!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Álttá siida er en viktig samisk møteplass
Landsstyret var samlet i Alta 14-16. desember 2012. Her fra landsmøtet i Tromsø i oktober.
- Sametinget må gå inn i dialog med ildsjelene og de ansatte ved Álttá siida, og vise stor varsomhet med å redusere støtte til virksomheten fremover. Arbeidet de gjør er helt sentralt for den samiske befolkningen i byen. Det sier NSRs landsstyre i en uttalelse fra helgas landsstyremøte i Alta.

Publisert: 18.12.2012

Landsstyret i Norske Samer Riksforbund (NSR) vil rose både ildsjeler og ansatte i Álttá siida for et sentralt arbeid med å tilby en samisk møteplass i Alta. Både arbeidet som skjer i regi av den samiske barnehagen og språksenteret er helt sentralt i det å gi den samiske befolkningen i byen et tilbud som det er behov for. 

NSRs landsstyre vil også fremheve kulturhus-delen av Álttá siidas virksomhet. Kulturhusdelen av arbeidet i Álttá siida er også sentralt i arbeidet med å gi befolkningen andre tilbud av kulturell og sosial karakter. Landsstyret er derfor sterkt kritisk til at posisjonen på Sametinget hvor Arbeiderpartiet, Árja og Åarjel-Saemiej Gïelh inngår ikke prioriterer støttet til kulturhusdelen av Álttá siida. Landsstyret i NSR mener at det er viktig at Sametinget inngår en dialog med styret i Álttá siida og styret for Álttá sámiid searvi for å diskutere situasjonen og ikke minst de ønskede mål for utviklingen av disse institusjonene fremover. 

Etter landsstyrets oppfatning er Álttá siida et kulturhustilbud hvor det fremgår tydelig at lokalene brukes av veldig ulike aktører i lokalsamfunnet. Det er vi veldig glade for, og vi er stolte over et samisk kulturhus hvor det er lys i lokalene fra tidlig morgen til seine kvelden og hvor både barn, ungdom og voksne treffes for å trene zumba, se kulturfilmer, høre foredrag, synge, ha lørdagskafe, solidaritetskafe og ikke minst kurs i duodji, språk og møtevirksomhet fra både politiske aktører, ideelle organisasjoner og mer allmenne møter som for eksempel i forbindelse med Alta kommunes arbeid med arealplaner. 

NSRs landsstyre vil derfor fremheve at dette aktivitetsnivået som Álttá siida har, er viktig for det samiske samfunnet. Vi oppfordrer derfor dagens posisjon på Sametinget med å vise stor varsomhet med å redusere støtte til denne virksomheten fremover. Landsstyret mener at det vil være et tap for det samiske samfunnet om Álttá siida ikke kan bidra til å fortsette kulturhusdelen av virksomheten.
Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S