!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Mineralloven på sakslista
Mineralloven behandles som ekstrasak på Sametinget denne uken, etter forslag fra NSR.
Stortinget er i ferd med å behandle forslaget til ny Minerallov. Stortingets næringskomité vil ventelig avgi innstilling i saken torsdag 28.05.09.  NSR fikk i dag flertall for sitt forslag om at saken tas til behandling og settes på sakslista på dette plenumet.

Publisert: 26.05.2009

Det er etter konsultasjoner ikke oppnådd enighet om Mineralloven mellom Sametinget og Regjeringen, og Stortinget er i ferd med å vedta en lov som går på tvers av de folkerettslige prinsippene Norge har sluttet seg til.

Den nye loven tar ikke hensyn til samisk bosetning og samiske rettigheter i områdene fra Troms og sørover, den gir ikke Sametinget tilstrekkelig innflytelse på beslutninger om mineralvirksomhet, og sikrer ikke samiske lokalsamfunn eller brukere vederlag for ressursene som tas ut av samiske områder.

Må følge opp norske myndigheter

Sametinget er nå samlet til det siste sametingsplenumet i denne perioden, og det nye Sametinget vil ikke kunne behandle saken før tidligst om et halvt år. Derfor må Sametinget nå bruke muligheten til å følge opp tidligere plenumsvedtak, og komme med en oppfølgende uttalelse rettet mot norske myndigheter, internasjonale organer og mineralnæringen.

Denne uttalelsen bør gi uttrykk for Sametingets holdning til mineralvirksomhet i samiske områder etter lovvedtaket.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S