!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Alta i samisk språkforvaltningsområde?
Sametingsrepresentant for Norske Samers riksforbund (NSR) John Harald Skum vil kjempe for å få Alta inn i forvaltningsområdet for samisk språk. Neste uke tar han saken opp på Sametinget.
Les mer her  21.02.2009
Spør om rovdyr
Sametingsrepresentant Kjersti Myrnes Balto (NSR) fra Evenes tar i neste ukes ”spørretime” på Sametinget opp rovdyrproblematikken i Ofoten og Sør-Troms.
Les mer her  20.02.2009
Krisepakke til sjøsamiske fiskere
Porsanger Sameforening (NSR) mener regjeringen må bevilge en egen krisepakke til Sametinget, til hjelp for sjøsamiske fiskere. Sjøsamene rammes ekstra hardt av finanskrisen og står i fare for ikke å få levert fisk.
Les mer her  19.02.2009
Porsanger Sameforening på offensiven
På medlemsmøte i Lakselv i forrige uke ble det valgt nytt styre i Porsanger Sameforening (NSR). Alf Nystad ble valgt til å være møteinnkaller. Ellers ble disse valgt: Asbjørn Andersen, May-Anne Aikio Nilsen, Ulf Eriksen, Per Somby og Edvin Aikio.
Les mer her  16.02.2009
Komitémøter denne uken
Sametingets komiteer har denne uken møter i Karasjok. Blant annet skal Sametingets politikere i løpet av uka ta stilling til Samerettsutvalget II, som omhandler retten til land og vann sør for Finnmark.
Les mer her  09.02.2009
Har ansatt ”valgkampgeneral”
Norske Samers Riksforbund (NSR) har ansatt Martin Rimpi (tidligere Urheim) som kampanjeleder for sametingsvalgkampen. – Målet er å få en størst mulig gruppe slik at det er realistisk å overta styringen på Sametinget igjen, sier Martin.
Les mer her  08.02.2009
NSR er samlet i Tromsø
Både landsstyret og sametingsgruppa er denne helgen samlet til møte i Tromsø. Landsstyret skal blant annet ha et fellesmøte med Samefolkets Parti. – Vi forbereder oss nå for fullt til høstens sametingsvalg, forteller leder Aili Keskitalo.
Les mer her  07.02.2009
Gratulerer med den samiske nasjonaldagen!
Norske Samers Riksforbund ønsker alle til lykke med den samiske nasjonaldagen. I dag er det arrangementer rundt om i hele Sápmi, og vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta på disse, sier leder Aili Keskitalo.
Les mer her  06.02.2009
NSR godkjent som samepolitisk enhet
Norske Samers Riksforbund (NSR) er nå formelt godkjent som samepolitisk enhet. – Jeg vil med dette takke alle for innsatsen med å samle inn de 200 underskriftene vi behøvde, sier organisatorisk nestleder Gunn-Britt Retter.
Les mer her  30.01.2009
Inviterer til listesamarbeid
Valgstyret i Ávjovári valgkrets hadde sitt første konstituerende møte i Jergul onsdag 14. januar. Der ble Egil Utsi valgt som leder, og det ble også besluttet å invitere til listesamarbeid med Samefolkets Parti.
Les mer her  19.01.2009
Samiske partier i samepolitikken
I dette leserinnlegget skriver Norske Samers Riksforbunds (NSR) presidentkandidat Aili Keskitalo at hun ønsker nye samiske partier velkommen i samepolitikken. - De er ikke bare konkurrenter, men også naturlige samarbeidspartnere, skriver hun.
Les mer her  15.01.2009
NSR om den nye sameretten
Norske Samers Riksforbund (NSR) holder i disse dager på med å sluttbehandle sine kommentarer omkring innstillingen til Samerettsutvalget II. Det synes allerede klart at NSR ikke vil ta til takke med smuler når de samiske rettighetene sør for Finnmark skal klarlegges.
Les mer her  06.01.2009
NSR ønsker god jul!
Norske Samers Riksforbund (NSR) ønsker alle medlemmer, tillitsvalgte, velgere, samarbeidspartnere, samt alle dere brukere av våre nettsider, en riktig god jul og et godt nytt år!
