!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sametinget og økonomi
I den senere tid har det blitt satt søkelys på økonomiforvaltningen ved Sametinget. I en pressemelding understreker sametingsrådet at forvaltningen skjer i samsvar med reglene for økonomistyring i staten. Samtidig uttrykker de en forundring over APs krav om et ekstraordinært plenumsmøte.

Publisert: 17.12.2004

I pressemeldingen fra sametingsrådet, vises det til at virksomheten drives i henhold til budsjetter godkjent av Sametinget i plenum. Pr dags dato er Sametingets økonomi under full kontroll og godt innenfor årets budsjett. Budsjettdisiplinen har vært og er god, og årsregnskapene er alltid blitt godkjent av Sametinget i plenum. Dessuten har Sametinget i alle år fått sine regnskaper godkjent av Riksrevisjonen. De merknader som Riksrevisjonen har kommet med er alltid blitt fulgt opp.

I tillegg pågår det et kontinuerlig arbeid ved Sametinget for å styrke kapasitet og kompetanse. Innen økonomiforvaltning skjer dette i samarbeid med Kommunaldepartementet og Senter for statlig økonomistyring, heter det i pressemeldingen.

700.000 for ekstra møte

Samtidig er sametingsrådet forundret over APs krav om et ekstraordinært plenum. Verken i budsjettet for 2004 eller 2005 er det budsjettert med kostnader til et slikt møte som vil beløpe seg til ca. kr. 700 000,-.

Etter plenumsmøtet i november ble det bestemt å avholde en dags plenumsmøte 8. februar 2005 i forbindelse med komitémøtene. Dette for å behandle utsatte saker fra siste plenum i november. På møtet mandag 13. desember med Sametingets gruppeledere ble det avtalt at også mediaomtalen om Sametinget kan tas opp til drøfting på det samme møtet.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S