!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Miniseminar om Samerettsutvalget II
Norske Samers Riksforbunds lokallag i Ofoten og Sør-Troms arrangerer miniseminar om Samerettsutvalget II (SRU2) fredag 21. november. Lokallagene har holdt egne studieringer omkring samerettsutvalgets innhold, og nå kommer blant annet leder av utvalget, Jon Gauslaa, for å innlede under det åpne møtet.
Les mer her  18.11.2008
Nå må Alta-saken dokumenteres!
Norske Samers Riksforbund (NSR) foreslår at det etableres et dokumentasjonssenter for Alta-Kautokeino-saken. Dokumentasjonssenteret legges til Máze. NSR vil følge opp saken gjennom Sametingets budsjett for 2009.
Les mer her  18.11.2008
Same Ap og torskeoppdrett
I et felles leserinnlegg skriver NSRs presidentkandidat til Sametinget, Aili Keskitalo, og sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR) at Arbeiderpartiet på Sametinget har ventet alt for lenge med å komme på banen i torskeoppdrettssaken i Storfjord.
Les hele innlegget her  18.11.2008
Tilskuddsstyret under lupen
Sametinget har nå vurdert hvorvidt mål og prioriteringer med tilskuddsordningene blir oppfylt. Tilskuddstyret forvalter nesten en tredjedel av Sametingets totale budsjett, og ledes av Ann-Mari Thomassen (NSR).
Les mer her  17.11.2008
Oppretter samisk ungdomsfond!
Norske Samers Riksforbund (NSR) har i budsjettet for 2009 foreslått at Sametinget oppretter et eget samisk ungdomsfond på kr. 250.000 til neste år. Dette er et fond hvor terskelen skal være lav for å tildele midler til ulike ungdomstiltak.
Les mer her  14.11.2008
Endringer i Sametingsbudsjettet 2009
Norske Samers Riksforbund (NSR) har nå i samarbeid med andre grupper fremmet endringsforslag til sametingsrådets budsjettforslag for 2009. Endringene har en ramme på ca. 12 millioner kroner.
Les mer her  13.11.2008
Samekonvensjonsarbeidet fortsetter!
På det årlige møtet mellom sameministrene og sametingspresidentene i Helsinki i går, ble det besluttet at arbeidet med den nordiske samekonvensjonen fortsatt skal gå sin gang. – Meget gledelig, er Aili Keskitalos umiddelbare kommentar.
Les mer her  13.11.2008
Glad for samisk barnehage i Bodø
Sálto sámesiebrre-NSR / Salten Sameforening-NSR gratulerer Bodø kommune med at kommunen fra 4. november 2008 startet opp med et samisk barnehagetilbud. Et samisk barnehagetilbud har vært et lenge etterlengtet tilbud i fylkeshovedstaden.
Les mer her  13.11.2008
NSR øker støtten til Pitesamisk hus
Norske Samers Riksforbund (NSR) foreslår å øke støtten til Pitesamisk hus i Beiarn med kr 50.000 på Sametingets budsjett for 2009. Den totale bevilgningen til Pitesamisk hus blir da på kr 209.000.
Les mer her  12.11.2008
Trenger samisk likestillingskompetanse
Norske Samers Riksforbund (NSR) mener man trenger en institusjonell forankring av ansvaret for likestilling og diskriminering i det samiske samfunnet. NSR forslår derfor at Gáldu gis ansvaret for dette, og at det etableres en egen stilling for å ivareta dette arbeidet.
Les mer her  11.11.2008
2,8 millioner til duodji
Sametingets tilskuddsstyre ga tilsagn på til sammen 2,8 millioner kroner til duodji på sitt møte 4. november. Det forteller tilskudsstyrets leder, Ann-Mari Thomassen (NSR).
Les mer her  11.11.2008
Aps sanne ansikt i språkpolitikken
Har Ap avslørt sitt sanne ansikt i språkpolitikken de siste ukene? Vanligvis er Ap raske med å rydde opp i uklarheter når det gjelder partiets standpunkt – men når det gjelder samisk språk mangler de enten evne eller vilje til å rydde opp.
Les mer her  10.11.2008
Samekonvensjonen må ratifiseres!
Samekonferansen er sterkt bekymret over utviklingen i forhold til den Nordiske Samekonvensjonen. Man er nå villige til å forhandle om innholdet i konvensjonen med sikte på å komme frem til en enighet.
