!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Det samiske kunnskapsbløffet
- Iinná ja Biras Sámiid Searvi beklager sterkt at forslaget til statsbudsjett ikke synes å ta hensyn til at timetildelinga til samiskopplæring i videregående skole trenger en alvorlig oppjustering, heter det i en pressemelding fra sameforeningen.
Les mer her  14.10.2008
Internasjonale kapasiteter til NSRs landsmøte
Leder for FNs permanente forum for urfolk Victoria Tauli-Corpuz kommer til landsmøtet i Norske Samers Riksforbund 24. - 26. oktober 2008. Hovedtemaene for landsmøtet er miljø og urfolks selvbestemmelse.
Les mer her  13.10.2008
Endring av ordlyd, men ikke innholdet, i komitéinnstilling
Sametingets møtelederskap har i et møte 8. oktober 2008 anbefalt at Sametingets plan- og finanskomité åpner sak 32/08 ”Sametingsrådets melding om samisk institusjonsutvikling” og endrer ordlyden i innstillingen. - Dette endrer ikke innholdet, understreker Aili Keskitalo (NSR).
Les mer her  09.10.2008
- Har ministeren glemt Samisk kunstmuseum?
Norske Samers Riksforbund (NSR) er svært skuffet over at Regjeringen ikke har bevilget penger til etableringen av et samisk kunstmuseum i statsbudsjettet for 2009. Det uttaler Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR) i en pressemelding.
Les mer her  09.10.2008
Samene må delta i reiselivssatsing
Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at samene må være sentral i det nye nordnorske reiselivsselskapet som er under etablering. I statsbudsjettet for 2009 gir regjeringen 50 millioner kroner til dette selskapet.
Les mer her  08.10.2008
Landsmøteprogram 2008
Velkommen til Norske Samers Riksforbunds (NSRs) 40. landsmøte 24.-26. oktober 2008 på Thon Hotel Kautokeino. Vedlagt program for landsmøtedagene og jubileumsarrangementene.
Les mer her  08.10.2008
- Gratulerer Oslo Sámiid Searvi!
NSR-leder Silje Karine Muotka holdt hilsningstale på Oslo sameforenings jubileumsfest sist helg, og her er et utdrag av hennes tale. Jubileet fortsetter med konstert neste helg, hvor blant annet Sancuari og Alit Boazu spiller.
Les mer her  07.10.2008
Lulesamisk voksenopplæring blir kasteball
Det er et stort behov for et voksenopplæringstilbud i lulesamisk for de som har mistet språket sitt men ønsker å ta det tilbake. - Dessverre har det lulesamiske voksenopplæringstilbudet blitt til en kasteball i systemet, med konkurranse i ansvarsfraskrivelse, uttaler sametingsrepresentant Miriam Paulsen (NSR) i en pressemelding.
Les mer her  07.10.2008
- Haltende samisk språksatsing
I statsbudsjettet for 2009 går Regjeringen inn for å øke midlene til samiske språktiltak. Dette synes Norske Samers Riksforbund (NSR) er positivt, men stiller seg samtidig undrende til at samiske læremidler ikke blir prioritert.
Les mer her  07.10.2008
Samisk Hus i Oslo taper
Sametingsrådets melding om samiske institusjoner vil få store negative konsekvenser for Samisk Hus i Oslo, dersom den blir vedtatt slik den nå foreligger. Det kan ikke jeg som sametingsrepresentant fra Sør-Norge være med på, skriver Kirsti Guvsám (NSR) i dette leserinnlegget.
Les mer her  06.10.2008
- StatoilHydro bør skamme seg!
Norske Samers Riksforbund (NSR) ber StatoilHydro om å skrinlegge planene om oljeboring i Tsjuktsjerhavet. NSR mener StatoilHydro må ta inn over seg det lokale urfolkets frykt for konsekvensene på økosystemet i havområdet der de fanger hval og andre sjøpattedyr.
Les mer her  02.10.2008
Hva kan Sametinget gjøre for de samiske festivalene?
Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR) påpeker at sametingsrådets institusjonsmelding vil få direkte konsekvenser for de enkelte institusjoner og festivaler. Her er krav om styresammensetninger, sammenslåinger og vedtektsendringer. - Vi bør i stedet spørre hva Sametinget kan gjøre for de samiske festivalene, sier hun.
Les mer her  01.10.2008
- Gratulerer Ságat!
Fra og med 1. oktober er Ságat omsider blitt en dagsavis, med utgivelse tirsdager, onsdager, torsdager, fredager og lørdager. Norske Samers Riksforbund (NSR) gratulerer Ságat hjerteligst! – Dette er et stort skritt for samisk samfunnsdebatt, uttaler Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR).
