!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Ny samisk pensjonsadel?
Avisa Finnmarken gjør i et oppslag 12.01 et stort poeng av at man er i ferd med å få en ny pensjonsadel gjennom Sametinget. NSRs gruppeleder Berit Ranveig Nilssen tilbakeviser i et lesebrev Finnmarkens påstand.- Innlegget i Finnmarken gir et uriktig bilde av Sametingets velferdsordninger, skriver Nilssen.

Publisert: 13.01.2005

Avisa Finnmarken gjør et stort poeng av at Sametingets folkevalgte heltidspolitikere har en lignende pensjonsordning som stortingsrepresentantene. Oppslaget som for øvrig er full av feil, også når det gjelder godtgjørelse, kan føre til at leserne får uriktig informasjon om de faktiske forhold.

 

Sannheten er at pensjonsalderen er 65 år og ikke at de etter tre perioder har rett til pensjon, uavhengig av alder, slik det går fram av reportasjen. Det står videre følgende: ”I tillegg nyter de godt av finnmarksskatt, ekstra barnetrygd, gratis bolig og strøm.” Sannheten er, så vidt jeg vet, at ingen av rådsmedlemmene mottar barnetrygd, så ikke vet jeg hvordan Finnmarken kan skrive at de mottar ekstra barnetrygd. Vet avisa noe som vi andre ikke vet? Kun to av rådsmedlemmene bor innenfor tiltakssonen og nyter godt av finnmarksskatt, men det gjør vel alle som bor innenfor tiltakssonen, eller hva?

 

Reglene for fri bolig, strøm og oppvarming gjelder for de heltidspolitikere som har kontorsted i Karasjok, og har egen bolig på hjemstedet. Sametingspresidenten og lederen av møtelederskapet har gratis leilighet og strøm i Karasjok. Det er vel rimelig siden de også har hus hjemme der de bor. Andre pendlere får jo fradrag for ekstra boutgifter, men disse får gratis husvære i likhet med stortingsrepresentanter og for eksempel de fylkespolitikere som er på heltid i Vadsø, men har bolig på hjemstedet. Nå er det også viktig å legge til at DE IKKE mottar kostgodtgjørelse slik stortingsrepresentantene gjør. Det skulle også bare mangle at heltidspolitikere som har arbeidssted i Karasjok får dekket hjemreiser i helgene. De er i likhet med stortingsrepresentantene representanter fra sine hjemlige valgkretser og ingen kan vel forvente at de skal sitte i Karasjok i helger og høytider. Andre som pendler får fradrag for hjemreiser på skatten. Og husk, det gjelder kun to personer, presidenten og leder i møtelederskapet.

 

Rådsmedlem Johan Mikkel Sara mottar kun kostgodtgjørelse når han er i Karasjok og på reiser, og ikke når han er i Oslo, slik det framkommer i avisa. Det gjelder selvfølgelig også de andre rådsmedlemmene som ikke bor i Karasjok. Visepresident Ragnhild Nystad som bor i Karasjok mottar ikke noe ekstra, slik at også det er avklart. Politisk rådgiver Johanne Gaup vil selvfølgelig ikke nyte godt av Sametingets pensjonsordning, siden hun ikke er folkevalgt. 

 

For ordens skyld, den såkalte PENSJONSADELEN betaler, som alle andre, deler av sin lønn til Statens Pensjonskasse. De ville sannsynligvis vært i jobb, betalt pensjonsinnskudd og mottatt tilleggspensjon når de blir pensjonister, selv om de ikke satt i sametingsrådet.

 

Innlegget i Finnmarken gir et uriktig bilde av Sametingets velferdsordninger. Pensjonsadelen er nok like godt representert for øvrig i samfunnet enn nettopp i Sametinget, men nå er det Sametinget som skal tas, koste hva det koste vil.

 

 

Berit Ranveig Nilssen

Gruppeleder i NSR

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S