!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

NSR prioriterer bøker og lydbøker
Sametingets tilskuddstyre har gitt støtte til 32 bokutgivelser for 2009 på til sammen 6 724 000 kroner blant annet gjennom midler fra Samefolkets fond. Det forteller leder Ann-Mari Thomassen (NSR).
Les mer her  01.07.2009
17 nye samiske CDer i år
17 musikkutgivelser for 2009 har fått støtte fra sametingets tilskuddstyre. – Jeg skulle ønske vi kunne støtte enda flere prosjekter. Vi måtte gi avslag til mange gode søknader på grunn av for lite penger, sier Ann-Mari Thomassen (NSR) som er leder av Sametingets tilskuddstyre.
Les mer her  30.06.2009
Hvor er alle Oslo-samene?
Oslo sies å være den største samekommunen i Norge. Allikevel er ikke samene synlig i hverdagens bybilde, ei heller høres mange samiske røster i Oslo pressen og bare 586 av hovedstadens innbyggere er registrert i Sametingets valgmanntall.
Les mer her  28.06.2009
Mathis Nilsen Eira ny leder i Karasjok
Mathis Nilsen Eira er på årsmøte 3. juni enstemmig valgt som ny leder i Karasjok sameforening. Han overtar etter Egil Utsi, som ikke ønsket gjenvalg.
Les mer her  27.06.2009
Samisk språk trenger innsats mer enn fine planer
Listekandidat til sametingsvalget for NSR i Gáisi valgkrets, Cecilie Grape, mener Regjeringens handlingsplan for samisk språk er blitt en sovepute for Arbeiderpartiets sametingspolitikere. NSR går i bresjen for en bred satsing på samisk språk.
Les mer her  26.06.2009
Støtter kastreringstilskudd
Sametingets tilskuddstyre har bevilget kr 150.000,- til Sijte Jarnge, slik at det sørsamiske kultursenteret i Hattfjelldal kan dokumentere tradisjonell kastrering av reinsdyr.
Les mer her  26.06.2009
Glad for flere samiske barnehageplasser i Alta
- Dette var en skikkelig positiv midtsommernyhet sier Silje Karine Muotka, førstekandidat til sametingsvalget for Norske Samers Riksforbund (NSR) i Nordre krets når hun får vite at Alta kommune nå vil etablere en kommunal samisk barnehageavdeling.
Les mer her  25.06.2009
100.000 til Varanger Samiske Museum
Sametingets tilskuddstyre har bevilget kr 100 000 til Varanger Samiske Museums nettutstilling om samisk tro og mytologi. Det er sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR/SáB) fornøyd med.
Les mer her  25.06.2009
- Tana kulturskole gjør en fantastisk jobb: Teaterpremiere i dag
I dag er det premiere på det nyskrevne teaterstykket ”Eatnanspáppastallan” på miljøbygget i Tana. Leder i Tana sameforening og listekandidat for Norske Samers Riksforbund/ SáB til Sametinget, Káre-Elle Partapuoli, gleder seg.
Les mer her  24.06.2009
Siste sjanse: Meld dere inn nå!
Det er nå få dager igjen for etternølere til å melde seg inn i Sametingets valgmanntall. Siste frist er 30. juni. Leder i Porsanger sameforening, May-Ann Aikio Nilsen, oppfordrer alle som enda ikke har gjort det til å registrere seg snarest.
Les mer her  24.06.2009
Penger til Elgå og domsstolsamisk
Elgå skole fikk kr 450 000 til et språkutviklingsprosjekt fra Samefolkets fond. Det ble også bevilget midler til SEG, Tana kommune på kr 150 000 for å oversette termer innenfor straffeprosess og domsstolloven til samisk.
Les mer her  23.06.2009
Tilskudd til YouTube på lulesamisk
Sametingets tilskuddstyre har gitt kroner 300.000 i tilskudd til prosjektet ”YouTube på lulesamisk”. Visjonen er å gjøre lulesamisk til et attraktivt språk som kan brukes av ungdom på andre steder enn i hjemmet og skolen.
Les mer her  22.06.2009
NSRs listekandidater i alle kretser
Norske Samers Riksforbund (NSR) stiller liste i alle 7 valgkretser til Sametingsvalget 2009, alene eller sammen med Samefolkets parti.
