!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

- Sametinget må ikke være bremseklosser for samisk samarbeid!
Det sier sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen, som er bekymret for at inaktivitet fra Sametings side vil gå ut over støtten til delprogram Sápmi.
Les mer her  19.12.2012
Álttá siida er en viktig samisk møteplass
- Sametinget må gå inn i dialog med ildsjelene og de ansatte ved Álttá siida, og vise stor varsomhet med å redusere støtte til virksomheten fremover. Arbeidet de gjør er helt sentralt for den samiske befolkningen i byen. Det sier NSRs landsstyre i en uttalelse fra helgas landsstyremøte i Alta.
Les mer her  18.12.2012
Det nye landsstyret med første møte
Landsstyret valgt av NSRs 42. landsmøte 26.–28. oktober holder denne helga sitt første møte. Møtested er Alta og sakene er viktige.
Les mer her  15.12.2012
Urfolk og marine ressurser
Vår organisatoriske nestleder Gunn Britt Retter holdt foredrag under Naturvernforbundets barentskonferanse "Barents 2033" i forrige uke. Konferansen satte fokus på betydningen av fiskeriene i barentsområdet og Arktis, og Retter snakket fra et sjøsamisk utgangspunkt. Hennes foredrag kan leses i sin helhet her.
Les mer her  10.12.2012
Tok opp dyrelidelser og foreslo blant annet samisk nettvakt, veiviser for samiske språk og språksenter i Oslo på plenum
I tillegg til de mange tiltakene som ble foreslått av NSR til Sametingets budsjett, tok NSRs representanter opp blant annet dyrelidelsene på Nordlandsbanen, foreslo språksenter i Oslo, markeringspunkt i Stilla og fremmet behovet for et miljøovervåkningsprogram. Les alle de nye sakene her.
Les mer her  05.12.2012
NSRs retningslinjer for håndtering av seksuelle overgrep og krenkelser
NSR landsstyre vedtok i april 2011 retningslinjer for håndtering av seksuelle overgrep og krenkelser. Her inngår prinsipper som alle ansatte og tillitsvalgte i organisasjonen plikter å følge, samt en plan for hvordan eventuelle overgrep og krenkelser skal følges opp. Retningslinjene bygger på LNU sine tilsvarende retningslinjer, og er en forlengelse av NSRs egne etiske retningslinjer.
Les mer her  03.12.2012
Samiske elever, språksentre og kulturhus er NSRs budsjettvinnere
NSR leverer et alternativt budsjett for Sametinget for budsjettåret 2013 under Sametingets plenum denne uken.
Les mer her  28.11.2012
Samiske barn skal ha samisk barnehageplass
- Samiske barn skal ha mulighet for å få samisk barnehageplass sier NSRs sametingsrepresentant Kirsti Guvsám.
Les mer her  27.11.2012
Samiske barns rettssikkerhet styrkes
- Det er en lettelse at kompetansen ved barnehusene endelig styrkes slik at samiske barns rettssikkerhet skal ivaretas bedre, sier sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR), Silje Karine Muotka.
Les mer her  27.11.2012
Satsningspunkter fra 2008 har fått gjennomslag i Sametingets språkmelding
NSR foreslo lovfesting av individuell rett til samisk barnehageplass allerede i 2008. Nå har man fått gjennomslag i Sametingets språkmelding.
Les mer her  21.11.2012
Foreslår mer til språksentrene
NSR foreslår i sitt alternative budsjett til Sametinget å øke bevilgningene til Språksentrene med til sammen 3,6 mill kroner.
Les mer her  20.11.2012
IBSS jakter på den forsvunne samiske dansen
Iinná ja biras sámiid searvi / Hinøy og omegn sameforening inviterer alle til å delta i jakten på den forsvunne samiske dansen fredag 23. november. Kompani Nomad ønsker å vise at det finnes en samisk samtidsdans.
Les mer her  20.11.2012
Nyvalgt NSR-U godt i gang
Det nyvalgte ungdomsutvalget til NSR er godt i gang med arbeidet sitt. Lørdag 10. november holdt de sitt første møte i Tromsø.
