!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samisk språksenter i Sør-Varanger
Elin Henriksen
Sør-Varangersamisk høres stadig sjeldnere i Kirkenes og områdene rundt kommunesenteret. Majoriteten av samene i Sør-Varanger er fratatt det samiske språket, og dette skal tas på alvor, sier Elin Henriksen (NSR
/SfP).


Publisert: 10.06.2009

Det samiske språket har en naturlig plass i Sør-Varangersamfunnet, og det må legges til rette for at en større del av befolkningen får tilgang til språkopplæring, slik at samisk språk blir en like naturlig del av tilværelsen for kommende generasjoner, som samisk kultur og samiske tradisjoner er i dag. Dette arbeidet er omfattende og må gjøres riktig for å oppnå best mulig resultat.

Foreslår etablering av språksenter

Norske Samers Riksforbund/Samefolkets parti fremmet som ny sak under sist sametingsplenum at det bør etableres et samisk språksenter i Sør-Varanger, og at lokalisering av dette til kommunesenteret Kirkenes er naturlig. Etableringen er det viktigste, men i forkant av etableringen må det gjøres et solid grunnarbeid hva angår innhold og ansvarsforhold.

Kirkenes en god plassering

NSR/SáB har på ingen måte fastslått at senteret skal ligge under Isak Sabasenteret i Varangerbotn, slik noen hevdet i et leserinnlegg sist uke. NSR/SáB understreker at med etableringen som mål, må det gjennomføres kartlegging av ulike alternativer, slik at språksenteret kan fungere på en hensiktsmessig måte for samene i Sør-Varanger.  Etablering av språksentre har fungert på ulike måter andre steder - noen steder har lokale sameforeninger vært drivkraften, andre steder er språksenter et kommunalt ansvar.

Arena for levende språk!

Det må ikke være tvil om at NSR/SfPs hensikt er å skape en reell språkarena for samene i Sør-Varanger, uavhengig av naboer i Nesseby eller andre steder. Samtidig er det naturlig med kontakt mellom institusjoner med sammenfallende interesser. Hovedmålet må uansett være å få på plass et velfungerende og tilgjengelig språksenter i Sør-Varanger, fylt av aktiviteter som når ut til målgruppen. Navn og fasade skal vi diskutere når arbeidet er satt i gang og ansettelse av prosjektleder er gjennomført.

Kontakt:

Elin Henriksen, mobil 92483028
3.kandidat Norske Samers Riksforbund/Samefolkets parti, Østre valgkrets

På samisk/sámegillii

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S

Østre valgkrets