!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Støtteerklæring til romfolket
Nærmere ett hundre sigøynere kom til Oslo våren 1968. De ble tildelt plass på Gassverktomta i Oslo øst. Hver dag kom det folk som ville se på dem. (Foto copyright: Sverre A. Børretzen, NTB Scanpix)
NSRs landsstyre var samlet i møte i Karasjok 15.-16. september 2012. Landsstyret kom med denne støtteerklæringen til romfolket.

Publisert: 18.09.2012

Norske Samers Riksforbund vil med dette uttrykke sin støtte til romfolket. Sommerens hendelser og diskusjoner i Norge har fått oss til å reagere sterkt. Norge har som beskytter av menneskerettigheter, og gjennom sitt internasjonale engasjement på det samme området, et spesielt ansvar for å være i front for å arbeide med disse spørsmålene knyttet til romfolket i Norge og i Europa. NSR ville ønsket en slik aktiv politikk og handling velkommen – alle medmennesker burde nemlig reagere på den hetsen og behandlingen som romfolket utsettes for.

Det er nødvendig å arbeide med å utvikle redskaper i samfunnet slik at vi kan håndtere situasjonen og mennesken bak på en bedre måte enn hva vi har sett denne sommeren. Hvis ikke vil dette skje om og om igjen, og vi vil aldri komme videre.

NSR mener for det første at romfolket har rett til å definere sin egen kultur, sitt eget språk og sitt eget levesett. For det andre har alle mennesker individuelle rettigheter. Et moderne samfunn skal kunne ta høyde for disse forhold.

Det norske samfunnet, inkludert det samiske, har en moralsk plikt til å utvise solidaritet med romfolket som opplever mye av den samme stigmatiseringen og undertrykkelsen som samene har gjennomgått gjennom fornorskningsprosessen i Norge. Samene har opplevd en forbedring av egen status i landet gjennom utvikling og institusjonalisering, gjennom internasjonal rettsutvikling, nasjonale lover og rettigheter, og mener at dette også gir samene et ansvar for å engasjere seg i andre grupper med utfordringer.

 NSRs landsstyre, i Karasjok, 16.09.2012

Loga sámegillii / les på samisk

----------

Følgende lenker kan anbefales for den som ønsker å vite mer om romfolket:

Publikasjonen Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom, utgitt av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Nettsiden romfolk.no

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S