!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Landsmøtet: - urfolksfiendtlig lovforslag!
NSRs 35. landsmøte i Trones kom med knallhard kritikk av regjeringens forslag til finnmarkslov. Landsmøtet kaller forslaget for direkte urfolksfiendtlig og en fortsettelse av tidligere tiders fornorskningspolitikk. Landsmøtet krever at Sametinget må være med på å utforme et nytt og bedre lovgrunnlag som også samene kan slutte seg til.
Les mer her  10.07.2003
Støtte til Nana-festivalen
Etter forslag fra Romssa Sámiid Searvi -NSR (RSS), vedtok landsmøtet i NSR å støtte ønsket om at Nana-festivalen i Tromsø skal gis fast festivaltilskudd over Sametingets budsjett. Festivalen har vært arrangert 5 ganger siden 1997 og har omfattet samisk og andre urfolks billedkunst, teater, musikk og joik.
Les mer her  09.07.2003
Har samene rett til marine ressurser?
Etter forslag fra Håkon Eriksen og Gáivuona NSR, vedtok et enstemmig landsmøte å støtte en resolusjon hvor NSR krever at det igangsettes et lovarbeid om samenes rettigheter til de marine ressurser. NSR beklager sterkt at regjeringen har valgt å overse disse rettighetene i sitt forslag til finnmarkslov.
Les mer her  07.07.2003
NSR samles i Trones
Leder i NSR, Klemet Erland Hætta, og leder i Nord-Trøndelag Samiid Searvi, Grethe Dunfjeld, ønsker alle velkommen til et spennende og innholdsrikt landsmøte i Trones i Nord-Trøndelag. Landsmøtet starter fredag formidag og avsluttes søndag. På programmet står blant annet sørsamisk opplæring, finnmarksloven og omorganisering av organisasjonen. I tillegg lover de en hyggelig og sosial helg i sørsameland.
Les mer her  25.06.2003
Støtte til Keskitalo fra Samisk Kvinneforum
Aili Keskitalo fra Kautokeino har fått mye støtte etter at det ble kjent at hun stiller som lederkandidat i NSR. Nå får hun også støtte fra Sámi NissonForum som nylig har hatt årsmøte i Lujávri.
Les mer her  17.06.2003
Hvem skal betale når kvinnene ammer?
Silje K. Muotka tar i denne artikkelen opp den debatten som nylig raste i media om kvinner med diebarn har rett til barnepass når de er på representasjonsreise eller ikke. "Ammingen pågår i en begrenset periode for de aller fleste mødre og derfor vil stønad til ledsager/barnepass representere en meget begrenset reell utgift i de samiske organisasjonene og institusjonene", skriver Muotka.
Les mer her  16.06.2003
NSR på stortingshøring
I går fikk de første organisasjonene si sin mening til Stortingets justiskomitè om den mye omtalte finnmarksloven. Blant dem var Klemet Erland Hætta og Eva Josefsen fra Norske Samers Riksforbund. Her kan du i sin helhet lese hva de to sa til "de høye herrer langt der nede i Oslo".
Les mer her  13.06.2003
Davvi Nuorra på vei til Kola

Davvi Nuorra har sett seg lei på den manglende kontakten mellom samiske ungdommer i Russland og de tre andre landene. Derfor er samiske ungdommer fra norsk og svensk side på tur til Murmansk og Lujávri på deres årlige sommerfestival 13.-15. juni for å bli bedre kjent med ungdommer på russisk side av Sápmi. Det forteller leder i Davvi Nuorra, Christina Henriksen.


Les mer her  11.06.2003
Samerådet: skuffet på vegne av verdens urfolk
Samerådets norske seksjon som består av organisasjonene NSR, NRL og SFF sier i en uttalelse om regjeringens forslag til Finnmarkslov at de på vegne av verdens urfolk er svært skuffet. De er skuffet over at Norge velger å sende signalet om at det er helt i orden å stadfeste en stats kolonisering av urfolksområder. Samerådet mener at nåværende lovutkast må forkastes.
Les mer her  10.06.2003
Keskitalo stiller som leder i NSR
Aili Keskitalo (34) fra Kautokeino er foreslått og har sagt seg villig til å stille som lederkandidat i Norske Samers Riksforbund (NSR). Det forteller en fornøyd Klemet Erland Hætta.
Les mer her  05.06.2003
Pedersen: - Et langvarig mareritt
Sametinget har nå i to hele dager debattert finnmarksloven. Her er noe av det representantene sa fra Sametingets talerstol. De var alle sammen enige om at regjeringens lovutkast ikke er akseptabelt.
Les mer her  28.05.2003
Historisk vedtak i Sametinget
I dag vedtok et nesten enstemmig Sametinget at man ikke kan akseptere at Stortinget vedtar finnmarksloven slik den foreligger. Kun 3 representanter stemte i mot fellesforslaget fra NSRs samarbeidsgruppe, Senterpartiets sametingsgruppe, Arbeiderpartiets sametingsgruppe og Samenes Valgforbund.
Les mer her  28.05.2003
Lene Hansen inn i OL-komiteen
Formannskapet i Tromsø kommune vedtok i dag å foreslå Lene Hansen, som også er landsstyremedlem i NSR, til styringsgruppen for OL i Tromsø 2014. Sametingspresident Sven-Roald Nystø foreslåes til rådet. Dette er Romssa Sámiid Searvi - NSR fornøyd med.
Les mer her  28.05.2003
Nytt Sametingsråd valgt
AIli Keskitalo ble torsdag 20.10.05 valgt som ny Sametingspresident. Johan Mikkel Sara ble valgt som visepresident. Medlemmer i Sametingsrådet er Jarle Jonassen, Randi A. Skum og Terje Tretnes. Rådets tiltredelseserklæring kan du lese her
Les tiltredelseserklæringa her 
Forrige side1  ... 28  29  30  31  32  33  34  35  
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S