!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samisk språk trenger innsats mer enn fine planer
- NSR vil i neste sametingsperiode ha en offensiv språksatsning. Vi har fortsatt lang vei å gå, sier Cecilie Grape (NSR).
Listekandidat til sametingsvalget for NSR i Gáisi valgkrets, Cecilie Grape, mener Regjeringens handlingsplan for samisk språk er blitt en sovepute for Arbeiderpartiets sametingspolitikere. NSR går i bresjen for en bred satsing på samisk språk.

Publisert: 26.06.2009

Parlamentarisk leder i arbeiderpartiets sametingsgruppe, Willy Ørnebakk, beskylder i et leserbrev NSR for "å slå inn dører som allerede står åpne". Bakgrunnen er at NSR vil sette fokus på samisk språk. Ørnebakk viser til at regjeringen i fjor kom med med St.meld. nr. 28 (2007-2008) Samepolitikken, og nylig presenterte "Handlingsplan for samisk språk." Arbeiderpartiet ser ut til å mene at det er overflødig eller unødvendig for sametingspolitikere å bruke krefter på samisk språk etter at Stortingsmeldingen og handlingsplanen kom. NSR vil hevde det motsatte.

Det haster for språket

Det samiske samfunnet står overfor mange og komplekse utfordringer når det gjelder språket. Samiske barn har ikke individuell rett til undervisning i og på samisk. Kunnskapsløftet er ikke tilpasset områder der samisk er minoritetsspråk i samfunnet. Lærere, elever og foreldre fortviler over misforholdet mellom kompetansemål og timeantall. Foreldre mangler språkkompetanse til å kunne gi sine barn leksehjelp i hjemmet. Selv i kommuner innenfor forvaltningsområdet for samisk språk klarer ikke kommunene å rekruttere samisklærere med pedagogisk kompetanse. I mange samfunn blir språkbrukerne færre for hvert år som går og språket står i fare for å forsvinne. Her er det mange nye dører som må åpnes, og det haster!

Er handlingsplanen blitt en sovepute?

Det virker som AP har fått seg en ny politisk sovepute, nemlig regjeringens handlingsplan for samisk språk. At sentrale sametingspolitikere inntar en slik holdning er skremmende og gir grunn for å rope varsku! Ørnebakks innlegg viser tydelig at arbeiderpartiet ikke har forstått hvilke store utfordringer de samiske lokalsamfunnene står overfor når det gjelder språket.

Jobben er slettes ikke gjort

Den samiske befolkningen får daglig erfare at det ofte kan være langt imellom hva som er vedtatt på papiret og hva som er løst i praksis. For NSR er det viktig å ha fokus på hva som skjer i virkelighetens verden.  Handlingsplanen omhandler riktignok en rekke tiltak for å styrke samisk språk innenfor forskjellige sektorer i samfunnet, men jeg vil advare mot å tro at dette er ensbetydende med at samiske folkevalgte nå kan lene seg tilbake og tro at jobben nå er gjort.

Vi vil brette opp ermene og fortsette jobben

NSR vil i neste sametingsperiode ha en offensiv språksatsning. I mange samfunn kan nettopp det bety ett være eller ikke være for samisk språk. Det har vi tatt innover oss. Regjeringens handlingsplan for samisk språk er et lite skritt i riktig retning.  Det er vel og bra. Det er da NSR bretter opp armene og fortsetter jobben. Vi har fortsatt lang vei å gå.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S