!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Mineraldebatt på landsmøtet
Slik ser det ut i Biddjovággi utenfor Kautokeino etter den forrige runden med gruvedrift der. (Flyfoto: finn.kart.no)
NSRs landsmøte førstkommende helg kommer til å debattere organisasjonens holdning til mineralutvinning i samiske områder. Det er lagt opp til at man skal avklare sin egen politikk på området, og det er ventet at temaet vil skape frisk og god debatt.

Publisert: 23.10.2012

- Vi ønsker å legge til rette for en god debatt. Det er nødvendig at det samiske samfunnet forbereder seg grundig til det industrialiseringspresset som er i vente i våre områder, og det at NSR diskuterer seg frem til en strategi på området er et bidrag i denne forberedelsen, forteller NSRs leder Aili Keskitalo.

Et av prinsippene som NSRs landsstyre legger til grunn i sin innstillig er at Sametinget må sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, og at Sametinget har en plikt til å ta helhetlig hensyn til alle berørte samiske parter i mineralutvinningssaker.

- NSR mener at mineralutvinning bare kan skje i tråd med menneskerettigheter, folkeretten og med prinsippet om fritt, informert forhåndssamtykke lagt til grunn. En rekke forutsetninger må være på plass før vi kan godta mineralutvinning i våre områder, fortsetter Keskitalo.

En viktig forutsetning for landsstyrets forslag er at mineralloven endres. De mener at mineralloven ikke oppfyller statens folkerettslige forpliktelser ovenfor samene slik den ligger i dag, fordi den ikke sikrer samenes rettigheter og beslutningsdeltakelse ved inngrep. Uten endring i mineralloven er det ikke grunnlag for det likeverdige samarbeidet som trengs. NSR må derfor også diskutere hvordan man skal forholde seg til pågående og planlagte mineralprosjekter, hvis man mener at de lovmessige rammevilkårene ikke er gode nok.

- Jeg regner med at dette er et spørsmål som kommer til å vekke mye engasjement på landsmøtet i helga. Det ville være veldig bra, for spørsmålet er såpass viktig for det samiske samfunnet at det fortjener å bli gjennomdebattert, avslutter Keskitalo. 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S