!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Penger til Elgå og domsstolsamisk
Ann-Mari Thomassen (NSR) er leder i Sametingets tilskuddstyre.
Elgå skole fikk kr 450 000 til et språkutviklingsprosjekt fra Samefolkets fond. Det ble også bevilget midler til SEG, Tana kommune på kr 150 000 for å oversette termer innenfor straffeprosess og domsstolloven til samisk.

Publisert: 23.06.2009

Sametingets tilskuddstyre har hatt møte i Hattfjelldal. Der bevilget de tilsammen 5,8 mill av språkmidlene og 4,5 mill over samefolkets fond til ulike språkprosjekter.

Samfunnsfagtermer og digitale læremidler

Elgå skole fikk kr 450 000 til et språkutviklingsprosjekt fra Samefolkets fond. Prosjektet går ut på å utvikle samfunnsfagtermer og et enkelt digitalt læremiddel i samfunnsfag. Termene og læremiddelet tilrettelegges som digitale filer samt internettfiler, som distribueres til lærere i det sørsamiske området. Primært er målgruppe for prosjektet elever med sørsamisk som førstespråk, 5.-7. klasse, og elever med sørsamisk i fagkretsen.

Prosjektet kan også være nyttig for lærere som underviser i sørsamisk, både på grunn- og videregående skole. Gjennom egne termutviklingsprosjekt får de mulighet til å bygge opp en begrepsplattform som alle får tilgang til. Da prosjektets "produkter" skal være tilgjengelig på nett for åpen bruk, kommer det språklige arbeidet til å gjøre nytte for seg på flere områder enn skole, og komme til nytte for den sørsamiskspråklige allmennheten.

Straffeprosess på samisk

Det bevilges også midler til SEG, Tana kommune på kr 150 000. Prosjektet går ut på å oversette termer innenfor straffeprosess og domsstolloven til samisk. Formålet med prosjektet er å bidra til å styrke rettsikkerheta for den samiske befolkningen ved å bidra til en god utvikling av samisk som rettsspråk. I prosjektet skal man blant annet utvikle juridiske termer på nordsamisk og sikre kvaliteten på departementets oversettelser av lover og forskrifter. Termene som faggruppa har foreslått sendes Samisk språknemnd for endelig godkjenning. I prosjektet planlegges to seminarer om samisk som rettsspråk.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S