!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Delte ut 9 millioner kroner
Ann-Mari Thomassen (NSR) er leder i Sametingets tilskuddsstyre.
Leder i Sametingets tilskuddsstyre, Ann-Mari Thomassen (NSR), kan fornøyd fortelle at de har delt ut over 9 millioner kroner til samisk fiskeri, jordbruk og kultur. Det skjedde på tilskuddsstyrets møte i Kautokeino tidligere i måneden.

Publisert: 17.12.2008

Det ble innvilget støtte for i alt 7 446 000 kroner til fiskeri- og jordbruksformål og 1 930 500 kroner til kulturelle formål i forbindelse med Sametingets tilskuddsstyres møte i Kautokeino 2.- 3. desember 2008.

Tilskuddsstyrets leder Ann-Mari Thomassen (NSR) vil særlig trekke frem følgende tildelinger:

Det ble gitt støtte til 6 fartøyinnvesteringer på til sammen kr. 1 050 000 og til et fells kaianlegg for fiskere i Nord-Lenangen i Lyngen kommune på kr. 255 000. Støtte ble innvilget til unge fiskere som tyder på at det det finnes god rekruttering til fiskeryrket i mange kyst- og fjordsamfunn.

Det ble videre innvilget en samlet støtte til jordbruksformål på kr. 2 212 000 og da hovedsakelig til modernisering og utvidelser av driftsbygninger. Det er positivt at Sametingets virkemidler til jordbruket kan bidra til å opprettholde det lokale jordbruket i det samiske samfunnet.

Til duodjiformål ble det innvilget en støtte på kr. 1 021 000. Innvesteringer i verksteder og oppbygging av kompetanse er innenfor de prioriteringer Sametinget har for å opprettholde og utvikle duodjibedrifter.

Innfor servicenæringene ble det gitt en samlet støtte på kr. 1 860 000. Styreleder vil her trekke frem en støtte på kr. 254 000 til forlaget ČálliidLágádus til å etablere en en avdeling i Tana for bok- og læremiddelproduksjon. Forlaget har gjort avtale med Sametinget om å produsere læremidler for 5 millioner kroner.

Når det gjelde støtte til kulturelle formål, trekkes det spesielt frem at det til forskjellige kulturtiltak ble gitt tilskudd på tilsammen kr 540 000,- Deriblant til produksjon av to dokumentarfilmer.

Til barns oppvektvilkår ble det gitt støtte på tilsammen kr 566 500,-. Deriblant film til bruk i barnehagen og prosjekt for samisk ungdom ang. identitet og identittetsutvikling.

Videre ble det innvilget støtte på kr 286 000,- til Samisk kunstnerforbund til produksjon av utstillinger i forbindelse med forbundets 30-års jubileum.

Til forskjellige revy/cabaret virksomhet ble det gitt tilskudd på tilsammen kr 200 000,-

Til språkprosjekt ble det innvilget støtte på kr 306 000,-

Det ble også avhodt et møte med Kautokeino kommune for å få et innblikk i og orientering om pågående og planlagte næringstiltak i kommunen. Slike møter er viktig for styret, slik at en får lokal kjennskap til nærinslivet i kommunene.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S