Les mer her  13.11.2012
Inndra kvotene – hvis ikke produksjonen kommer i gang straks
– Et stort svik mot kystbefolkningen, er NSRs presidentkandidat til Sametinget, Aili Keskitalos, reaksjon til Brennpunktprogrammet “Røkke mot røkla”, som gikk på NRK tirsdag.
Les mer her  08.11.2012
Studieforbundets styre 2012–2014
Kontaktinformasjon til Samisk studieforbund (SOL) finner du her. Sittende SOL-styre ble valgt under NSRs 42. landsmøte, i Tromsø, 26.–28. oktober 2012.
Les mer her  07.11.2012
Trygve Lund Guttormsen har gått bort
Vi har med sorg mottatt budskapet om at Trygve Lund Guttormsen døde hjemme i Máze den 6. november 2012, 79 år gammel, etter en tids sykdom.
Les mer her  07.11.2012
NSRs ungdomsutvalg 2012–2014
Her finner du kontaktinformasjon til NSR-U. Ungdomsutvalgets sittende styre er valgt av NSRs 42. landsmøte i 2012.
Les mer her  06.11.2012
NSRs landsstyre 2012–2014
Her finner du informasjon om NSRs landsstyre, valgt i NSRs 42. landsmøte 26.-28. oktober 2012 i Tromsø.
Les mer her  06.11.2012
NSR og utenriksministeren til Globaliseringskonferansen
Fredag 2. november arrangerer NSR, sammen med et knippe andre organisasjoner, et møte om nordområdepolitikk på Globaliseringskonferansen. Hva vil Norge i arktis?, blir blant annet utenriksminister Espen Barth Eide utfordret til å svare på.
Les mer her  01.11.2012
Landsmøtevedtak: Mineralvirksomhet i samiske områder
NSRs 42. landsmøte mener at Mineralloven ikke sikrer samenes rettigheter ved inngrep, deltakelse i beslutningsprosesser eller tilføring av nytteverdi ved utvinning. Dette, og andre forhold, innebar at NSRs landsmøte i dag ikke kunne gi sin tilslutning til mineralvirksomhet i samiske områder.
Les mer her  28.10.2012
Landsmøtets ærespris tildeles Hans Ragnar Mathisen
Hans Ragnar Mathisen ble tildelt landsmøtets ærespris i 2012. Les begrunnelsen her.
Les mer her  27.10.2012
Miniseminar: Det kjedelige Sametinget?
NSR inviterer til debatt på landsmøtet om hva som er viktigst for sametinget - relevans eller popularitet.
Les mer her  26.10.2012
Ailis tale til Landsmøtet
Her kan du lese NSR-leder Aili Keskitalos tale til NSRs 42 landsmøte i Tromsø.
Les mer her  26.10.2012
Mineraldebatt på landsmøtet
NSRs landsmøte førstkommende helg kommer til å debattere organisasjonens holdning til mineralutvinning i samiske områder. Det er lagt opp til at man skal avklare sin egen politikk på området, og det er ventet at temaet vil skape frisk og god debatt.
Les mer her  23.10.2012
Landsmøtefest 2012
Romssa Sámi Searvi (RSS), NSRs lokallag i Tromsø, inviterer til landsmøtefest i år. Festen sammenfaller med foreningas høstkonsert på Ølhallen i Tromsø.
Les mer her  23.10.2012
Landsmøte 2012
Velkommen til NSRs 42. landsmøte i Tromsø 26.–28. oktober 2012. Her finner du alt du trenger av informasjon.
Les mer her  23.10.2012
Indigee bidrar til samisk verdiskapning
Indigee - Indigenous Entrepreneurship er avsluttet. Prosjektet, som NSR var en av deleierne i, hadde som formål å hjelpe urfolksgründere i Barentsregionen til å utvikle foretaksideene sine og få økonomisk gevinst av dem. Prosjektet anses som en suksess, og snart er det klart for Indigee 2.
