!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samisk treffsted i Sandmark
Iinná ja Biras Sámiid Searvi (NSR) har søkt om prosjektmidler fra Sametinget for å opprette et samisk treffsted i den lille bygda Sandmark i Sør-Troms. Sametingets tilskuddsstyre avgjør søknaden på møte i disse dager.

Publisert: 15.12.2004

Målsettingen med prosjektet er å opprette et samisk språktiltak for foreldre, barn og unge i den samiske bygda Sandmark. IBSS vil via dette prosjektet etablere faste ukentlige treff på Sandmark skole der foreldre, barn og unge som har tilknytning til Sandmark, samt bygdas egen befolkning møtes til dugnadsinnsats for å utvikle skolen til en samisk arena. Samisk språk skal være det naturlige samtalespråket på treffene.

Fire språkbad

I tillegg planlegger foreningen å gjennomføre fire samiske språkbad, to på vinteren 2004/2005, en på sommeren 2005, og en på høsten 2005.

Språket knyttes til praktisk bruk

- Det er lettere å lære seg samisk når samiskterminologien knyttes direkte til praktisk bruk og gjøremål. Språktiltaket vil ha fokus på aktiviteter som i første omgang dreier seg om istandsetting av skolearenaen, vedlikehold og utemiljø, argumenterer IBSS i prosjektsøknaden.

Håper på økt bruk av samisk

IBSS tror at prosjektet vil bidra til økt bruk av samisk språk ved faste ukentlige treff, samt større samlinger over flere dager der aktivitetene er knyttet opp mot praktisk bruk av språket. Prosjektet vil forhåpentligvis føre til en økt bevissthet om egen samisk identitet og dermed økning til samiskundervisning i skolen, tror IBSS.

Skjevhet mellom nord og sør

- Sandmark er ei markebygd i nordre delen av Skånland kommune. Sandmark har over tid blitt gradvis avfolket, og årsakene er mange. Hovedårsaken har nok vært en villet politikk fra kommunale myndigheter som har bidratt til at ungdom ikke har etablert seg i hjembygda etter endt utdanning. I sørlig del av kommunen ser man en positiv økning av foreldre som velger samisk språk til sine barn i skolesammenheng. Dette har sammenheng med etablerte samiske arenaer, som f.eks. samisk barnehage, duodjisiida, nuoraidsiida, Márkomeannu og ellers etableringen av Várdobáiki samisk senter. Vi ser en positiv samisk identitesmessig oppblomstring som har resultert i en gradvis økning i antallet barn og unge som har samisk i skolene. I nordre del er det ikke noen nevneverdig økning til samiskundervisninga i skolen, og foreldre ser alvorlig på situasjonen og ønsker etablert en samisk arena som skal fremme samisk språk og kultur i denne delen av Skånland kommune, forklarer IBSS overfor Sametinget.

Engasjerer foreldre og besteforeldre

Prosjektansvarlig vil være Karstein Johnsen, som er leder i Iinna ja Biras Sámiid Searvi. Han er både samisktalende og bygningskyndig. Det skal også engasjeres lokale ressurspersoner, henholdsvis i foreldregruppa og besteforeldregruppa som vil være ansvarlige for innholdet på treffene. IBSS vil samarbeide om prosjektet med det samiske bygdeutviklingslaget i Sandmark, og med Várdobáiki samisk senter.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S