!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Aldri mere nana
Da 2004 er det siste året i FNs Urfolkstiår, har nanas styre besluttet å avslutte urfolksfestivalen som sådan. Leder for festivalen, Hans Ragnar Mathisen, ønsker å takke alle som har bidratt til festivalen i årenes løp.

Publisert: 14.12.2004

I et forsøk på å markere samenes status som urfolk og dessuten gjøre Tromsø til en urfolksby i Norge, lanserte Hans Ragnar Mathisen og andre konseptet "Urbefolkningsdager ’84" i regi av Romssa Sámi Searvi. I 1995 foreslo han å organisere en årviss urfolkskulturfestival i Tromsø og den første gikk av stabelen 2 år senere under navnet nana Álgoálbmotbeaivvit ’97. Dette var den største urfolksmarkering det året. FNs Urfolkstiår hadde allerede begynt, og den internasjonale Urfolksdagen 9. august ble markert ved at nana ble organisert rundt denne. Selv om de følgende festivalene brøt med dette, har 9. august likevel hver gang blitt markert. –Ett år var vi de eneste i hele Norden som hadde offfisiell markeirng av Urfolksdagen, likedan Nagafolkets dag 14. august, forteller Hans Ragnar Mathisen.

Hans Ragnar Mathisen har vært leder av samtlige av disse festivalene, men har selvsagt ikke vært alene. Oversikten nedenfor viser hvem som har vært med både foran og bak scenen. Det er en imponerende liste over kunstnere, kulturarbeidere, idealister og vanlige folk som har vært med i løpet av disse årene.

Takker alle

- Siden nanas 20 årige historie nå avsluttes, vil jeg bruke anledningen til varmt å takke et flott publikum og alle som har bidratt til å gi dere og andre interesserte kultur og kunstopplevelser av god kvalitet, og kanskje også noe å tenke på i en by der det ikke er opplagt at alle aksepterer samene som urfolk. Takk til alle bidragsytere, frivillige, samarbeidspartnere og sponsorer. Og bevilgende myndigheter; Jeg synes vi fikk mye ut av lite, og vi har aldri gått med underskudd. Istedet for å la seg diktere av markedsøkonomiske spekulasjoner synes jeg at økonomiske midler burde tilfalle alle deler av samfunnet, også kultur, i mye større grad enn nå. Og må vi kjempe for det, så la oss det, sier Hans Ragnar Mathisen.

Kanskje flere arrangementer?

Jeg kan ikke garantere at vi vil fortsette lignende arbeid, men ett og annet arrrangement blir det nok også i årene som kommer. Men da eventuelt under annet navn og konsept, og med andre folk, sier Mathisen til slutt.

 

 


Oversikt over arrangement 1984 – 2004:

 • Urbefolkningsdager’84 27.11.-02.12.1984
 • Nana International Festival of Indigenous Culture 7.-14.08.1997
 • Urfolksdager 08-14.08.1998
 • Nana Urfolkskulturfestival 23.-26.08. + 10.10.2000
 • Nana Urfolkskulturfestival 20.-23.09.2001 + Litteraten
 • Nana Urfolksdager 08.-12.10.2003 Verden i Tromsø
 • Nana Urfolksdager 08.-12.09.2004 + PEN + Ordkalotten
 • FNs Internasjonale Urfolksdag 9. august (hvert år siden 1995)
 • Samefolkets dag 6. februar (2001)
 • Nagafolkets dag 14. august (hvert år siden1997)

 

 

Nedenfor er en liste over de som har deltatt i programmet:

Barneprogram

 • Tone Elvebakk, Sápmi (2003, 2004)
 • Ante Mihkal Gaup, Sápmi (2001, 2004)
 • Hålogaland Teater/ Eventyrbilder (1998)
 • Rita Lindvall , Sápmi (2004)
 • Romssa Mánaidgárdi
 • Moskavuona NSR (1997, 2000, 2001, 2003, 2004)
 • Sámeskuvla Málatvuomis (1984)
 • Sámi Mánáidgárdi Romssas (1984)
 • SÁMI TEAHTER - Biret Rávdna Jonskareng og Marry Sarre(2003)
 • Line Skum, Sápmi  (2003)
 • Rita Thomassen, Sápmi  (2004)
 • Berit Lovise Utsi, Sápmi  (2004)

Billedkunst:

 • Solveig Arneng Johnson, Sápmi/USA (1998, 2000)
 • Gerd Irene Mathisen Grimsø, Sápmi (2004)
 • Aka Høegh, Kallallit Nunaat (1997)
 • Prokopij Javtussyi, Nenetsia (1997, 2001)
 • Gladys Koski Holmes, USA (2000)
 • Leonid Lar, Nenetsia (2004)
 • Mel Olsen, USA (2000)
 • Marit Anne Sara, Sápmi  (2004)
 • Marry A. Somby , Sápmi (2004)
 • Kurt Seaberg, USA (2000)
 • Valentina Vanoito, Nenetsia (2004)

