjegere?
NSR-leder Aili Keskitalo skriver i et leserbrev at Eva Jolys påstander om at samiske mødre tar seg betalt for å snakke med sine barn er nok et eksempel på manglende kunnskaper om det samiske samfunnet i den norske offentligheten.
Les mer her  19.01.2005
Ny samisk pensjonsadel?
Avisa Finnmarken gjør i et oppslag 12.01 et stort poeng av at man er i ferd med å få en ny pensjonsadel gjennom Sametinget. NSRs gruppeleder Berit Ranveig Nilssen tilbakeviser i et lesebrev Finnmarkens påstand.- Innlegget i Finnmarken gir et uriktig bilde av Sametingets velferdsordninger, skriver Nilssen.
Les mer her  13.01.2005
Nei til jakt på rein
NSRs gruppeleder Berit Ranveig Nilssen er forundret over forslaget fra Gamvik Arbeiderparti om å innføre offentlig jakt på rein og tar avstand fra forslaget. - Men hva mener APs Sametingsgruppe om forslaget, spør Nilssen. 
Les mer her  12.01.2005
Fiskeripolitikk med finnmarksvri
I et brev til fylkesordfører i Finnmark, Helga Pedersen, redegjør Sametinget for sin egen politikk angående videreføringen av Finnmark fylkeskommunes prosjekt "Fiskeripolitikk med Finnmarksvri".
Les mer her  07.01.2005
To nye NSR-lokallag
Landstyret har like før jul tatt opp to nye lokallag i NSR; Davvinjárgga Sámiid Searvi (Nordkapp Sameforening) og Rahkka ja biras Sámiid Searvi (Bjerkvik og omegn Sameforening).
Les mer her  07.01.2005
Janoš nominert på 1. plass
Sametingsrepresentant Jánoš Trosten er nominert på 1. plass for NSR og Samefolkets Parti i valgkrets 2 Deatnu/ Tana. Ellen Kristina Saba er nominert på 2. plass.På tredje plass finner vi Ingrid Nordal.
Les mer her  07.01.2005
Tar ikke hensyn til språk og kultur
- Selv om utredninger og handlingsplaner fra sentrale myndigheter har bidratt til større fokus på de utfordringer vi har, så opplever vi at samisk språk og kulturforståelse i liten grad blitt tatt hensyn til i planlegging og utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning. Det sier Sametingets visepresident Ragnhild Nystad.
Les mer her  06.01.2005
Sametinget om vern av kysttorsk
Sametinget ønsker å bygge opp bestanden av norsk kysttorsk. Ut fra en samfunnsmessig vurdering ønsker Sametinget å gjøre dette over en gitt periode, ettersom dette vil gi de fiskerne som er mest avhengig av å fiske på denne bestanden, tid til omstilling.
Les mer her  06.01.2005
Presidentens nyttårstale
- Det er viktig å styrke de samiske kulturarbeidernes plass i de samiske samfunn, sa sametingspresident Sven-Roald Nystø i sin TV-overførte nyttårstale. Her kan du lese hele talen.
Les mer her  02.01.2005
NSR gir 10 000,- til flodbølgeofrene
NSRs Sametingsgruppe gir kr. 10 000,- til de hjelpeorganisasjonene som gjør en stor innsats for flodbølgeofrene i Asia.
Les mer her  31.12.2004
Finnmarkseiendommen til Unjárga/ Nesseby
Berit Ranveig Nilssen fra Unjárga tar i et leserinnlegg til orde for at "Finnmarkseiendommen" lokaliseres til Unjárga/ Nesseby. Nilssen mener at det er viktig å styrke de sjøsamiske områdene, og derfor vil etableringen av "Finnmarkseiendommen" til Unjárga/ Nesseby være riktig.
Les mer her  30.12.2004
Kjøp mindre raketter - støtt heller nødhjelpa
NSR-leder Aili Keskitalo og NSR-U leder Káre-Elle Partapuoli oppfordrer det samiske folk å støtte ofrene etter katastrofen i Sørøst-Asia ved å gi bidrag til nødhjelpsorganisasjonene som nå samler inn penger for å hjelpe de rammede etter flodbølgen.
