!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Foreslår samisk hus til Tromsø
Sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR) forslår å etablere et samisk hus i Tromsø.
NSR mener at tiden nå er inne for at Tromsø nå må få etablert et eget Samisk hus. Huset skal fylles med kursvirksomhet, møter, kafétreff og alle typer samiske kulturaktiviteter og skal være et møtepunkt for samiske barn, unge og eldre i byen.

Publisert: 26.05.2009

NSR ber nå om at Sametinget påbegynner et arbeid for å få etablert et Samisk Hus i Tromsø. Det er naturlig at planene om et Samisk hus i Tromsø implementeres i samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Troms fylkeskommune. Det vil også være rimelig at man får Tromsø kommune med på å ta sin del av finansieringen av et samisk hus i Tromsø.

Bør ha samisk hus i urfolksby

Samene utgjør en betydelig del av befolkningen i Tromsø og byen betegnes ofte som en urfolksby. Samisk tilstedeværelse er synlig i enkelte større arrangementer som for eksempel samisk uke og konferanser. Det finnes imidlertid mange flere ideer i forhold til samiske kulturaktiviteter i byen. Problemet er at slike aktiviteter skjer i provisoriske lokaler eller i verste fall ikke kan gjennomføres i mangel av egnede lokaler.

Foreligger allerede en rapport

Tromsø sameforening utarbeidet i 2002 et forprosjekt om ”Tromsø som internasjonal urfolksby”. Forprosjektet var finansiert av Tromsø kommune, og ett av tiltakene i handlingsplanen var etablering av Samisk kulturhus/Urfolkssenter. Rapporten fremmer en rekke tiltak, bl.a. i forhold til hvilket innhold et slikt hus skal ha. Rapporten vil derfor være et viktig grunnlagsmateriale i forhold til en slik etablering.

Les mer om NSRs valgarbeid i Gáisi valgkrets her!

Dát ášši sámegillii.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S

Gaisi valgkrets