!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Nei til jakt på rein
- Hva mener APs Sametingsgruppe om forslaget, spør Berit Ranveig Nilssen
NSRs gruppeleder Berit Ranveig Nilssen er forundret over forslaget fra Gamvik Arbeiderparti om å innføre offentlig jakt på rein og tar avstand fra forslaget. - Men hva mener APs Sametingsgruppe om forslaget, spør Nilssen. 

Publisert: 12.01.2005

- Det er med  forbauselse jeg registrerer at Arbeiderpartiets leder i Gamvik foreslår å innføre organisert jakt på rein i Finnmark, sier NSRs gruppelder Berit Ranveig Nilssen. Forslaget fra Gamvik Arbeiderpartis leder går ut på at man åpner for at kystbefolkningen kan jakte på de rein som blir igjen på sommerbeitene på høsten. Nilssen er redd for at man med dette forslaget også legaliserer ulovlig jakt på rein.

 

Berit Ranveig Nilssen påpeker at reindriftsnæringa fra før av er en presset næring blant annet på grunn av innskrenkede beiteområder. - Dersom dette forslaget blir gjennomført vil man svekke tilliten mellom reineierne og den øvrige befolkningen i sommerbeiteområdene, mener Nilssen.

 

- På dyrenes beiteområder, det være seg sommer- eller vinterbeite, vil det alltid av naturlige årsaker bli noen dyr igjen. Det er umulig å drive reindrift uten at noen rein blir igjen i beiteområdet etter flytting, sier Berit Ranveig Nilssen. Hun påpeker at reinen likevel er privat eiendom. - Det går derfor ikke an å åpne for offentlig jakt på privateide reinsdyr, mener Nilssen.

 

Gruppeleder Nilssen er  forundret over at man foreslår å åpne for offentlig jakt på reinsdyr. - Man ville neppe foreslått det samme når det gjelder for eksempel kyr og sauer, så hvorfor tillater man seg til å behandle rein og reindriftsutøvere annerledes enn andre primærnæringsutøvere, spør Berit Ranveig Nilssen og sier at det er et faktum at reindriftsnæringa er en stor ressurs i Finnmark som sysselsetter en del av Finnmarks befolkning.

 

Berit Ranveig Nilssen spør Finnmark Arbeiderparti og Arbeiderpartiets sametingsgruppe om hvordan de stiller seg til dette forslaget fra lederen i Gamvik Arbeiderparti ?



Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S