!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Tiltak for å oppmuntre til samisklæring
NSR foreslår tiltak for å gjøre det letter for foreldre å velge samisk for barna sine.
Mange samer benytter seg ikke av retten til å lære samisk i skolesystemet. NSR har flere forslag til hvordan vi kan møte denne utfordringen. Avisa Ságat gir i dag på lederplass sin fulle støtte til to av NSRs nye forslag på Sametingets plenum i slutten av september.

Publisert: 09.10.2012

Det ser ut til å være en trend der færre og færre samiske barn og unge velger å benytte seg av den samiskundervisningen de har krav på etter lovverket. Dette kan det være forskjellige forklaringer på. Blant annet handler det om at tilbudene og rettighetene ikke gjøres godt nok kjente. I områder utenfor de samiske kjerneområdene er gjerne et manglende tilbud en årsak.

Forslagene som NSRs sametingsrepresentanter Kirsti Guvsám og Ann-Mari Thomassen har foreslått på sametinget forsøker å komme med tiltak i forhold til disse to utfordringene.

Informasjon

Kirsti Guvsám foreslår at Sametinget prioriterer informasjon om rett til opplæring.

I sitt forslag skriver hun blant annet:

- NSR foreslår at Sametinget setter i gang et informasjonsarbeid slik at rettighetene det enkelte barn har til opplæring i og på samisk blir kjent for aktuelle foreldre. For eksempel kan dette gjøres i en informasjonskampanje.  NSR ønsker også at Sametinget setter i gang et arbeid for å sikre at at kommunene selv tar initiativ og kartlegger behovene for samiskundervining .

Kompetansesenter

Ann-Mari Thomassen foreslo et nasjonalt kompetansesenter for fjernundervisning.

- Fjernundervisning er en viktig del av den samiske skole, kanskje særlig i det sørsamiske området blant annet på grunn av utfordringer med mangel på lærere og at elevene er spredt over store avstander, foreslo Thomassen fra Sametingets talerstol.

Forslaget kommer som følge av en evalueringsrapport om samisk fjernundervisning gjort av Nordlandsforskning, der de foreslår et slikt kompetansesenter som et svar på en forvirrende situasjon rundt tilbud, rettigheter og finansiering av fjernundervisninga.

Les Kirsti Guvsám sitt forslag her:

”Informasjon om rett til opplæring i og på samisk”.

Les Ann-Mari Thomassen sitt forslag her:

”Fokus på fjernundervisning”

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S