!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samiske partier i samepolitikken
NSR mener det er viktig med samiske partier og organisasjoner i samepolitikken.
I dette leserinnlegget skriver Norske Samers Riksforbunds (NSR) presidentkandidat Aili Keskitalo at hun ønsker nye samiske partier velkommen i samepolitikken. - De er ikke bare konkurrenter, men også naturlige samarbeidspartnere, skriver hun.

Publisert: 15.01.2009

Det nærmer seg sametingsvalget, og norske partier samler underskrifter og mobiliserer til manntallsinnskriving blant egne partimedlemmer. Interessen for å delta i sametingsvalget er større enn noensinne. Det skulle tyde på at Sametinget er blitt en viktig institusjon, som har betydning og innflytelse i det samiske samfunnet. De organisasjonene, partiene og enkeltpersonene som har bidratt til dette kan være stolte av arbeidet sitt.

Positiv til samisk organisering

Også noen samiske partier har kommet til under prosessen. Jeg er grunnleggende positiv til at samer organiserer seg selv, det mener jeg er av stor betydning for å ta vi skal oppnå større grad av reell selvbestemmelse. Derfor stiller jeg meg litt spørrende til at Laila Susanne Vars forsøker å framstille det som om jeg er kritisk til etableringen av Árja. Tvert i mot, jeg har fra første stund sagt at jeg syns at det er flott at samer velger å organisere seg selv, framfor å ta den enkle veien inn i etablerte norske partisystemer. Vi trenger et Sameting som er noe mer enn og noe annet enn et mini-fylkesting eller et stort kommunestyre.

Hadde de norske partiene gjort jobben sin for det samiske samfunnet, så hadde vel aldri noen kommet på å etablere Sametinget.

Skal jobbe for barn og eldre

Laila Susanne Vars har også forsøkt å legge andre ord i min munn, nemlig at Sametinget ikke skal jobbe med saker som dreier seg om barn og eldre. Det må være en misforståelse. Det jeg har sagt er at dette er saker som først og fremst avgjøres i kommunestyrene rundt om i Sápmi, slik at Sametinget bare har en indirekte innflytelse.

NSR har stått i fronten for å bruke denne innflytelsen. I denne perioden har vi arbeidet hardt med å synliggjøre samiske barns og samiske eldres behov møte med det offentlige. Vi har bl.a. reist saker knyttet til eldreomsorg, barnevern, tolketjenester og grendeskoler.

Dette er saker der Sametinget ikke har noen beslutnings- eller forvaltningsmyndighet, men de er viktige for Sametinget fordi de er viktige for samer. 

Har ikke vært tydelige nok

NSR mener at Sametinget har en jobb å gjøre i forhold til det offentlige velferdstilbudet for samer. Men siden det er andre som har beslutningsmyndighet er vi nødt til å påvirke gjennom disse.

Vi samepolitikere, NSR inkludert, har ikke vært tydelige nok på dette i valgkampsammenheng. Vi har store visjoner og ambisjoner for det samiske samfunnet.  Noen ganger lover vi velgerne mer enn vi kan holde i løpet av en fireårig valgperiode, fordi Sametinget ikke har avgjørende myndighet i mange saker som er viktige for samer.

Og det er svært mange saker de fleste partiene og organisasjonene er enige om, og en av dem er nettopp velferdstilbudet for samiske barn og eldre. Utfordringen er at kommunepolitikken er en minst like viktige arena for denne innflytelsen, derfor er jeg glad for at det mange steder finnes samiske alternativer også til kommunevalg.

Mer enige enn uenige

Sametingets innflytelse er i endring, og Sametinget vil bli hva vi samer gjør det til. Derfor er det positivt med all aktiviteten omkring sametingsvalget. Personlig skulle jeg ønske at alle kunne finne sitt politiske hjem i NSR, slik jeg har gjort. Jeg ønsker likevel lykke til til de som velger å etablere samiske partier og organisasjoner, fordi jeg vet hva det krever av menneskelige og økonomiske ressurser over tid.

Vi er et lite folk som bor spredt, men jeg mener det er mer som binder oss sammen, enn det som skiller oss. Det har vært NSRs grunntanke gjennom 40 år, og jeg mener det er dagens samepolitiske virkelighet – det er mer vi er enige om enn det vi er uenige om. Derfor er ikke nye samepolitiske aktører bare konkurrenter - de er også mulige samarbeidspartnere.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S