!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Krisepakke til sjøsamiske fiskere

Den erfarne fiskeren Asbjørn Andersen fra Smørfjord har ansvar for fiskeripolitiske spørsmål i Porsanger Sameforening (NSR).

 

Porsanger Sameforening (NSR) mener regjeringen må bevilge en egen krisepakke til Sametinget, til hjelp for sjøsamiske fiskere. Sjøsamene rammes ekstra hardt av finanskrisen og står i fare for ikke å få levert fisk.

Publisert: 19.02.2009

- Dette kan være den endelige spikeren i kista for den sjøsamiske kulturen, og det er derfor svært viktig at det handles raskt og besluttsomt nå, sier Asbjørn Andersen.

Vil ha økonomiske garantier

Finanskrisen rammer sjøsamene ved at fiskebrukene ikke kjøper opp fisk, og mange fiskere risikerer derfor å bli tvunget ut av næringa. Porsanger Sameforening krever at Regjeringen setter Sametinget i stand til å komme med økonomiske garantier og andre nødvendige tiltak slik at fiskebrukene i fjordene kan ta i mot fisk.

De sjøsamiske fiskerne har vært under hard press i mange tiår, og står nå i fare for å forsvinne som næring.

Finanskrisen rammer hardt

Finanskrisen er bare en av mange kriser som har rammet sjøsamiske fiskere hardt. Hovedårsaken er feil ressursforvaltning over lang tid, uten at sjøsamenes innvendinger og råd har blitt hørt på av politikere eller forskere. Selinvasjonen på 1980-tallet kom ikke av seg selv, men som et resultat av overfiske på selens matfisk i Barentshavet. Dette sendte store mengder sel på matjakt inn fjordene i Finnmark. Den store mengden sel spiste all fisk i fjordene, deriblant Steinbit, noe som i sin tur førte til dagens invasjon av Kråkeboller. Kråkebollene har som kjent beitet ned tareskogen, og mangelen på tareskog hindrer i dag reetablering av nye lokale fiskestammer.

Politikere og forskere må bli mer lydhøre

Porsanger Sameforening ber om at politikerer og forskere i fremtiden stiller seg mer lydhør overfor råd og innvendinger fra lokale fiskere når det gjelder forvaltningen av ressursene langs kysten. Det må bli slutt på at de økonomiske interessene til sterke markedsaktører styrer forvaltningen og ødelegger livsgrunnlaget til lokale fiskere.

Tåler ikke flere kriser

Gjennom generasjoner har sjøsamene drevet vellykket forvaltning av ressurser som store aktører med enkle håndgrep raserer. Den sjøsamiske kulturen tåler ikke flere kriser. Porsanger Sameforening støtter sjøsamiske fiskere og den sjøsamiske kulturen, og dette vil være en av Porsanger Sameforenings viktigste saker fremover.

 

Kontaktinformasjon:

Asbjørn Andersen, tlf. 90647532, eller på e-post: bergheimasbj(a)hotmail.com

Kontaktliste sameforeningene





Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S