Les mer her  24.12.2008
- Ap tatt med buksene nede
Beregninger NRK Sámi Radio har gjennomført, viser at det aldri tidligere har blitt bevilget så mye penger til administrasjonen og til den politiske toppledelsen på Sametinget, som under Arbeiderpartiets styre. – Her har Ap blitt tatt med buksene nede, kommenterer NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo.
Les mer her  19.12.2008
Aili velgernes favoritt!
I følge en fersk meningsmåling utført av Opinion for NRK Sámi Radio ønsker et stort flertall av sametingsvelgerne Aili Keskitalo (NSR) som president. Med disse resultatene i ryggen, finpusser nå organisasjonen på valgkampplanene sine.
Les mer her  19.12.2008
Landsmøteprotokollen 2008
Norske Samers Riksforbund (NSR) avholdt sitt 40. landsmøte i Kautokeino  24.-26. oktober 2008. Protokollen fra landsmøtet er publisert i sin helhet i PDF-format.
Les mer her  18.12.2008
Delte ut 9 millioner kroner
Leder i Sametingets tilskuddsstyre, Ann-Mari Thomassen (NSR), kan fornøyd fortelle at de har delt ut over 9 millioner kroner til samisk fiskeri, jordbruk og kultur. Det skjedde på tilskuddsstyrets møte i Kautokeino tidligere i måneden.
Les mer her  17.12.2008
Tospråklighetsstrid i Tana
Tana kommune mister tospråklighetstilskudd fra Sametinget i 2010 og må tilbakebetale nesten 3 millioner kroner av tospråklighets tilskuddet til Sametinget for 2009. Det frykter Trond Are Anti (NSR/SáB) kan bli realiteten etter kommunestyremøtet 18.12.08.
Les mer her  17.12.2008
Joikekonkurranse i Karasjok
Tradisjonen tro arrangerer Karasjok sameforening også i år en joikekonkurranse for ungdom i romjula. Leder i Karasjok sameforening, Egil Utsi, håper på mange påmeldinger til konkurransen og kan friste med fine premier.
Les mer her  17.12.2008
AP støtter kun de store
- Budsjettforhandlingene på Sametinget viste at AP kun vil gi tilskudd til store næringsprosjekter. Å neglisjere mindre prosjekter er svært negativ for næringslivet i samisk områder, sier NSRs sametingsrepresentant Tor Mikalsen.
Les mer her  11.12.2008
NSR vil ha ny samisk reiselivsplan
Norske Samers Riksforbund (NSR) ber Sametinget om å igangsette arbeid om å lage en ny og helhetlig samisk reiselivsplan. Det forteller sametingsrepresentant Klemet Erland Hætta (NSR).
Les mer her  09.12.2008
Ikke glem samiske eldre i byene!
- Etter selv å ha bodd i Sør-Norge i flere år og fra en del samtaler rundt temaet, sitter jeg igjen med inntrykket av at samiske eldre i Sør-Norge dessverre er en glemt gruppe, sier sametingsrepresentant Rita Alise Porsanger (NSR).
Les mer her  08.12.2008
Frekt å overse Álttá Siida
Sametingsrepresentant John Harald Skum (NSR) fra Alta er skuffet over at Arbeiderpartiet ikke har fulgt egne lovnader om å få Álttá Siida inn på fast post i Sametingets budsjett. - Et løftebrudd, mener han.
Les mer her  03.12.2008
Mineralloven styrt av Finnmark AP
Sametinget sa i forrige uke nei til regjeringens minerallovutkast. Sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR) er sterkt kritisk, og mener Regjeringen lar seg styre av Finnmark Ap i denne saken.
Les mer her  01.12.2008
Gratulerer The BlackSheeps!
Norske Samers Riksforbund (NSR) gratulerer The BlackSheeps med en velfortjent seier i den nordiske finalen i Melodi Grand Prix Junior. – Dette er stort, sier sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR) som selv var til stede i Århus under finalen.
Les mer her  29.11.2008
Sametinget sa nei til minerallov
Mot tre stemmer, forkastet Sametinget i dag Regjeringens forslag til ny minerallov. Det innebærer at Sametinget anser mineralvirksomhet i samiske områder for ulovlig. – Vi må sikre akseptable rammer før ressursene kan tas i bruk, sier Aili Keskitalo (NSR).
Les mer her  28.11.2008
Blogger fra Sametinget
Som vi tidligere har fortalt, er det flere av Norske Samers Riksforbunds (NSR) sametingsrepresentanter som er ivrige bloggere. Når sametinget nå er samlet til plenumsmøter i Karasjok, kan det se ut som de har ekstra mye på hjertet.