Les mer her  01.10.2008
Miriam Paulsen ny leder
Miriam Paulsen fra Drag i Tysfjord ble valgt som ny leder på årsmøtet til Sálto sámesiebrre-NSR i Bodø 26.september 2008. Paulsen er også sametingsrepresentant for NSR.
Les mer her  30.09.2008
Sterk historie fra en pårørende
Da NSRs sametingsgruppe var samlet til gruppemøte i Tromsø, var samisk helsepolitikk på dagsordenen. Anne Marie Utsi Tornensis kom for å fortelle om sine opplevelser i møtet med helsevesenet. Det var en sterk historie politikerne fikk høre.
Les mer her  29.09.2008
Graverende overtramp av statskanalen
Norske Samers Riksforbund (NSR) slutter seg til alle dem som har kritisert NRKs program ”Den store reisen” for å være et overtramp overfor urfolkene som medvirker i programmet. Samtidig legger statskanalen ned urfolksmagasinet ”Dávgi” som skulle bidra til å synliggjøre urfolks historier på egne premisser.
Les mer her  26.09.2008
Årsmøte i Sálto sámesiebrre-NSR
Medlemmene i Sálto sámesiebrre-NSR innkalles til årsmøtet 2008 i morgen, fredag 26. september 2008. Møtet begynner kl 19.00, opplyser Sven-Roald Nystø.
Les mer her  25.09.2008
Fornøyd med Radio Norge
Norske Samers Riksforbund (NSR) er godt fornøyd med at Radio Norge nå har opprettet et daglig program om samiske forhold på norsk. Kanalen har tidligere høstet kritikk for å nedprioritere det samiske og for å legge de samiske sendingene til nattestid.
Les mer her  25.09.2008
NSRs forslag i saken om samisk institusjonsutvikling
Dette er forslaget Arbeiderpartiets sametingsråd sier de ikke kan godta. Norske Samers Riksforbund (NSR) og Samefolketsparti vil ha saken ut på høring før den sluttbehandles på Sametinget.
Les mer her  25.09.2008
Jarle Jonassen svarer Gaski
Sametingsråd Jørn Are Gaski forsøker å skyve ansvaret for manglende politiske saker i komiteene over på Sametingets møtelederskap. Det reagerer møteleder Jarle Jonassen (NSR) på, og mener dette er ansvarsfraskrivelse fra rådet.
Les mer her  24.09.2008
NSR støtter ikke institusjonsmeldinga
Norske Samers Riksforbunds (NSR) sametingsgruppe har etter grundige vurderinger konkludert med at man ikke kan støtte Sametingsrådets melding om samisk institusjonsutvikling slik den foreligger. Saken er til behandling i Sametingets komitemøter nå.
Les mer her  24.09.2008
Skandaløs sløsing av tid og penger
Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsgruppe mener det er skandaløst at Sametingets Oppvekst- og utdanningskomité denne uken var innkalt til møte i Karasjok kun for å behandle 1 - én setning. Det var satt av en uke til saken. Behandlingen tok imidlertid bare fem minutter, og nå må representantene finne på noe annet å gjøre resten av uken.
Les mer her  23.09.2008
NSR medlemsmøte i Oslo
Oslo sameforening ønsker alle medlemmer velkommen til medlemsmøte onsdag 24. September kl. 18.00. - Benytt anledningen og kom med innspill til delegatene som reiser på landsmøtet, sier leder Kari Lifjell.
Les mer her  22.09.2008
Svak institusjonsmelding fra AP-rådet
Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR), Tor Mikalsen, mener at sametingsrådet har levert en elendig institusjonsmelding. Saken behandles i Sametingets Plan- og finanskomité denne uken.
Les mer her  22.09.2008
Duodjitermer skal samles inn
Sametingsrepresentant og medlem i Sametingets tilskuddstyre, Miriam Paulsen (NSR), er meget fornøyd med at Sametingets tilskuddstyre har bevilget 125.000,- kroner i støtte til innsamling av lulesamiske duodjitermer.
Les mer her  21.09.2008
Oslo sámiid searvi jubilerer
Oslo Sámiid Searvi - Oslo sameforening feirer 60 aktive år og inviterer til jubileumsmiddag lørdag 4. oktober 2008, på Kulturslottet Soria Moria, forteller leder Kari Lifjell.
Les mer her  21.09.2008
Tilskuddsstyret delte ut penger
Sametingets tilskuddsstyre har avholdt møte i Snåsa 2. og 3.september. Det ble innvilget støtte til næringsformål på til sammen kr. 1 857 000. Støtte ble innvilget særlig til fiskeri- og servicenæringer. Til kulturelle formål, særlig i form av kunst og festivalstøtte ble det innvilget en samlet støtte på kr. 945 000.