Kontakt listekandidatene  13.06.2009
Behov for flere samiske veivisere
NSR- Ungdomsutvalget mener at det er stort behov for flere samiske veivisere i Norge. Samtlige videregående skoler burde få besøk av en samisk veiviser, for å lære mer om samisk kultur. Samisk Høgskole leter i disse dager etter tre nye samiske veivisere.

Les mer her  11.06.2009
Sametingets søkebaserte tilskudd til næringsutvikling
En utvidelse av det geografiske virkemiddelområdet er ikke der første vi bør tenke på, skriver Silje Muotka i dette leserinnlegget, som et svar på innlegg fra Nyvoll.
Les mer her  11.06.2009
Samisk språksenter i Sør-Varanger
Sør-Varangersamisk høres stadig sjeldnere i Kirkenes og områdene rundt kommunesenteret. Majoriteten av samene i Sør-Varanger er fratatt det samiske språket, og dette skal tas på alvor, sier Elin Henriksen (NSR
/SfP).

Les mer her  10.06.2009
Glad for at design og håndverk opprettholdes i Nordreisa
Førstekandidat for Norske Samers Riksforbund(NSR) til sametingsvalget i Nordre krets, Silje Karine Muotka er glad for at Troms fylkeskommune har vedtatt å beholde utdanningstilbudet design og håndverk ved Nordreisa videregående skole.
Les mer her  09.06.2009
Penger til språkreir og leirskole
Sametingets tilskuddstyre har på møte 03.-05.06.09 bevilget 242.000,- kroner til Árran lulesamisk senter for å arrangere språkreir for ungdom. På samme møte ble det også bevilget 250.000,- kroner til Várdobáiki samisk senter for å utvikle et samisk leirskoletilbud.
Les mer her  08.06.2009
Stortinget overkjørte samene
NSR er lite tilfreds med at Stortinget vedtok en ny minerallov, som Sametinget tydelig har påpekt at ikke holder mål i forhold til samenes rettigheter. – Den nye mineralloven vil gå inn i historien som en overkjøring av samene fra norske myndigheters side, sier presidentkandidat Aili Keskitalo (NSR).
Les mer her  07.06.2009
Valgseminar i Tromsø
Norske Samers Riksforbund (NSR) samler nå sine toppkandidater til valgkampseminar i Tromsø. Budskapet skal spisses og strategiene skal legges. Målet er at NSR skal tilbake til makten etter høstens sametingsvalg.
Les mer her  05.06.2009
Aili om sørsameretten
Sametinget har i disse dager, etter initiativ fra blant annet NSR, arrangert en rekke folkemøter i det sørsamiske området. Temaet for folkemøtene har vært Samerettsutvalget II. NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo har holdt innlegg på samtlige møter.
Les mer her  04.06.2009
Senter om Alta-saken nærmere realitet
Nå er jeg glad! Det sier NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo (NSR) etter at et enstemmig Sametinget i dag vedtok å bevilge penger til et dokumentasjonssenter for Alta/Kautokeino-saken. NSR vil ha dette til Máze.
Les mer her  29.05.2009
- Vi trenger millioner, ikke fine ord!
Norske Samers Riksforbund (NSR) er veldig glad for at Regjeringens handlingsplan for samisk språk omsider blir lagt fram. En slik handlingsplan har vi ventet lenge på – endelig er vi hørt!
Les mer her  28.05.2009
- Bruk barnekonvensjonen!
Samene må bli flinkere til å bruke barnekonvensjonen! Det mener NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo. Barnekonvensjonen kan blant annet brukes til å støtte opp om kravet om mer samisk barne-tv.
Les mer her  27.05.2009
Mer samisk barne-tv!
Presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR), Aili Keskitalo, krever at Sametinget igjen tar initiativ overfor NRK til å forbedre tilbudet for samiske barn, både nyproduksjon, og dubbing av filmer og programmer.
Les mer her  26.05.2009
Tynnslitt tillit til Gaski
Sametingets ”spørretime” tirsdag avslørte at Sametingsrådsmedlem Jørn Are Gaski (Ap) har tatt en ”spansk en” i saken om samiske læremidler. Gratis samiske læremidler blir mye dyrere enn det Gaski har villet innrømme, og ennå er ikke sluttregningen klar.