Duodji/kunsthåndverk:

 • Eric Bergland, USA (2000)
 • Håvard Danielsen, Sápmi (2003)
 • Steven Eare, Dakhota (1998)
 • Dennis Maxwell Helppie, USA (2000)
 • Thomas Lohne Kintel, Sápmi (2000)
 • Eva Langhelle, Sápmi (2000)
 • Håvard Larsen, Sápmi (1997)
 • Emil Reimer, Kallallit Nunaat (1997)

Foto:

 • Elle-Hánsa/Keviselie (1984)
 • Per Heimly, Sápmi (2000)
 • Andreas Sarri, Sápmi (2003)
 • Erling Urheim (2003)
 • Marlene Wisuri, USA (2000)

Konserter:

 • Kikki Aikio & band, Sápmi (2003)
 • AMOC (Morottaja) Sápmi 2004
 • Mari Boine & band, Sápmi  (1997, 2004)
 • Buffy Sainte Marie, Dené (2000)
 • Johan Ande Bær & band (2001)
 • Anneli Drecker & band, Norge (2000)
 • Ingor-Ante-Ailu Gaup, & band, Sápmi (1997)
 • Tamba Kounda & band, Africa (2000)
 • KUSIKUI, Peru (1997)
 • TRANSJOIK, Sápmi (2003)
 • Ulla Pirttijärvi & Frode Fjellheim, Sápmi (2003)
 • Roger Pontare & band, Sápmi (2001)
 • VAJAS, Sápmi/Norge (2003)
 • Niko Valkeapää & band, Sápmi (2003)
 • Anja Westerheim & band, Sápmi (2000, 2001)
 • WHITE FORT, Russland (1997)
 • Wimme Saari & band (1997)

Litteratur:

 • Aillohas (Nils Aslak Valkepää) Sápmi (1997)
 • Elvira Galkina, Sápmi (2001, 2004)
 • Stig Gælok (2003)
 • Veikko Holmberg, Sápmi (2001)
 • Easterine Kire Iralu, Nagaland (2004)
 • Rauni Magga Lukkari, Sápmi (1997, 2001)
 • Marry Ailonieida Somby, Sápmi (1997, 2001)
 • Anna-Stina Svakko, Sápmi (2001)
 • Prokopij Javtussyi, Nenetsia (1997, 2001)

Musikk forøvrig (som ikke er nevnt under konserter):

 • ANDES, Peru/Ecuador, (2003)
 • Lars Andreassen, Sápmi (1997, 2003)
 • Bob Benoni, Gammbia (2003)
 • Biret-Elle, Sápmi, (1984)
 • Blandakoret Nordaførr (2001)
 • Mari Boine (1984)
 • CHACHANI, Peru (2000)
 • DJ Ante, Sápmi (2004)
 • Elle Hánsa, Sápmi (1997)
 • Frode Fjellheim, Sápmi (2003)
 • Ante Mihkal Gaup & fam., Sápmi (2001, 2003)
 • Ingor-Ante-Ailu Gaup, Sápmi  (1984, 2000, 2001)
 • Sara Marielle Gaup, Sápmi (2001, 2003))
 • Dagni Biti Green, Sápmi (2003)
 • Inga Juuso (1984)
 • OcO, Bolivia (2003)
 • Ulla Pirttijärvi, Sápmi (2003)
 • Kasaluk Quaavigaag, Kallaallit Nunaat (2001)
 • Frank Remman, Norge (2003)
 • Johan Sara Jr., Sápmi (2001)
 • Visier Sanyü, Nagaland (1984, 1997)
 • Ande Somby, Sápmi (1997)
 • Lawra Somby, Sápmi (1997, 2000, 2003, 2004)
 • Silja Somby, Sápmi (1997, 2003)
 • Lara Stinnerbom, Sápmi (2000)
 • Martin Urheim, Sápmi (1997, 2000, 2003)
 • Prokopij Javtussyi, Nenetsia (1997, 2001)

Teater:

 • Elisabeth Heilmann Blind (1997)
 • ¢albmi & Sampo teater (1997) «Den lille Prinsen/Bas prinnsásj»
 • Norman Charles & Åsa Simma, USA/Sápmi (1997) «Máttáráhkku Nieiddat»
 • EKSISTENS/JIELIE Sydsamisk teater (2003)
 • INDIGENOUS SPAIS (2000): Erena Röse (maori Aotearoa), Elisabeth Heilman-Blind (Kallaallit Nunaat) og Cecilie Persson (Sápmi)
 • Makka Kleist, Kallallit Nunaat (1997, 2003)
 • Nenetsisk familieteater (P. Yavtyssyi)
 • TEATER EXIT (2003)
 • TOTALTEATERET (1997)

Foredrag/seminar/kurs:

