!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Finnmarkseiendommen til Unjárga/ Nesseby
Berit Ranveig Nilssen fra Unjárga tar i et leserinnlegg til orde for at "Finnmarkseiendommen" lokaliseres til Unjárga/ Nesseby. Nilssen mener at det er viktig å styrke de sjøsamiske områdene, og derfor vil etableringen av "Finnmarkseiendommen" til Unjárga/ Nesseby være riktig.

Publisert: 30.12.2004

Finnmarksloven skal vedtaes om ikke så lenge, og vi håper på at vedtaket kommer i denne valgperioden d.v.s i løpet av våren. I kjølevannet av Finnmarksloven vil ”Finnmarkseiendom” bli etablert. Diskusjonen er allerede kommet i gang om hvor ”Finnmarkseiendom” skal / bør lokaliseres. Det blir en kamp kommunene imellom.

Egil Utsi leder i Karasjok sámi searvi brukte disse ordene: ” Vi må se det samiske samfunnet i et vidt perspektiv, og ikke være navlebeskuende”. Jeg er helt enig med Egil Utsi at i denne sammenheng må en ikke være navlebeskuende. Nettopp av den grunn bør ”Finnmarkseiendom” lokaliseres til Unjárga / Nesseby.

I denne sammenhengen er statistikk viktig. Man må se på befolkningsutviklinga i de fem samiske kommunene i Finnmark fra 1951, og til i dag. Folketallet har endret seg veldig, og befolkningsmessig var kommunene Karasjok, Kautokeino og Nesseby like store i 1951. Siden 1951 har Karasjok – og Kautokeino kommune økt betraktelig befolkningsmessig, mens Nesseby kommune derimot har gått betraktelig tilbake i folketallet. Når man ser på Tana- og Porsanger kommune er folketallet i disse to kommunene omtrent den samme som i 1951. Man skulle trodd at Porsanger kommune var gått tilbake i antall innbyggere i og med at forsvaret har redusert antall arbeidsplasser de siste årene. Det samme skulle en tro om Tana kommune i og med at jordbruket er gått tilbake de siste årene. Men statistikken viser at folketallet har holdt seg i disse to kommunene.

For at man i framtiden skal ha sterke sjøsamiske samfunn er det både viktig og riktig å etablere ”Finnmarkseiendom” til Unjárga / Nesseby. Det er viktig at man satser på sjøsamiske områder, så de også får eksistensgrunnlag inn i framtiden. Man må satse på at Unjárga / Nesseby med sitt sjøsamiske særpreg har en framtid.      

Sametinget har i dag ”miljø – og kulturminnevernavdeling” i Unjárga / Nesseby. Det er ikke mange arbeidsplasser i denne avdelinga, men det er sårt tiltrengte arbeidsplasser i en kommune hvor fraflyttinga er stor og arbeidsplassene få. Med andre ord så er Sametingets avdeling veldig viktig for lokalsamfunnet Unjárga / Nesseby. I og med at Sametingets miljø – og kulturminneavdeling er i Unjárga / Nesseby vil det være naturlig å etablere forvaltningen av  ”Finnmarkseiendom”  her. Sametingets miljø- og kulturminneavdeling og Finnmarkseiendom vil jobbe med samme type oppgaver, og trenge mye av den samme fagkompetansen. Med andre ord vil det være store muligheter for å utvikle et godt fagmiljø i Unjárga / Nesseby.

Det er nå svært viktig at folk i Nesseby slutter opp om rekkene, organiserer seg skikkelig, og stiller med sterke krav til lokalisering av ”Finnmarkseiendom”. Og ikke minst, så bør Tana kommune støtte opp om at ”Finnmarkseiendom” lokaliseres til Nesseby med bakgrunn i at Nesseby kommune har støttet mange tidligere lokaliseringer til Tana. Også Karasjok – og Kautokeino kommune bør støtte Unjárga / Nesseby i denne saken i og med at disse to kommunene allerede har mange samiske institusjoner som fremdeles er under oppbygging.

 

Berit Ranveig Nilssen

Kommunestyrerepresentant i Unjárga

Sametingsrepresentant i Varanger valgkrets

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S