!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon - Sametinget må ikke være bremseklosser for samisk samarbeid!
Ann-Mari Thomassen er sametingsrepresentant for NSR og med i overvåkningskomiteen for Interreg Sápmi.
Det sier sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen, som er bekymret for at inaktivitet fra Sametings side vil gå ut over støtten til delprogram Sápmi.

Publisert: 19.12.2012

Sametingets bortprioritering av Interreg gjør at statlige myndighetene kan komme til å trekke sin støtte. Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) vil trekke sin støtte til delprogram Sápmi dersom det manglende engasjementet fra Sametinget fortsetter.

- Sametingets sendrektighet går ut over grenseoverskridende utvikling av samisk språk, næring og kultur , sier medlem av overvåkningskomitéen for Interreg Sápmi og sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen (NSR).

- Jeg forventer at sametingsrådet kommer på banen og får ryddet opp i dette, sier Thomassen. – Vi kan ikke stå utenfor Interreg-samarbeidet. Interreg er et godt eksempel på grenseløst samarbeid i praksis. 

Forberedelsene til den nye programperioden 2014-2020 er i gang, og NSR foreslår at Sametinget legger Nordisk Samekonvensjon til grunn i utarbeidelsen av innholdet.

- Det er naturlig at tema som rettigheter, språk og kultur og næringer blir sentrale i utarbeidelsen av programmet. Samarbeid om språk og kultur er sentralt i byggingen av det samiske samfunnet, Interreg er et godt verktøy for å støtte opp om institusjoner og foreningers kompetanse og engasjement i utviklingen av felles prosjekter , sier Thomassen.

Vellykkede samarbeidsprosjekter om sørsamisk språk, kultur og historie er støttet opp av Interreg. For Saemien Sijte museum og kultursenter i Snåsa er støtten fra Interreg veldig viktig:

- Det er naturlig for oss å tenke grenseoverskridende, midler fra Interreg gjør at vi nå i et pågående prosjekt kan dokumentere sørsamisk historie mye grundigere enn om vi hadde sittet hver for oss i Norge og Sverige, sier daglig leder ved kultursenteret, Birgitta Fossum.

- Vi ser også for oss å dele våre erfaringer slik at man kan lage lignende prosjekter i et større samisk perspektiv der flere enn to land er involvert. Interreg er unikt for å forbedre samarbeidet blant et folk som er vant å tenke grenseoverskridende, sier hun.

I følge Interreg Nord Sápmis hjemmesider bevilger Norge i overkant av 3,7 millioner av 10,3 millioner euro (nesten 30 av i overkant av 80 milloner kroner) til Interreg-perioden vi er inne i nå.

- Det er oppsiktsvekkende at Sametinget ikke ser Interregs potensiale til å støtte opp om utvikling av det samiske samfunnet på tvers av statsgrensene. Dette handler ikke om mangel på ressurser, det handler om vilje til å prioritere, avslutter Thomassen.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S