!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon LM2012: Luohti/vuolle/vuelie foreslås som prioritering for Samefolkets fond
Samefolkets fond er på 75 millioner kroner, og avkastningen skal brukes på språk og kulturfremmende tiltak.
En av de viktige sakene på NSRs landsmøte 2012 er hvordan NSR ønsker at avkastningen fra samefolkets fond skal brukes i årene fremover. Landsstyret foreslår å utfase den spesielle satsningen på litteratur og sette i gang en joikesatsning.

Publisert: 19.10.2012

Ny prioriteringsdebatt

Prioriteringene for samefolkets fond som ble vedtatt av Sametinget i 2007 var foreslått av NSR på bakgrunn av NSRs landsmøtevedtak i Bodø i 2007. De tre satsningsområdene som har vært gjeldende siden da er språkprogrammer, tradisjonell kunnskap og litteratur. I 2013 forventes en ny debatt om priroiteringer.

NSRs landsstyre foreslår nå at prioriteringene språkprogrammer og tradisjonell kunnskap videreføres. Arbeid for samisk språk er enda en like viktig oppgave i det samiske samfunnet, og tradisjonskunnskapssatsningen anses å ikke være ferdig fullført enda.

Litteratursatsningen utfases
Om litteratursatsningen skriver Landsstyret:

”NSR har holdt løftet om ti millioner kroner til samisk litteratur siden 2007, og det er på tide å vurdere hvilke andre kulturområder som trenger et løft. Samisk litteratur har andre virkemidler på Sametingets budsjett, og en avvikling av dette satsningsområdet vil selvfølgelig ikke bety at det at det ikke vil være mulig å fortsatt finansiere samiske bokutgivelser.”

Joiken skal frem

Joiken er en av kulturformene som enda ikke har et ”institusjonelt hjem”, skriver landsstyret, som mener at det er på tide å sette i gang en ordentlig joikesatsning. Målet er at joiken skal bli en levende musikkform blant samene.

Utvikling av et stabilt kompetansemiljø, utviklingsarbeid i forhold til opphavsrett, dokumentasjonsarbeid og formidling og opplæring for barn og unge er prioriteringer som foreslås som en del av joikesatsningen.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Utfasing av litteraturen av John Harald Skum 21.10.2012 22:23
Mener at det er et feilgrep å starte utfasing av litteraturen nå, her er enda mange udekkete områder,nevner noen oversetting av populær barne og ungdomslitterartur, lettleste bøker for voksne. Her er det et utrolig stort behov. vi har satset påsamisk som voksenopplæring, som har vært en stor suksess, men det finnes ikke tilrettelagt litteratur for denne gruppen(snakker om bøker som er bygd opp med korte setninger)Dette er også litteratur som ungdom som sliter med lese og skrivevansker vil ha god hjelp av. Begrunnelsen om at det er poster på faste budsjettpost er desverre ikke nok, for det er en alt for liten pott. dette betyr selvsagt ikke at joiken er mindre viktig av den grunn. så jeg menerat det må finnes plass til både joiken og litteraturen, men at litteraturen kan selvsagt spisses.
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S