Les mer her  07.11.2008
Rovaniemi deklarasjonen
En enstemmig samekonferanse vedtok Rovaniemi deklarasjonen, som særlig vektlegger ivaretakelse av den samiske kulturarven. Blant annet ber man om at det utarbeides en lovgivning som forhindrer misbruk av den samiske kulturen.
Les mer her  07.11.2008
Disse skal styre NSR
Det er allerede viden kjent at Aili Keskitalo fra Kautokeino enstemmig ble valgt både som leder og presidentkandidat på NSRs landsmøte i helgen. Men vet du hvem de øvrige er som ble valgt inn i styre og stell? Finn det ut her!
Les mer her  28.10.2008
Sametinget må hjelpe Musken skole
Sametingsrepresentant Miriam Paulsen (NSR) fra Tysfjord, ber nå Sametinget komme nedleggingstruede Musken skole til unnsetning.
Les mer her  28.10.2008
Beklager at institusjonene ikke ble hørt
Norske Samers Riksforbund (NSR) beklager at Egil Olli har fått flertall for institusjonsmeldingen. Det betyr dessverre at flertallet i Sametinget har gitt sametingsrådet en blankofullmakt til å tvangssammenslå enkelte samiske institusjoner.
Les mer her  27.10.2008
Sterk ungdomsleder
På landsmøtet til Norske Samers Riksforbund (NSR) beviste Ol Johan Gaup at han er en sterk og modig ungdomsleder. Blant annet rettet han en advarende pekefinger til landsmøtet; hvis ungdommen skal få utvikle seg til fremtidige politiske ledere, må de få delta på de politiske arenaene.
Les mer her  27.10.2008
Aili vår presidentkandidat
Aili Keskitalo ble på landsmøtet 26. oktober 2008 valgt med akklamasjon til presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund (NSRs) ved sametingsvalget i 2009.
Les mer her  26.10.2008
Intensjonsavtale NSR/SÁB
Landsmøtene i Samefolkets parti (SáB) og Norske Samers Riksforbund (NSR) har vedtatt en avtale om samarbeid i forbindelse med sametingsvalget..
Les mer her  25.10.2008
Samerettsutvalgets forslag problematisk
Folkerettsekspert John Bernhard Henriksen ga i dag NSRs landsmøtet sine vurderinger i forhold til Samerettsutvalget II`s forslag angående land- og vannrettigheter fra Troms og sørover. Han pekte på flere aspekter han mente var problematiske.
Les mer her  25.10.2008
Vi skal ha hovedfokus på språk og utdanning!
NSRs gruppeleder Aili Keskitalo varslet i sin tale til landsmøtet at språk og utdanning skal være hovedsatsingsområder i den kommende sametingsperioden. – Vi må rette blikket mot den samiske skolen, mot den samiske eleven, det samiske barnet, sa Keskitalo.
Les mer her  24.10.2008
Angrep Ap i landsmøtetalen
I sin tale til landsmøtet, ga leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Silje K. Muotka same-Ap så hatten passer. - Det er ikke så greit å vite hvem som egentlig bestemmer samepolitikken i Arbeiderpartiet, sa Muotka blant annet. I salen satt både sametingspresident Egil Olli (Ap) og statssekretær Raimo Valle (Ap).
Les mer her  24.10.2008
Ragnhild Nystad fikk ærespris
Tidligere visepresident på Sametinget, Ragnhild Lydia Nystad (NSR) fikk i dag overrakt Norske Samers Riksforbunds ærespris på landsmøtet i Kautokeino.
Les mer her  24.10.2008
Betenkning om Samerettsutvalgets innstilling
Norske Samers Riksforbund tilbyr vedlagt en utredning om Samerettsutvalgets forslag i et folkerettslig perspektiv. Utredning er gjennomført av folkerettseksperten John B. Henriksen.
Les mer her  24.10.2008
Velkommen til kulturarrangement
Kautokeino sameforening og NSR landsstyret ønsker delegater og gjester velkommen til kulturarrangement under landsmøtet kommende helg.
