!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sametinget må ha en tydeligere FeFo-politikk
NSRs leder mener at Sametinget må være tydeligere i sin eierstrategi overfor Finnmarkseiendommen og hvordan et eventuelt overskudd der skal anvendes.

Publisert: 27.09.2012

Norske Samers Riksforbund mener at Sametinget skal ha en tydelig politikk i forhold til hva man ønsker med Finnmarkseiendommen, FeFo. NSR er derfor svært positive til at FeFo-styret har utsatt behandling av saken om eierstrategier og overskuddsanvendelse til etter at Sametinget har behandlet saken denne uka.

- Vi er glade for at Sametingets plenum nå får si sitt, slik som Finnmarks fylkesting allerede har gjort i sitt vedtak fra juni, parlamentarisk leder for NSR, Aili Keskitalo.

- Vi ser at Sametingsrådet støtter forslaget fra en felles arbeidsgruppe mellom FeFo, fylkeskommunen og Sametinget. Det gjør også vi i NSR, men vi ser behovet for å trekke fram og tydeliggjøre Sametingets aktive holdning overfor FeFo. Det gjør vi i vårt tilleggsforslag, fortsetter Keskitalo.
 
- Vi ønsker at Sametinget skal være tydelige på at FeFo ikke skal ha profittmaksimering som mål for sin eiendomsforvaltning. Vi tror at Finnmarks befolkning først og fremst ønsker kvalitet på tjenestene og lave brukerkostnader, og her ser vi at fylkeskommunen også deler vårt syn, mener Keskitalo.

- Likevel forventer vi at det på sikt vil bygges opp et overskudd. Fordeling av overskuddet fra FeFo må ha legitimitet blant Finnmarks befolkning. Det bør derfor vurderes om overskuddet skal bli forvaltet i et fond til allmennyttige formål, disponert av Sametinget og Finnmark fylkeskommune i fellesskap, legger Keskitalo til.  – Vi syns at det er viktig at Sametinget minner om at også overskuddet fra FeFos virksomhet skal disponeres i tråd med formuleringene i Finnmarkslovens formålsparagraf, der det særlige hensynet til samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv trekkes fram.

NSRs forslag åpner også for at FeFo kan drive næringsvirksomhet, men ønsker at det utvikles en policy for dette; utviklingen av selskapene må skje i tråd med formålet til Finnmarksloven og bidra til lokalt eierskap. NSR mener at denne policyen også må ta for seg eventuell samisk styrerepresentasjon.

I forhold til inngrep i naturen og avhending av eiendom understreker NSR at de endelige rettighetene til land og vann i Finnmark ikke er avklarte. Dette mener de at FeFo må være oppmerksomme på i all eiendomsforvaltning.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S