!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samiske barns rettssikkerhet styrkes
- Det er en lettelse at kompetansen ved barnehusene endelig styrkes slik at samiske barns rettssikkerhet skal ivaretas bedre, sier sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR), Silje Karine Muotka.

Publisert: 27.11.2012

Staten har fem Barnehus fordelt over landet og deres oppgave er å ta vare på overgrepsutsatte barn og ungdommer opp til 16 år, når de skal gjennom eller innom rettssystemet, enten det gjelder avhør, vitneforklaringer eller når de er anmeldt selv.

- Siden barnehusene ble åpnet i 2008, så har NSR tatt til ordet for at barnehusene må ha kompetanse til å motta samiske barn, sier Muotka som også er leder for Sametingets oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomite. Det er derfor ett stort og viktig skritt fremover at Barnehuset i Tromsø har nå lyst ut en fagstilling som skal ha kompetanse om samisk kultur og i samisk språk.

- Vi er glad for at Statens Barnehus i Tromsø gjennom denne rekrutteringen av kvalifisert fagpersonell vil få et styrka tilbud for samiske barn og unge, sier Muotka. Erfaringene med Statens Barnehus er at man ved å samle mange fagetater under ett tak sikrer overgrepsutsatte barns trygghet og rettsikkerhet. – Å komme til barnehuset kan redusere belastningen for barnet som er i en svært sårbar situasjon ved at man slipper å dra til mange ulike etater for å få kartlagt overgrepets omfang. Barnehusene er en sentral institusjon for å få frem vold- og overgrepssaker mot barn.

På tirsdag kom Ståle Luther og Are Evang fra Barnehuset på besøk til Sametinget. De informerte Sametinget om Barnehuset, deres oppgaver, utfordringer og styrkingen av den samiske kompetansen gjennom den nye stillingen de har lyst ut.

- Jeg er glad for at samiske barns rettsikkerhet styrkes, sier Silje Karine Muotka som påpeker at det er viktig at det fortsatt arbeides med å utvikle tilbudet for samiske overgrepsutsatte barn- og unge fremover. En hovedutfordring er at barna og de unge skal ha en trygg og kvalifisert oppfølging etter at man har vært på Barnehuset, sier Muotka. Det omfatter også et tilbud med utgangspunkt i samisk språk og kultur.

Du kan lese mer om Statens barnehus her 

Her kan du lese noen av NSRs uttalelser om samisk kompetanse i Statens Barnehus:

- Overgrep er tabu i samiske miljøer!

Samiske samfunn trenger et likeverdig hjelpeapparat 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S