Les mer her  23.10.2008
Ber samferdselsministeren komme på banen
Iinná ja biras sámiid searvi- NSR (IBSS/NSR) har sett seg kraftig lei på at Statens vegvesen ikke vil bidra til tospråklig skiltning i Skånland kommune. – Jeg er forundret over vegvesenets praksis, og mener de ikke har hjemmel for dette, sier leder i foreninga Ann Mari Thomassen.
Les mer her  23.10.2008
NSR jubileumsavis
Sammen med den samiske avisa Ávvir har NSR utarbeidet jubileumsavis hvor leseren får et innblikk Norske Samers Riksforbunds arbeid over tid og dagens utfordringer. 
Les mer her  23.10.2008
Resolusjoner gjennom 40 år
Samtlige resolusjoner vedtatt på landsmøtene gjennom 40 år er et viktig stykke samepolitisk historie. Fra første landsmøte i 1969 ser vi en klar rød tråd fram til i dag. Samlingen på et par hundre sider er landsstyrets gave til NSR i anledning jubileet.
Les mer her  23.10.2008
Åpent brev til helseministeren
Helseministeren besøker denne uka Alta, sammen med det nye samordningsutvalget for helsesektoren. I den forbindelse har Norske Samers Riksforbund (NSR) sendt ministeren dette åpne brevet.
Les mer her  22.10.2008
Viste motstand mot koftemisbruk
Flere hundre personer samlet seg i Rovaniemi for å vise motstand mot den finske turistindustriens misbruk av den samiske nasjonaldrakten, samekofta.
Les mer her  21.10.2008
Ollis avsporing
- De siste komitémøtene på Sametinget må kunne sies å ha vært oppsiktsvekkende. Jeg snakker selvsagt om hendelsene rundt AP-rådets institusjonsmelding, skriver sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR) i dette leserinnlegget.
Les mer her  20.10.2008
Foreslår Aili som ny NSR leder
Valgkomiteen i Norske Samers Riksforbund (NSR) går inn for Aili Keskitalo som ny leder i organisasjonen. Valgkomiteen har forespurt Aili om å ta på seg ledervervet, noe hun har takket ja til.
Les mer her  20.10.2008
NSR gir 5000 til TV-aksjonen
Norske Samers Riksforbund (NSR) har gitt kroner 5000,- til årets TV-aksjon. TV-aksjonen går i år til organisasjonen Blå Kors som driver ulike prosjekter rettet mot barn og unge som er rammet av voksnes rusmisbruk.
Les mer her  19.10.2008
NSR deltar på debattmøte i Alta
Rasisme i redaksjonene er tema på debattmøte Finnmark Journalistlag arrangerer på City Scene i Alta lørdag 18. oktober i Alta mellom klokken 17.00 og 19.00.
Les mer her  18.10.2008
Arbeiderpartiet nedprioriterer Varanger
Sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter (NSR) mener at Arbeiderpartiet nedprioriterer de samiske institusjonene i Varanger i sin institusjonsmelding. - Man kan ikke forvente at sametingsrådets institusjonsmelding er særlig visjonært, skriver Retter i dette leserinnlegget.
Les mer her  17.10.2008
- Arrogante torskeoppdrettere
- Oppdrettsinteressenes framferd i Storfjord er hårreisende. Å bare ta seg til rette midt i fjordfiskernes garn er både frekk og antakelig ulovlig, uttaler sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR).
Les mer her  16.10.2008
Hvem er på ville veier?
I et leserinnlegg skriver sametingsrepresentant Lene Hansen (NSR) at sametingsrådets institusjonsmelding er dårlig gjennomarbeidet, mange steder selvmotsigende og bærer preg av at man ikke forstår dynamikken verken i festivalarbeid, kunst- og kulturorganisasjoner eller i det frivillige organisasjonsliv.
Les mer her  16.10.2008
Landsmøtedokumenter 2008
Lenker til saksdokumenter for Norske Samers Riksforbunds (NSRs) 40. landsmøte 24.-26. oktober 2008 på Thon Hotel Kautokeino.
Les mer her  15.10.2008
Urfolksspråk gir unik kunnskap
Samerådet og ICC inviterer urfolksspråkekspertisen for å diskutere språkpolitikk i Tromsø 19.-21. oktober. - Dette er et meget aktuelt tema, mener Gunn-Britt Retter, leder i Samerådets arktis- og miljøavdeling.
Les mer her  15.10.2008
Forrige side1  ... 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S