Les mer her  27.11.2008
Vil ikke ha læremiddelmillioner?
Det er ikke lett å forstå seg på politikere som den ene dagen sier det ene, og den neste noe helt annet. Så også på Sametinget. Det ferskeste eksempelet i så måte er rådsmedlem Jørn Are Gaski som taler med to tunger om samiske læremidler.
Les mer her  27.11.2008
Må ha konstant fokus på etikk
Etikk står på sakskartet til sametingspolitikerne i dag. De skal nemlig vedta etiske retningslinjer for sitt eget arbeid. – Viktig og bra at vi får anledning til å drøfte disse spørsmålene, mener sametingspolitiker Tone Finnesen (NSR).
Les mer her  26.11.2008
Sametinget må ha fokus på bysamene
Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at Sametinget i større grad må vri fokuset sitt over på bysamene. Siden 1990 har over 14 prosent av innbyggerne i de samiske områdene flyttet vekk. De fleste av disse er i dag bosatt i en by.
Les mer her  26.11.2008
Ungdomssatsing på Sametinget
Når Sametinget denne uken behandler budsjettet for 2009, vil Norske Samers Riksforbund (NSR) komme med en rekke forslag på ungdomssaker som bør prioriteres.
Les mer her  26.11.2008
Skeptisk til steinbrudd i Spansdalen
Det er satt i gang en prosess for å gjenåpne steinbruddet, det såkalte gabrobruddet, i Spansdalen. I området som planlegges gjenåpnet ligger det samiske kulturminner. Nå ber Nanna Thomassen (NSR) Sametinget om å se på saken.
Les mer her  25.11.2008
Vil styrke Vilgesvárri
Norske Samers Riksforbund (NSR) foreslår i Sametingets budsjett for 2009 å styrke det samiske museet Vilgesvárri i Skånland med 45.000,- kroner.
Les mer her  24.11.2008
Foreslår 3 ekstra læremiddelmillioner
Norske Samers Riksforbund (NSR) foreslår i Sametingets budsjett for 2009 å øke støtten til nyproduksjon av samiske læremidler med 3 millioner kroner.
Les mer her  24.11.2008
Mer penger til språksentrene
Dersom Norske Samers Riksforbund (NSR) får gjennomslag for sitt forslag til Sametingsbudsjett 2009, så innebærer det en klar prioritering av de samiske språksentrene rundt om i Sápmi.
Les mer her  23.11.2008
Krever svar om lulesamisk skole
På neste ukes plenumsmøte på Sametinget, krever Norske Samers Riksforbund (NSR) klare svar fra sametingsrådet angående prosjektet med lulesamisk ressursskole. Det har oppstått stor usikkerhet omkring saken etter at Ap gjennom et budsjettforslag går inn for å endre prosjektet radikalt.
Les mer her  22.11.2008
Alta Siida på fast post
I forbindelse med behandlingen av Sametingets budsjett for 2009, går Norske Samers Riksforbund (NSR) inn for å flytte Alta Siida inn på fast post i budsjettet. Til nå har de kun fått midler over en søknadsbasert ordning. I 2009 er det foreslått at de vil få 400.000 kroner.
Les mer her  21.11.2008
NSR vil ha homofilikampanje!
I forbindelse med at Sametinget i neste uke behandler handlingsplan for likestilling, foreslår Norske Samers Riksforbund (NSR) at Sametinget initierer en omfattende holdningskampanje for å øke åpenheten omkring homofili.
Les mer her  20.11.2008
NSR støtter samisk ungdomsorganisasjon
I Sametingets budsjett for 2009, foreslår Norske Samers Riksforbund (NSR) å sette av kr. 150.000 til etableringen av en allsamisk ungdomsorganisasjon. Dette er i tråd med ønskene fra den samiske ungdomskonferansen som ble avholdt i Lycksele i Sverige tidligere i høst.
Les mer her  20.11.2008
Spør om koplingen mellom Ap og EDL
På Sametingets plenumsmøte i neste uke vil Norske Samers Riksforbunds presidentkandidat, Aili Keskitalo, spørre sametingesrådet hva de mener om at organisasjonen EDL bruker Arbeiderpartiet for å legitimere sine synspunkter.
Les mer her  19.11.2008
Forrige side1  ... 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S