!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Må ha konstant fokus på etikk

Sametingsrepresentant Tone Finnesen (NSR) mener det er bra at Sametinget nå tydeliggjør hvilke etiske retningslinjer politikerne skal forholde seg til.

 

Etikk står på sakskartet til sametingspolitikerne i dag. De skal nemlig vedta etiske retningslinjer for sitt eget arbeid. – Viktig og bra at vi får anledning til å drøfte disse spørsmålene, mener sametingspolitiker Tone Finnesen (NSR).

Publisert: 26.11.2008

Retningslinjene har som hensikt å skape bevissthet om etiske spørsmål og være en rettesnor for adferd og handlingsvalg hos politikerne.

- Vi må være åpne og ryddige

- Vi sametingspolitikere har en plikt til å opptre på en måte som skaper tillit og et godt omdømme. Jeg mener det er viktig at vi som folkevalgte har et konstant fokus på etikk og har disse retningslinjene i bakhodet hele tiden. Forholdene i Sápmi er små, og derfor er det spesielt viktig at vi er påpasselige med ikke å komme opp i situasjoner der det kan stilles spørsmålstegn ved vår habilitet. Selv er jeg veldig bevisst på dette ved for eksempel pengebevilgninger og budsjettsaker, sier Tone Finnesen (NSR).

Her er noen av punktene i de etiske retningslinjene Sametinget nå skal vedta:

Sametingets politikere skal:

 1. etterleve verdier og normer i dette reglementet.
 2. overholde lover, forskrifter og reglement og respektere Sametingets vedtak.
 3. bestrebe seg på å assistere de som søker hjelp av Sametinget på en respektfull og inkluderende måte og i tråd med behov og relevans.
 4. være seg bevisst om variasjoner i samisk kultur og levemåte.
 5. opptre på en måte som opprettholder respekten for Sametinget og øker kunnskap og forståelse for samepolitikk og samisk samfunnsliv.
 6. gjøre hva de kan for å unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom Sametingets interesser og personlige forhold. Det vises ellers til forvaltningslovens habilitetskrav i § 6.
 7. ikke akseptere for seg selv, for sin familie eller andre nærstående spesielle fordeler av økonomisk eller annen art som kan oppfattes som å påvirke, eller være egnet til å påvirke politiske handlinger og vedtak.
 8. ikke gi løfter privat som kan påvirke tjenesten i strid med Sametingets og brukernes interesser.
 9. påse at fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i Sametinget respekteres, og aldri bruke fortrolig informasjon man har fått kjennskap til i tjenesten for å oppnå personlige fordeler eller til å skade andre på noen måte.
 10. se til at all informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for Sametinget er korrekt og pålitelig.
 11. påse at reiseutgifter som sametingspolitiker og på vegne av Sametinget dekkes av Sametinget. Unntak fra dette prinsipp kan bare skje etter særskilt godkjennelse av Sametinget.
 12. vise ryddighet og nøkternhet i økonomiske saker, og i forhold til Sametingets eiendeler.
 13. ikke stille krav til administrasjonen som strider mot deres plikter og forpliktelser, og som går på tvers av det saklighetskravet som påhviler de ansatte.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S