!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Indigee bidrar til samisk verdiskapning
Indigee-deltakere på seminar i Kautokeino. F.v. Elle Márjá Eira, Neeta Inari, Elle Sofe Henriksen og Simon Piera Paulsen. (Foto: Lars Th. Kintel)
Indigee - Indigenous Entrepreneurship er avsluttet. Prosjektet, som NSR var en av deleierne i, hadde som formål å hjelpe urfolksgründere i Barentsregionen til å utvikle foretaksideene sine og få økonomisk gevinst av dem. Prosjektet anses som en suksess, og snart er det klart for Indigee 2.

Publisert: 22.10.2012

Indigee

Prosjektet Indigee ble satt i gang høsten 2010 gjennom et samarbeid mellom NSR, Svenska Samernas Riksförbund (SSR), Suoma Sámi Guovddašsearvi (SSG) og Det Internasjonale Barentssekretariatet (IBS)

Målet bak Indigee var å utvikle entreprenørskap blant urfolksungdommer i barentsregionen. Det vil si blant samer, nenetsere, vepsere og Komi i Norge, Sverige, Finland og nordvestlige Russland. Deltakerne måtte enten ha et foretak eller en foretaksidé nært knyttet til urfolks kultur eller tradisjoner for å bli tatt opp i prosjektet, og de ble tilbydt rådgivning og ekspertise for å utvikle disse.

En av Indigee-deltakerne som har fått utbytte av prosjektet er Odd Levi Paulsen (26) fra Tysfjord. Han har i 2012 etablert selskapet Julev Film AS som skal drifte NuorajTV samt produsere barne-TV og kortfilm.

- Indigee har satt meg i stand til å utvikle firmaet mitt langt fortere. Uten hjelpen jeg har mottatt gjennom prosjektet hadde jeg aldri kommet til å starte opp for meg selv. Trainee-programmet som er en del av prosjektet har vært spesielt nyttig i nettverksbyggingen min, sier Paulsen som er storfornøyd med prosjektet.

Mellom november 2010 og mai 2012 hadde 66 deltakere deltatt i aktiviteter med formål om foretaksutvikling. Aktivitetene som ble gjennomført var tre felles indigeekonferanser der deltakerne fikk arbeidet med sine ideer gjennom gruppearbeid, samtaler, workshoper og forelesninger. Konferansene hadde også som mål å oppmuntre til grenseoverskridende samarbeid.

Deltakerne ble også tilbudt en time rådgivning hver i måneden utenom konferansene, og de fikk tilbud om å være med i seminarer i hvert sitt respektive land om paketering og web/logo.

Indigee-deltakere i Naryan-Mar. Foto: Indigee.

Resultater

Gjennom en spørreundersøkelse blant deltakerne kom disse resultatene etter deltakelse i Indigee til syne.

-       62 % har tydelig fått økt sin foretakskompetanse
-       26 % har fått en tydelig økning i inntekt
-       27 % har etablert et foretak
-       36 % har begynt å selge en ny tjeneste eller et nytt produkt
-       36 % har etablert et grenseoverskridende samarbeid med en annen deltaker 

Briita-Marja Nutti (26) fra Kautokeino er en av deltakerne som har hatt utbytte av Indigee. Hun skal straks i gang med å tilby medisinsk massasjeterapi, refleksologi og spaterapi. Hun setter særskilt stor pris på at Indigee-deltakelsen har tydeliggjort potensialet hennes som entreprenør: - Gjennom Indigee har jeg innsett at min drøm ikke er bare en drøm men også en glimrende forretningside!, sier hun.

NSR som prosjekteier

Som en av prosjekteierne, har NSR vært representert både i styringsgruppa med Landsstyremedlem Hugo Kalstad, og med administrativ kapasitet. Gjennom hele prosjektperioden har NSR hatt en rådgiver for prosjektet ansatt i et 50 % engasjement. Mellom 01.12.2010 og 30.09.2011 var dette Linda Øverli Nilsen, mens Lars Theodor Kintel hadde stillingen mellom 19.09.2011 og 30.06.2012. NSRs sekretariatsleder Thomas Myrnes Nygård har fulgt opp prosjektet administrativt fra NSR sin side. Prosjektleder har vært Lars Miguel Utsi, ansatt under Det Internasjonale Barentssekretariatet.

Lærdommer fra grenseoverskridende samarbeid

Prosjektet Indigee viser at grenseoverskridende prosjektsamarbeid i nordområdene er fullt mulig, og at det har mange fordeler.

- Grenseoverskridende samarbeid mellom urfolk og mellom samer fra forskjellige land har mange fordeler, og bidrar utvilsomt til gjensidig læring, nettverksbygging og forbrødring. Men det er ingen tvil om at det er store administrative utfordringer knyttet til å ha prosjekteiere og bidragsytere i forskjellige land, sier sekretariatsleder i NSR, Thomas Myrnes Nygård.

Som leder for NSRs sekretariat har han gjort mange lærdommer fra dette prosjektet.

- Vi har lært mye om hvordan man rent administrativt kan gjennomføre et slikt samarbeid. Ikke minst har vi lært hva som er de store utfordringene, særlig i forhold til rapportering og økonomiske årshjul blant bidragsgivere. Samtidig har vi gjort oss noen tanker på hvilke tiltak som kan gjøres for å forbedre det grenseoverskridende samarbeidet, noe vi vil sørge for blir kommunisert til de aktuelle parter, avslutter Nygård. 

Indigee 2

NSRs landsstyre har i møte i oktober 2012 gitt grønt lys for at organisasjonen enda skal være en av prosjekteierne i fortsettelsen. 

Indigee 2 vil ta i bruk de beste og mest effektive metodene fra Indigee 1, og målet vil være å støtte og utvikle urfolksungdommer til å oppnå en holdbart, økonomisk uavhengighet gjennom entreprenørskap.

Så hvis du sitter med en gründer i magen, og ønsker å utvikle en idé som er knyttet til samisk kultur eller tradisjoner, så er det bare å søke. Informasjon om søknadsprosessen vil selvfølgelig legges ut her på NSRs nettsider.

----------

Fullstendig prosjektrapport for Indigee kan leses her.

For mer informasjon om Indigee, sjekk ut prosjektets nettside eller Facebookside.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S