!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Det nye landsstyret med første møte

F.v.: Håkon Eriksen, Silje Moutka, Biret Risten Sara, Áile Jávo, Aili Keskitalo, Gunn-Britt Retter, Inge Even Danielsen, Ol Johan Gaup og Piera Heaika Muotka.

Landsstyret valgt av NSRs 42. landsmøte 26.–28. oktober holder denne helga sitt første møte. Møtested er Alta og sakene er viktige.

Publisert: 15.12.2012

Landsstyret ble valgt for knapt en og halv måned siden, og har etter landsmøtet tatt fatt på sitt virke som ansvarlig styre for organisasjonen. 15.–16. desember møtes det nyvalgte landsstyret fysisk for første gang.

På sakskartet står endelig vedtak av NSRs valgprogram for sametingsvalget 2013, og planlegging av valgarbeidet. Sammenfallende med det er også at NSRs mediestrategi skal revideres. Ellers skal Sametingets barnehagemelding, Sametingets språkmelding og NOU-rapporten Politikk for likestilling diskuteres. Interne saker er fastsetting av medlemskategorier og medlemskontingent for 2013, endelig og formelt opptak av Návuona sámiid searvi / Kvænangen sameforening, og gjennomgang av resolusjonene fra landsmøtet. Representant til styringsgruppen for Indigee II skal også oppnevnes. Og NSR er som alltid opptatt av samiske fiskerier og kyst- og fjordbefolkningens rettigheter og muligheter og vil behandle høringssak om leveringsplikt for fartøy med torsketrålløyve.

Man skal også avholde fellesmøte med styret for Sámi oahppolihttu / Samisk studieforbund (SOL), og diskutere utfordringer for samisk voksenopplæring. NSR er medlem i voksenopplæringsforbundet SOL, og ønsker å bidra til å fokusere på utfordringene som ligger i det frivillige voksenopplæringssystemet.

Og tradisjonen tro møter landsstyret med NSRs lokallag i regionen.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S