Les mer her  29.12.2004
Sametinget om WTO forhandlingene
Sametinget ba tidligere i høst om å bli tatt med i drøftingene i forbindelse med WTO-forhandlingene. I et notat til landbruksminister Lars Sponheim, skriver Sametinget at jordbruket i samiske områder ikke tåler flere nedlagte gårdsbruk. Det er fryktet at WTO avtalen vil kunne føre til nettopp dette.
Les mer her  29.12.2004
Sametinget gir kr 30 000 til katastroferammede
Sametingsrådet har i dag gitt 30 000,- kroner til hjelp for de katastroferammede i Sørøst-Asia. - Våre tanker er spesielt hos lokalbefolkningen i områdene som er rammet, uttaler Sametingspresident Sven-Roald Nystø
Les mer her  29.12.2004
Gratulerer Tysfjord!
Regjeringen fremmet sist fredag et forslag overfor Stortinget om endringer i samelovens språkregler, slik at Tysfjord kommune kan innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk. Dette gleder sametingspresident Sven-Roald Nystø, som selv er fra Tysfjord.
Les mer her  22.12.2004
Fellesliste i Tana
NSR’s lokallag i Tana og Tana Samefolkets Parti har vedtatt å stille en felles valgliste til sametingsvalget 2005. Målet er å få valgt inn to representanter fra Valgkrets 2 med felleslista, forteller valgstyreleder John Trygve Solbakk.
Les mer her  22.12.2004
Sametingsrådets økonomiforvaltning
NSRs samarbeidsgruppe og Senterpartiets sametingsgruppe konstaterer at økonomiforvaltning i Sametinget er i tråd med de plenumsvedtak som ligger til grunn for bruken av Sametingets midler. - Vi er godt tilfreds med Sametingspresident Sven Roald Nystøs orientering om Sametingsrådets økonomiforvaltning, sier NSR gruppeleder Berit Ranveig Nilssen. 
Les mer her  21.12.2004
Sametinget og økonomi
I den senere tid har det blitt satt søkelys på økonomiforvaltningen ved Sametinget. I en pressemelding understreker sametingsrådet at forvaltningen skjer i samsvar med reglene for økonomistyring i staten. Samtidig uttrykker de en forundring over APs krav om et ekstraordinært plenumsmøte.
Les mer her  17.12.2004
Sametinget: Færre direktører
Sametingsrådet har i dag vedtatt at Sametingets administrasjon skal omorganiseres. De ansatte skal organiseres i to avdelinger, mot dagens syv.
Les mer her  16.12.2004
Samisk treffsted i Sandmark
Iinná ja Biras Sámiid Searvi (NSR) har søkt om prosjektmidler fra Sametinget for å opprette et samisk treffsted i den lille bygda Sandmark i Sør-Troms. Sametingets tilskuddsstyre avgjør søknaden på møte i disse dager.
Les mer her  15.12.2004
Vil lære ungdom samisk
Interimstyret i Nordkapp Sameforening er en aktiv gjeng. Nå har de søkt om støtte fra Sametinget for å øære ungdom på Magerøya samisk. - Vi vil gjennomføre to samiskkurs, forteller leder Ingunn Utsi.
Les mer her  15.12.2004
Samler samiske landbrukstermer
Deatnogátti Sámiid Searvi har søkt Sametinget om prosjektmidler for å samle og publisere samiske landbrukstermer. Mange av disse termene er i dag i ferd med å forsvinne. Sametingets tilskuddsstyre avgjør søknaden på sitt møte i disse dager.
Les mer her  15.12.2004
Aldri mere nana
Da 2004 er det siste året i FNs Urfolkstiår, har nanas styre besluttet å avslutte urfolksfestivalen som sådan. Leder for festivalen, Hans Ragnar Mathisen, ønsker å takke alle som har bidratt til festivalen i årenes løp.
Les mer her  14.12.2004
Forrige side1  ... 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S