!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Tospråklighetsstrid i Tana
Trond Are Anti er politisk nestleder for NSR og kommunestyrerepresentant for NSR/SáB i Tana.
Tana kommune mister tospråklighetstilskudd fra Sametinget i 2010 og må tilbakebetale nesten 3 millioner kroner av tospråklighets tilskuddet til Sametinget for 2009. Det frykter Trond Are Anti (NSR/SáB) kan bli realiteten etter kommunestyremøtet 18.12.08.

Publisert: 17.12.2008

Trond Are Anti (NSR/SáB) er bekymret for at Tana kommune kan miste tospråklighetstilskudd fra Sametinget i 2010. Han er også bekymret for at kommunen må betale tilbake nesten 3 millioner kroner av tospråklighetstilskuddet til Sametinget for 2009.

Dette kan være realiteten dersom kommunestyret torsdag 18.12.2008 følger flertallet i formannskapet bestående av Ap, Tana Fellesliste og Sp. Flertallet i formannskapet vedtok nemlig i forrige uke å bruke nesten 3 millioner kroner av tospråklighetsmidlene til ordinær drift; dekke renter, lån og drift av Deanu sámeskuvla for 2009.   

Underlig vedtak

Anti er forundret over vedtak i formannskapets om å bruke nesten 3 millioner kroner av tospråklighetsmidlene til ordinær drift selv om det står i tildelingskriteriene at midlene skal ikke brukes til å dekke slike utgifter. 

Ikke tvil om kriterier

I tillegg til Samelovens språkregler, så kommer tilskuddsordningens hovedmål, delmål, formålsgruppe, kriterier for måloppnåelse og tildelingskriterier klart fram i Sametingets budsjett for 2009. Det skal dermed ikke være tvil om hva og etter hvilke kriterier midlene skal brukes etter.

I tildelingskriteriene står det blant annet:

  • Tilskuddet skal ikke brukes til ordinær drift
  • Er ikke kriteriene for tilskuddet oppfylt innen 1. august 2009, kan ikke tilskuddsmottaker påregne tilskudd fra Sametinget for 2010.  Tilbakebetaling av tilskudd fra Sametinget kan kreves dersom mottaker ikke oppfyller kriteriene som forutsatt

Disse to punktene viser at midlene ikke skal dekke utgifter for ordinær drift og konsekvenser dersom det ikke følges opp.

Bruk pengene anderledes!

Anti anbefaler kommunestyret om å vedta å ikke bruke tospråklighetsmidlene til å dekke ordinær drift, heller bruke midlene til tiltak som styrker, bevarer og fremmer tospråklighet i kommunen og tiltak som øker samisk språkbrukere i kommunen.

 

Kontaktinformasjon:

Trond Are Anti, mob. 400 45 518

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S