 • Tereca Aparicio, Kataljuna, IWGIA (1984)
 • Bård A. Berg, Sápmi (2000)
 • Louise Bäckman, Sápmi (1998)
 • Leif Dunfjeld, Sápmi (1984)
 • Nils Isak Eira, Sápmi (1997)
 • Nils Gaup, Sápmi (1997)
 • Easterine Kire Iralu, Nagaland (2004)
 • Nils Jernsletten, Sápmi (1984)
 • Alf Isak Keskitalo, Sápmi (1984)
 • Roald E. Kristiansen, UiTø (1998)
 • Leonid Lar, Nenetsia (2004)
 • Nilla Outakoski, Sápmi (1998)
 • Hans Ragnar Mathisen, Sápmi (1998)
 • Hans Mebius, Sverige (1998)
 • Marit Myrvoll, Sápmi(1997)
 • Nils Oskal, Sápmi (1997)
 • Øyvind Ravna, Sápmi (2001)
 • Zoya Vylka Ravna, Nenetsia/Sápmi (2001)
 • Hans Pavia Rosing, Kallaallit Nunaat (1984)
 • Visier Sanyü, Nagaland (1984, 1997)
 • Aslak Nils Sara, Sápmi WCIP (1984)
 • Audhild Schanche, Sápmi (1998)
 • Paul Anders Simma (1984,1997)
 • Carsten Smith, Norge (1984)
 • Ande Somby (1997)
 • Øystein Steinlien, Sápmi (1997)
 • Samisk Filmforbund (SFS/SF), Sápmi (1997)
 • Valentina Vanoito, Nenetsia (2004)
 • James Wah-Shee, Dené, NWT Canada (1984)
 • Nellejet Zorgdrager, Nederland (1997)

Produsenter:

 • Vivian Aira, Dihtosis (2000)
 • Tone Elvebakk, RSS( 1998)
 • Jon Petter Gintal, RSS (1997, 2003, 2004)
 • Ingvild Gintal (2001)

Styre/Rådgivere:

 • Vivian Aira (2000, 2001)
 • Norman Charles (1997)
 • Åsa Simma Charles, (1997)
 • Inger Dagsvold (1998, 2000, 2001, 2003, 2004)
 • Tone Elvebakk, RSS (1998, 2000, 2001, 2003, 2004)
 • Håkon Eriksen, (1997)
 • Ingvild Gintal, RSS (2000, 2001, 2003, 2004)
 • Jon Petter Gintal, RSS (1997, 2000, 2001, 2003, 2004)
 • Haukur J. Gunnarson, (1997, 2000)
 • Jorun Hagan (1984)
 • Kikki Jernsletten, (2003, 2004)
 • Andre Kalstad, (1997)
 • Makka Kleist, (1997)
 • Terje Lilleng (2000)
 • Hans Ragnar Mathisen, SNFA (1984, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004)
 • Ludmilla Mienna, Nenetsia (2003, 2004)
 • Lisa Pedersen, SSSR (1997)
 • Ole Johan Oskal, (1997, 2000)
 • Line Skum, (2000, 2001)
 • Ande Somby, (1997, 2000)
 • Hans Tømmervik (1984)
 • Martin Urheim. RSS (1997, 2000, 2001)
 • Tone Østby (2000, 2001)

Internettsider:

 • Yngve Engkvist
 • Hans Ragnar Mathisen
 • Silje Muotka
 • Trond
 • Ludmilla Mienna, Nenetsia (2004)

Arrangører/ Samarbeidspartnere:

 • Akademisk Kvarter (2001, 2003)
 • DIHTOSIS (2000)
 • IWGIA (1997)
 • Kulturhuset (1997, 2004)
 • Litteraten (2001)
 • Mack-kjelleren (2000)
 • Moskavuona-NSR (1997, 2000, 2001, 2003, 2004)
 • Norsk P.E.N. (2004)
 • Ordkalotten (2004)
 • RSS (1984, 1997)
 • RSS-NSR (2000, 2001, 2003, 2004)
 • Senter for samiske studier ved UiTø (2000, 2001)
 • SNFA (1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004)
 • SSSR (1997, 2000, 2001)
 • Studio Snorre (2004)
 • Tromsø Museum (1997, 1998, 2000, 2003, 2004)
 • Tromskysten (1997)
 • Universitetet i Tromsø (2000, 2001)
 • Verden i Tromsø (2003)

Støttespillere:

 • Arctic Gallery, NRL (1997, 1998, 2000, 2001, 2003)
 • Amalie Hotell (2000)
 • Grand Hotell (1997)
 • Skáidi, Radisson SAS

Bevilgende myndigheter:

 • Barentssekretariatet (1997, 2001)
 • Nordiska Kulturfonden (1997, 2000, 2003)
 • Norsk Filminstitutt (1997)
 • Norsk Kulturfond (1984, 1997)
 • Rikskonsertene (1997)
 • Samisk Kulturfond/ Sametinget (1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004)
 • Sámiráddi/ Nordisk Sameråd (1984, 1997, 2003)
 • Troms Fylkeskommune (1984, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004)
 • Tromsø kommune (1984, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004)
Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S