!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Mineralloven styrt av Finnmark AP
Sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR)
Sametinget sa i forrige uke nei til regjeringens minerallovutkast. Sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR) er sterkt kritisk, og mener Regjeringen lar seg styre av Finnmark Ap i denne saken.

Publisert: 01.12.2008

Forslag til minerallov er en prinsipielt viktig sak som har pågått i svært lang tid.

- Jeg ser i hvert fall fire viktige punkter som gjør at forslaget til minerallov er uakseptabel for Sametinget, sier Mikalsen.

For det første sikres ikke naturgrunnlaget for samisk kultur og næring i formålparagrafen.

For det andre sikres ikke samenes rett til konsultasjoner angående tiltak som kan berøre dem direkte.

For det tredje at loven forskjellsbehandler områdene innenfor og utenfor Finnmark. 

Og for det fjerde gir forslaget ikke grunnlag for at det skal gis et urfolksvederlag (urfolksavgift) ved mineralutvinning.

Ingen begrunnelser?

Mikalsen mener det også er svært problematisk at Sametinget ikke har fått noen skikkelige politiske og faglige begrunnelser for regjeringens standpunkter.

- Punktet om urfolksvederlag må jeg omtale nærmere. I begynnelsen av konsultasjonene hadde Sametinget gode forhandlinger med Nærings- og Handelsdepartementet. Etter det andre konsultasjonsmøtet i februar 2007 var det enighet omkring prinsippet om et urfolksvederlag. Dette punktet sto uendret i bortimot et år, forteller Mikalsen.

Sterke krefter i Ap motarbeider

Men på konsultasjonsmøtet 11. april i år bekreftet næringsministeren at regjeringen hadde skiftet syn og ikke lenger ville opprettholde bestemmelsen om et urfolksvederlag. Og hva hadde skjedd i mellomtiden?

Jo Finnmark Fylkeskommune og Finnmark Arbeiderparti hadde jobbet hardt mot urfolksvederlaget, konstaterer sametingsrepresentant Tor Mikalsen og er lettere oppgitt.

Det kulminerte med at nestleder i arbeiderpartiet, Helga Pedersen var på Finnmark arbeiderpartiets årsmøte i mars i år og la fram at regjeringen hadde snudd.

Grumsete holdninger

Arbeidet med en minerallov har pågått i 20 år. Implementeringen av ILO-konvensjonen i norsk lovverk er viktig for samene og for at Norge skal kunne oppfylle konvensjonen. Hva Norge gjør kan også ha betydning for urfolk i andre land sin rettighetssituasjon.

- Det er rett og slett tragisk at reaksjonære holdninger i et regionalt arbeiderpartilag for lov til å styre norsk urfolkspolitikk. Hvordan kan Finnmark Arbeiderpartis grumsete holdninger tillegges større vekt enn bindende avtaler i samarbeidsorganene for alle verdens land? Det er for meg helt uforståelig, sier Mikalsen.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S