!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon - Overgrep er tabu i samiske miljøer!
Sametingsrepresentant Rita-Alise Porsanger (NSR) er opptatt av å sikre at samiske barn som er utsatt for overgrep skal få hjelp.
- Samiske barn som er utsatt for overgrep må møtes av fagfolk som har grunnleggende kjennskap til samisk språk og kultur. Det sa sametingsrepresentant Rita Alise Porsanger (NSR) da Sametinget denne uken behandlet en sak om Barnehus. Hun arbeider selv innenfor barnevernet, og har kjennskap til problematikken.

Publisert: 01.06.2008

På Sametingets plenumsmøte i Karasjok tidligere denne uken, ble ivaretakelse av samiske barns rettssikkerhet og behov i prosjektet Barnehus behandlet. Barnehus er en ny avhørsmodell for barn og unge som har vært utsatt for seksuelle overgrep, fysisk vold eller vært vitne til vold i familien. Barnehus skal være et sted hvor barn utsatt for vold og overgrep, og deres familier, kan få koordinert hjelp. Her skal all kompetanse samles under ett tak.

Psykologer og politi må kjenne til det samiske

- Det er svært viktig at også samiske barn og deres familier blir møtt av et hjelpeapparat som er i stand til og kan møte dem i alvorlig kriser som vold og overgrep. De må kunne bli forstått på sitt morsmål og av hjelpepersonell som har grunnleggende samisk kulturforståelse. Dette gjelder for eksempel psykologer og politi, sa sametingsrepresentant Rita-Alise Porsanger (NSR).

Kan ha store konsekvenser

I dag er det ofte norskspråklige psykologer som gjør viktige sakkyndige rapporter som har stor påvirkning i dagens rettsystem. Det er også som regel norskspråklig politi som gjennomfører avhør i vold og overgrepssaker overfor samiske barn. – Det kan medføre misforståelser som kan få store konsekvenser for den enkelte. Slik kan det ikke være, sa Porsanger.

Tabusak

Rita-Alise Porsanger pekte videre på at vold og overgrepssaker er tabu i svært mange samiske miljøer. Tette familie- og nettverksbånd gjør ofte disse sakene veldig vanskelig for det enkelte barn og deres familier, og også for hjelpeapparatet.

Vi må være vakthunder

- Dessverre er denne saken et eksempel på at det samiske perspektivet ofte ikke blir vurdert og tatt med i planleggingen når slike viktige institusjoner blir igangsatt av myndighetene. Det viser seg at det er svært viktig å være vakthund for å påse at samiske barns rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner og nasjonale lover blir holdt, sa Porsanger videre.

Dette er en hastesak

Vi vet enda ikke hvordan det samiske perspektivet vil bli ivaretatt når Barnehus starter opp til høsten, sa Porsanger oppgitt, og understrekte at dette er en hastesak, fordi det samiske perspektivet må være på plass den dagen politimesteren i Tromsø åpner dørene i Barnehus i Tromsø.

Denne artikkelen på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S