Les mer her  26.05.2009
Mineralloven på sakslista
Stortinget er i ferd med å behandle forslaget til ny Minerallov. Stortingets næringskomité vil ventelig avgi innstilling i saken torsdag 28.05.09.  NSR fikk i dag flertall for sitt forslag om at saken tas til behandling og settes på sakslista på dette plenumet.
Les mer her  26.05.2009
- Viktig å få ungdom i manntallet
Fristen for å skrive seg inn i Sametingets valgmanntall går ut 30. juni, hvis man vil stemme ved høstens sametingsvalg. Nå går Norske Samers Riksforbund (NSR) ut med en oppfordring og påminnelse til samisk ungdom om å skrive seg inn i manntallet.
Les mer her  26.05.2009
Foreslår samisk hus til Tromsø
NSR mener at tiden nå er inne for at Tromsø nå må få etablert et eget Samisk hus. Huset skal fylles med kursvirksomhet, møter, kafétreff og alle typer samiske kulturaktiviteter og skal være et møtepunkt for samiske barn, unge og eldre i byen.
Les mer her  26.05.2009
På tide med samisk språksenter i Sør Varanger
NSR mener at det bør etableres et samisk språksenter i Sør Varanger kommune, og Sametinget må bidra til dette. Sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR) tar opp saken på Sametinget tirsdag 26.05.09.
Les mer her  25.05.2009
Sametingsråd i vinterdvale?
Norske Samers Riksforbund (NSR) kritiserer sametingsrådet for nærmest å ha vært i vinterdvale den siste tiden – dette viser både virksomhetsberetningen og tiltaksplanen for samiske bygder som begge blir lagt fram for Sametinget i morgen.
Les mer her  25.05.2009
Sametingets plenumsmøte i mai 2009
NSRs representanter på Sametinget samles til plenumsmøte fra tirsdag 26. mai til fredag 29. mai. Mandag 25. mai avholdes gruppemøter.
Sametingets nettside  24.05.2009
Støtter flerspråklig skilting i Nordreisa
I Nordreisa diskuteres skilting på kvensk og samisk. Det er positivt når de opprinnelige stedsnavnene kommer til heder og verdighet på skiltene rundt omkring, mener Silje Karine Muotka som er 1. kandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR) i Nordre krets.
Les mer her  23.05.2009
Vil ha Samefolkets fond mer synlig
Presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR) Aili Keskitalo vil at det skal bli mer tydelig hva pengene fra Samefolkets fond faktisk brukes til. Nå tar hun saken opp på Sametinget, og krever tydelige svar fra sametingsrådet.
Les mer her  22.05.2009
Sett i gang samiskkurs!
- Sett i gang gratis samiskkurs over hele landet! Det er beskjeden fra SOL rektor Heaika Hætta, som fornøyd kan fortelle at han har fått ekstra midler til samiskopplæring gjennom Samefolketsfond.
Les mer her  20.05.2009
Støtter barnehagestreiken!
Norske Samers Riksforbund (NSR) støtter dagens barnehagestreik, fordi man frykter at de foreslåtte lovendringene vil gå ut over allerede sårbare samiske barnehager.
Les mer her  19.05.2009
Alta inn i samisk forvaltningsområde
Alta bør inn i forvaltningsområdet for samisk språk mener 2. kandidat på NSRs liste til sametingsvalget i Nordre krets, Brita Julianne Skum. Hun håper at saken taes opp på møtet mellom sametingsrådet og Alta kommune i dag.
Les mer her  19.05.2009
Sametinget reviderer egne regler
Sametinget er i ferd med å revidere sin egen grunnmur: Sametingets grunnregler og forretningsorden. Sametingsveteranen Roger Pedersen, NSR-representant fra Bjerkvik, er saksordfører for denne saken som skal opp på Sametingets plenum i mai.
Les mer her  18.05.2009
Gleder seg over at Lavangen blir samisk!
Norske Samers Riksforbund (NSR) gleder seg over at Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2009 omsider innlemmer Lavangen kommune i forvaltningsområdet for samisk språk.
Les mer her  15.05.2009
Fornøyd med økning i samiskstipend
Det har de senere årene vært en positiv utvikling i forhold til stipend til samiske elever på videregående skole. Dette er Norske Samers Riksforbund (NSR) meget fornøyd med.
Les mer her  14.05.2009
Forrige side1  ... 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S