!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon På tide med samisk språksenter i Sør Varanger

Sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR(SáB) tror at et samisk språksenter i Sør-Varanger vil være viktig for språkutviklingen i kommunen.

 

NSR mener at det bør etableres et samisk språksenter i Sør Varanger kommune, og Sametinget må bidra til dette. Sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR) tar opp saken på Sametinget tirsdag 26.05.09.

Publisert: 25.05.2009

Sametinget må ta et ansvar for å sikre og videreutvikle den positive samiske språkutviklinga i Sør Varanger kommune.

Også møteplass og kultursenter

Etablering av en språkarena for samene i Sør-Varanger er svært viktig for bevaring og videreutvikling av samisk språk og kultur i Sør-Varanger. Etablering av et samisk språksenter i Sør-Varanger vil kunne samle fagkompetansen som finnes på samisk språk i området. Erfaring fra andre samiske språksentre viser at et språksenter også kan fungere som en møtearena og kultursenter for samer i området.

Naturlig med Kirkenes

Sør Varanger er en vidstrakt kommune med Kirkenes som bysentrum, omgitt av samiske bygder spredt over et stort geografisk område fra Bugøyfjord og Neiden i vest til Jarfjord i øst og Pasvik i sør. Det vil være naturlig at språksenteret etableres i Kirkenes, men med aktiviteter i hele kommunen.

Støtter opp økende interesse for samisk i kommunen

Interessen for samisk språk og kultur har vært økende i Sør-Varanger kommune de seneste årene. Mange elever har valgt samiskundervisning på skolen. Samiskopplæring for voksne har vært tilbudt en rekke ganger gjennom de eksisterende utdanningsinstitusjonene, men det finnes ikke noe permanent tilbud eller oppfølging for kursdeltakerne. Dette ville et språksenter kunne rettet på.

Les mer om NSR/SáB sametingsvalgliste i Østre valgkrets.

Dát ášši sámegillii.

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Også i Kautokeino av Gunn-Britt 27.05.2009 09:37
Enig i at også Guovdageaidnu trenger et språksenter. Ikke nødvendigvis fordi samisk språk trenger flere arenaer der, sånn som Sør-Varanger gjør. Men fordi språket der står sterkt og dermed kunne drevet sterkere språkrøktarbeid, som hele det samiske språket ville hatt nytte av.
Heller Kautokeino av Ki 26.05.2009 18:44
Samisk språksenter i Kauto ville vært mye viktigere. Der har man en sjanse til å berge språket, som nå er et blandingsspråk som forvitrer: Álgit suohpana bálkestit (njoarostišgoahtit).
Ja! av Christina 26.05.2009 10:22
Sør-Varanger trenger et lokalt (og permanent) fagmiljø som kan drive språkopplæring og følge opp interessen for å lære samisk - som er høyst tilstede i kommunen, blant både barn og voksne.
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S

Østre valgkrets