!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Ikke glem samiske eldre i byene!
Sametingsrepresentant Rita Alise Porsanger (NSR).
- Etter selv å ha bodd i Sør-Norge i flere år og fra en del samtaler rundt temaet, sitter jeg igjen med inntrykket av at samiske eldre i Sør-Norge dessverre er en glemt gruppe, sier sametingsrepresentant Rita Alise Porsanger (NSR).

Publisert: 08.12.2008

Hvordan blir våre eldre samer som bor i Sør Norge ivaretatt når de blir hjelpetrengende og må flytte i omsorgsbolig eller på institusjon? Blir deres språklige og kulturelle behov ivaretatt? Hvilke tiltak må settes i gang slik at de får en verdig alderdom?

NSR hadde på forrige Sametingsmøte foreslått å igangsette en kartlegging av disse spørsmålene, men fikk ikke flertall for sitt forslag. Blant annet stemte Arbeiderpartiet i mot.

Behov for grundig kartlegging

Det er på høy tid at det gjennomføres en grundig kartlegging av hvordan de eldre samer i Sør-Norge ivaretas når hjelpebehovet er av en slik karakter at de må flytte fra sine hjem, og i mange tilfeller blir senile. En slik kartlegging vil gi Sametinget et visst bilde over hvilke tiltak som eventuelt kan iverksettes for å gi også de samiske eldre en verdig hverdag, mener Porsanger.

Erfaringer fra Troms

Det er tidligere gjort en lignende kartlegging i Troms. Denne gir oss innblikk i noen av utfordringene språk- og kulturforskjellene kan medføre. Det er for eksempel ikke alltid like enkelt å forklare helsearbeiderne viktigheten av å kunne kommunisere på sitt eget morsmål, særlig ikke når de eldre i tillegg også er norsktalende.  Prosjektet i Troms fikk satt fokus på samisk kultur og språkforståelse, og man har i etterkant satt i verk positive tiltak som ivaretar noe av behovet.

Fornorskelses-spøkelset med på flyttelasset

Mange av de samiske eldre som i sin tid flyttet til Sør-Norge, hadde ”fornorskelses-spøkelset” med på flyttelasset. Flere av de eldre har valgt å legge sin samiske identitet helt bort. I mange tilfeller velger også den nære familien å være taus om den eldres samiske tilhørighet og/ eller bakgrunn, også dette en erfaring fra prosjektet i Troms.

Når mennesker eldes aktiviseres ofte minner og lærdom fra barndommen. Erfaringer viser at eldre ofte tar i bruk morsmålet sitt på nytt.  Hva skjer om de da ikke blir forstått, all den tid helsepersonellet ikke vet at det er samisk de snakker? Vil de da bli sett som demente, selv om de kanskje ikke er det?

En glemt gruppe

Dette er temaer og problemstillinger det snakkes lite eller ingenting om. Det kan synes som om eldre samer som bor i de store byene er en glemt gruppe. Jeg mener det snarest må igangsettes en kartlegging av situasjonen og omsorgsbehovet for samiske eldre i Sør-Norge. Først da kan vi vite hvilke tiltak som må iverksettes for å gi dem et godt og verdig liv. Det fortjener våre eldre, slår Rita Alise Porsanger fast.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S