!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon - Bruk barnekonvensjonen!
Presidentkandidat Aili Keskitalo (NSR) vil at flere skal ta i bruk barnekonvensjonen for å bedre situasjonen for samiske barn!
Samene må bli flinkere til å bruke barnekonvensjonen! Det mener NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo. Barnekonvensjonen kan blant annet brukes til å støtte opp om kravet om mer samisk barne-tv.

Publisert: 27.05.2009

Sametinget har i ettermiddag et seminar om barnekonvensjonen som er 20 år i år.

- Det er viktig å minne om den betydningen den kan ha for samiske barn i Norge. Mitt inntrykk er at vi samepolitikere frem til nå har undervurdert denne konvensjonen, sier Aili Keskitalo. Barnekonvensjonen har forrang for norsk lov. Kan vi bruke konvensjonen til å sikre samiske barns rett til samisk språk – der Opplæringsloven ikke er sterk nok?

Utdrag fra Barnekonvensjonen:

Artikkel 17 d):

”Partene skal oppmuntre massemediene til å ta særlig hensyn til de språklige behov hos barn som tilhører en minoritetsgruppe eller et urfolk

Artikkel 30:

I stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter eller personer som tilhører en urbefolkning, skal et barn som tilhører en slik minoritet eller urbefolkningen, ikke nektes retten til sammen med andre medlemmer av sin gruppe å leve i pakt med sin kultur, bekjenne seg til og utøve sin religion, eller bruke sitt eget språk.


Hele barnekonvensjonen kan leses her

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Blogg av SD 27.05.2009 17:44
Flott blogginnlegg av deg, Aili, om barnekonvensjonen: http://aili-keskitalo.blogspot.com/2009/05/vekker-om-barnekonvensjonen.html
Helt rett Aili av Silje Karine Muotka 27.05.2009 16:16
FNs barnekonvensjon har forrang foran norsk lovgivning i tillegg til at den er inkorporert som norsk lov. Konvensjonen gjelder alle samebarn også. Barne-TV og samiske medietilbud - men er en vidtfavnende rettighetskonvensjon i det øvrige. Burde absolutt være tema oftere - og knyttes til de faktiske forhold som samiske barn opplever. Det gjelder omsorgsovertakelse - og barnets rettigheter, tilgang til opplæring i og på eget språk og mange andre viktige saker.
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S