Les mer her  20.09.2008
Institusjonsmelding med feil fokus
Sametingsrådet har lagt frem sin melding om «Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn». Et hovedfokus i meldingen er at Sametinget skal utøve styreansvar overfor de samiske institusjonene som mottar økonomisk støtte fra Sametinget. Dette mener sametingsrepresentant Randi A. Skum (NSR) er feil fokus.
Les mer her  20.09.2008
Samisk ungdom på ČSV-tur
Kárášjoga Sámiid Searvi /Karasjok sameforening arrangerte ungdomstur til Inari 13. september - 14. september. Ungdommene var blant annet på en kjent øy med samiske kulturminner hvor de fikk erfare eldre hellige samiske steder. Turen gikk også til ei øy med eldre graver, hvor noen av ungdommenes forfedre er gravlagt.
Les mer her  19.09.2008
Nye valgregler for Sametinget
Stortinget har tidligere i år vedtatt nye regler for sametingsvalget. Nå sender Arbeids- og inkluderingsdepartementet utkast til forskrift om valg til Sametinget på høring, med svarfrist 17. november. Her er en oversikt over de viktigste endringene.
Les mer her  18.09.2008
NSR medlemsmøte i Skånland
Hinnøy og omegn sameforening IBSS-NSR inviterer til medlemsmøte tirsdag 30. september 2008 på Nuoraid siida på gamle Trøssemark skole i Skånland, opplyser leder Ann-Mari Thomassen. På sakslista står blant annet samiske stedsnavn i Skånland og Samerettsutvalget II`s innstilling.
Les mer her  17.09.2008
Institusjonspolitikk og kulturpolitikk
Sametingsrådet har lagt frem sin melding om samisk institusjonsutvikling. Meldingen har stort fokus på sammenslåing av institusjoner og på at Sametinget skal kunne utøve styringsmyndighet der Sametinget yter tilskudd. Sametingsrepresentant Kjersti Myrnes Balto (NSR) er skuffet.
Les mer her  15.09.2008
Ungdomstur til Inari
Karasjok sameforening arrangerer ungdomstur til Inari lørdag 13. september 2008. Det forteller foreningens leder Egil Utsi. I tilslutning til reisen vil det også bli holdt et joikeverksted for ungdommene.
Les mer her  11.09.2008
NSR medlemsmøte i Alta
Álttá sámiid searvi / Alta sameforening avholder medlemsmøte på Álttá Siida torsdag 11. september kl 19.30. Tema er blant annet Sametingets institusjonsmelding og informasjon om ny valgordning.
Les mer her  10.09.2008
Forbilder og vinnere
Gruppa The BlackSheeps fra Nesseby vant MGP jr suverent med den tøffe melodien - oro jaska beana. Jeg er så stolt av disse ungdommene som har nådd til topps i en nasjonal konkurranse som MGP jr. I konkurranse med andre, meget dyktige og talentfulle barn og unge var Nesseby-bandet i en egen klasse, sier stolt nessebyværing og NSR-leder Silje Muotka.
Les mer her  09.09.2008
Ønsker kommunalt sameutvalg
Hinnøy og omegn sameforening, tilsluttet Norske Samers Riksforbund (NSR) ser fortsatt viktigheten med opprettelse av et kommunalt rådgivende organ for samiske saker i kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland, forteller leder av foreningen Ann-Mari Thomassen (NSR).
Les mer her  08.09.2008
NSR har utnevnt representanter til Samerådet
Geir Tommy Pedersen fra Kåfjord og Aile Javo fra Karasjok fortsetter som NSRs representanter i Samerådet påfølgede fire år, og blir valgt under samekonferansen i Rovaniemi melder NSRs landsstyre.
Les mer her  07.09.2008
Til Spektrum for å heie fram unge talenter
Sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter fra Nesseby reiser i dag til Oslo Spektrum for å heie fram de unge talentene i gruppa The BlackSheeps som deltar i finalen i Melodi Grand Prix junior.
Les mer her  05.09.2008
Bruk den samiske kompetansen!
I et leserinnlegg skriver Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR) at hun er skuffet over at Sametingsrådet har oversett den viktige kompetansen de samiske institusjonene selv innehar. NSR ønsker derfor å trekke dem med i debatten om framtidig styring, organisering og ansvar.
Les mer her  04.09.2008
Retten til samisk barnehageplass
Norske Samers Riksforbund (NSR) har som politikk og mål at alle samiske barn skal ha rett til samisk barnehageplass. - Vi mener at det offisielle Norge har sviktet i forhold til å sikre dette. Det har derfor vært nødvendig for sameforeninger rundt omkring å ta private initiativer til å starte opp barnehager, forteller leder Silje Muotka.
Les mer her  03.09.2008
Forrige side1  ... 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S