Les mer her  22.10.2012
LM2012: Luohti/vuolle/vuelie foreslås som prioritering for Samefolkets fond
En av de viktige sakene på NSRs landsmøte 2012 er hvordan NSR ønsker at avkastningen fra samefolkets fond skal brukes i årene fremover. Landsstyret foreslår å utfase den spesielle satsningen på litteratur og sette i gang en joikesatsning.
Les mer her  19.10.2012
Landsmøteprogram og -saker 2012
Velkommen til Norske Samers Riksforbunds 42. landsmøte 26.–28. oktober 2012 på Sydspissen Hotell i Tromsø. Her er programmet for landsmøtet.
Les mer her  11.10.2012
NSR-U inviterer til seminar: Ungdom ”kupper” landsmøtet
NSRs ungdomsutvalg inviterer til seminar i Tromsø 26. oktober i forkant av NSRs landsmøte. NSR-U har en ambisjon om at ungdommen skal sette skikkelig preg på landsmøtet i Tromsø. Derfor inviteres ungdom til et seminar i forkant av landsmøtet for å diskutere hva ungdommen mener om sakene og hva vi vil ha ut av samepolitikken fremover.
Les mer her  10.10.2012
- Vi aksepterer ikke hets og diskriminering
Det sier Aili Keskitalo i NSR sin uttalelse om samehets og diskriminering. NSR mener at en viktig del av løsningen ligger i folkeopplysning og i skolesystemet.
Les mer her  10.10.2012
Tiltak for å oppmuntre til samisklæring
Mange samer benytter seg ikke av retten til å lære samisk i skolesystemet. NSR har flere forslag til hvordan vi kan møte denne utfordringen. Avisa Ságat gir i dag på lederplass sin fulle støtte til to av NSRs nye forslag på Sametingets plenum i slutten av september.
Les mer her  09.10.2012
100 millioner mindre enn Sametinget har bedt om
I dag ble statsbudsjettet for 2013 lagt frem. NSR mener at en økning på 32 millioner til Sametinget plass, men peker på at Sametinget selv har sagt at man trenger en økning på 139 millioner. Derfor er det rart at Sametingspresidenten er fornøyd. 
Les mer her  08.10.2012
- Trenger analysert statistikk om bruk av samisk helsevesen
Gunn-Britt Retter kom med innspill til analysegruppa som la frem Samiske tall forteller 5.
Les mer her  02.10.2012
Samiske tall forteller at NSR har vært viktig
Torsdag 27.9.2012 fikk Sametingsrepresentantene presentert den årlige rapporten med samisk statistikk og analyse av tallene. Rapporten dekker mye, blant annet samepolitikk.
Les mer her  28.09.2012
Sametinget må ha en tydeligere FeFo-politikk
NSRs leder mener at Sametinget må være tydeligere i sin eierstrategi overfor Finnmarkseiendommen og hvordan et eventuelt overskudd der skal anvendes.
Les mer her  27.09.2012
Gledelig at det nordisk-samiske språksamarbeidet er reddet
Det ser ut til at nordisk samisk språksamarbeid er reddet, etter at det de siste dagene har vært stor uklarhet og samarbeidet har vært på randen av en liten krise. Dette er NSR særdeles glade for.
Les mer her  27.09.2012
Fremmer saker på Sametinget
Det var kun NSR som innen fristen hadde levert inn nye saker til sametingets septemberplenum. Les alle sakene her
Les mer her  26.09.2012
Krevde å se arbeidsdokumentet om reinbeitestridighetene
NSR krevde at Sametingsrådet skulle legge kortene på bordet, og offentliggjøre det omtalte arbeidsdokumentet som eksisterer for hvordan man skal finne en løsning på konflikten mellom norske og svenske reineiere.
Les mer her  25.09.2012
Støtteerklæring til romfolket
NSRs landsstyre var samlet i møte i Karasjok 15.-16. september 2012. Landsstyret kom med denne støtteerklæringen til romfolket.
Les mer her  18.09.2012
Forrige side1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S